Facebook

Remont domu kultury - kolejny etap

20 stycznia 2015 roku wójt gminy Brzuze ogłosił przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa pomieszczeń (kuchnia podręczna, zespoły sanitarne, pomieszczenie wielofunkcyjne) wraz z wyposażeniem kuchni w istniejącym budynku domu kultury w Ostrowitem". Prace obejmować będą między innymi roboty rozbiórkowe, ścianki działowe, tynki, stolarkę, malowanie, posadzki, instalację wodno-kanalizacyjną, instalację c.o., instalację elektryczną. Wykonanie zadania objętego przetargiem, będzie realizacją kolejnego etapu remontu domu kultury.

Ogłoszony przetarg na dobudowę sali w Radzynku - II etap

W piątek 16 stycznia 2015 roku wójt gminy Brzuze ogłosił przetarg na realizację zadania pod nazwą "Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku Szkoły Podstawowej w Radzynku - II etap". Prace obejmować będą między innymi stolarkę okienną i drzwiową, podłoża i posadzki, tynki i okładziny, wejście oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, elewacje, instalację kanalizacyjną wewnętrzną, instalację wodociągową wewnętrzną i ogrzewanie.

Azbest 2015 – nabór wniosków

Wójt Gminy Brzuze uprzejmie informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie w 2015 roku dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem (demontaż, transport i unieszkodliwianie) wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych lub elewacji z terenu gminy Brzuze w ramach programu utylizacji azbestu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W związku z tym prosimy zainteresowanych mieszkańców gminy o składanie wniosków do 16 lutego 2015 roku. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Brzuze (pok. nr 1) oraz do pobrania tutaj.

Sygnalizacja świetlna w Ostrowitem

Wykonana została dokumentacja projektowa na sygnalizację świetlną, która powstanie na drodze wojewódzkiej przy szkołach w Ostrowitem. Przypomnijmy, że na wniosek gminy, na ten cel zabezpieczone zostały również środki w budżecie wojewódzkim. W 2014 roku samorząd gminy Brzuze przeznaczył na wykonanie prac związanych z sygnalizacją 10 tys. zł.

Instalacja grzewcza w świetlicy w Trąbinie

17 grudnia 2014 roku dokonany został odbiór instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Trąbinie. Wykonawcą robót była firma KAPANAAL Paweł Pankowski z Brodnicy. Dzięki ogrzewaniu warunki korzystania z obiektu ulegną znaczącej poprawie.

Zakup działki w Kleszczynie

12 grudnia 2014 roku wójt gminy Jan Koprowski zawarł akt notarialny na zakup nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 119/1 położonej w miejscowości Kleszczyn. Działka zakupiona została z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej.

Odbiór pierwszego etapu budowy sali w Radzynku

24 listopada 2014 roku dokonano odbioru końcowego zadania „Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku Szkoły Podstawowej w Radzynku”. Wykonawcą był Zakład Budowlano-Handlowy MIGBUD z Lipna. Przypomnijmy, że jest to znacząca inwestycja dla gminy, której realizacja rozpoczęła się w lipcu br. W ten sposób zakończył się pierwszy etap realizacji zadania. Gmina złożyła wniosek w ramach programu Odnowa i Rozwój Wsi o dofinansowanie drugiego etapu budowy, który przewiduje roboty wykończeniowe.

Prace na drodze Studzianka-Przyrowa

Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej Studzianka-Przyrowa. Prace polegają na ułożeniu kamienia brukowego. Celem przedsięwzięcia jest między innymi podkreślenie rangi zabytkowego obiektu, jakim jest kaplica w Studziance.

image

Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości