Aktualności

Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Brzuze ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku" na podstawie Uchwały Nr IV/34/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wyświetlono: 75

Pobierz PDF

Załączniki

Zobacz również