Aktualności

Nowy samochód pożarniczy dla OSP Dobre

Nowy samochód pożarniczy dla OSP Dobre

W sobotę 10 października 2020 r. druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem uroczyście świętowali przywitanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo.
Na ręce prezesa OSP Dobre Stanisława Orzechowskiego, uroczystego aktu przekazania kluczyków do nowego pojazdu pożarniczego dokonali: Anna Gembicka – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Rozwoju Lokalnego, bryg. Andrzej Górecki – zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, Jan Koprowski – wójt gminy Brzuze oraz Krzysztof Budziński – przewodniczący rady gminy Brzuze. Poświęcenia nowego samochodu dokonał ksiądz Andrzej Bytner – proboszcz parafii św. Antoniego w Trąbinie.
W uroczystym apelu uczestniczyli również druhowie OSP Dobre, delegacje jednostek OSP z Giżynka, Gulbin, Okonina, Ostrowitego, Trąbina i Żałego, przedstawiciele powiatowego szczebla Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie oraz gminnego, powiatowego i wojewódzkiego Zarządu OSP, samorządu powiatowego, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Brzuze
Zakup nowego samochodu ratowniczo–gaśniczego został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Gminy Brzuze.
Tego dnia również druhowie z OSP Żałe mieli okazję do świętowania. Otrzymali od kolegów strażaków z Dobrego użytkowany przez nich do tej pory samochód ratowniczo-gaśniczy marki Star.
Z tej okazji życzymy strażakom OSP Dobre i OSP Żałe, aby działalność w strażackich szeregach była zawsze powołaniem i misją, które dają poczucie dobrze spełnionego obowiązku, a także są źródłem satysfakcji i dumy z pełnienia tak odpowiedzialnej i potrzebnej funkcji w naszej małej ojczyźnie. Niech święty Florian czuwa nad Wami.

Wyświetlono: 112

Pobierz PDF

Zobacz również