Aktualności

Otwarcie drogi Trąbin-Trąbin Rumunki

Otwarcie drogi Trąbin-Trąbin Rumunki

W Trąbinie Rumunkach została oddana do użytku droga gminna o długości 2363 metrów. Uroczystego otwarcia oraz przecięcia wstęgi dokonali: Anna Gembicka – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Rozwoju Lokalnego, Jan Koprowski – wójt gminy Brzuze, Agnieszka Betlejewska, Paweł Kusiński i Krzysztof Budziński – radni rady gminy, Andrzej Kurda – wykonawca drogi i ksiądz Andrzej Bytner - proboszcz trąbińskiej parafii, który dokonał również poświęcenia drogi. W uroczystości brali udział sołtysi Teresa Sieklicka z Trąbina Rumunek i Mieczysław Gęsicki z Trąbina, a także mieszkańcy, gminni radni i pracownicy samorządowi.
Zmodernizowany odcinek łączący drogę powiatową Trąbin-Dobre z sąsiednią gminą Radomin poprawia bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców, a także pieszych. Zakres prac obejmował m.in. wymianę nawierzchni asfaltowej, przebudowę skrzyżowania, montaż oświetlenia hybrydowego, wykonanie zjazdów oraz oczyszczenie rowów odwadniających i budowę przepustów. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna, a remont był możliwy dzięki uzyskaniu przez gminę dofinansowania z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych.

Wyświetlono: 120

Pobierz PDF

Zobacz również