Aktualności

Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

Urząd Gminy Brzuze informuje, że decyzje o przyznaniu stypendium szkolnego za okres od 1 września do 31 grudnia 2020 r. można odbierać osobiście w Urzędzie Gminy Brzuze.
Dokumenty potwierdzające wydatki prosimy składać w zaklejonych kopertach z adnotacją „Stypendia szkolne”, do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do Urzędu Gminy Brzuze.

Wyświetlono: 103

Pobierz PDF

Zobacz również