Aktualności

Ekologia inaczej

Ekologia inaczej

Dzisiaj przy drodze z Brzuzego do Dąbrówki pracownicy urzędu odkryli dzikie wysypisko – porzucone opony samochodowe oraz inne odpady. Pomimo rosnącej świadomości ekologicznej oraz troski większości mieszkańców o środowisko naturalne, nadal znajdują się osoby, które swoje śmieci wyrzucają do lasów, rzek, jezior lub pozostawiają je w przydrożnych rowach czy na cudzych działkach.
Jeśli ktokolwiek z Państwa posiada informacje, które pomogą w zidentyfikowaniu właściciela śmieci prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Brzuze 54/270 11 23 lub Komendą Powiatową Policji w Rypinie.

Jednocześnie przypominamy, że większość odpadów można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOKu), który znajduje się w Ostrowitem. Prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do zawierania stosownej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie zbiórki odpadów wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Wyświetlono: 100

Pobierz PDF

Zobacz również