Aktualności

Planowanie funduszu sołeckiego na 2021 rok

Planowanie funduszu sołeckiego na 2021 rok

Do końca września br. we wszystkich sołectwach gminy Brzuze odbyły się zebrania sołeckie, podczas których mieszkańcy ustalili zadania do realizacji oraz podjęli uchwały o przeznaczeniu środków finansowych z funduszu sołeckiego na rok 2021. Spotkania były również okazją do omówienia bieżących spraw, aktualnych inwestycji oraz działań realizowanych i planowanych do realizacji na terenie każdego z sołectw. W 2021 roku na realizację zaplanowanych w ramach funduszu zadań przeznaczono 378.512,41 zł, i jest to kwota o ponad 52 tys. zł wyższa niż w roku obecnym.

Wyświetlono: 153

Pobierz PDF

Załączniki

Zobacz również