Facebook

Usuwanie wyrobów azbestowych

16 listopada 2015 roku upływa określony w umowie zawartej pomiędzy gminą Brzuze a firmą, termin demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w 2015 roku. Przypomnijmy, że złożono w tej sprawie 28 wniosków.

Sygnalizacja świetlna w Ostrowitem

Rozpoczął się montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy gimnazjum w Ostrowitem. Zadanie realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy udziale gminy Brzuze. Przygotowanie projektu samorząd rozpoczął w 2014 roku. Wynikało to z wniosków składanych przez mieszkańców, a głównie rodziców uczniów. Wniosek złożony przez gminę spotkał się z pozytywnym przyjęciem i dzięki temu możliwa jest realizacja tego istotnego dla bezpieczeństwa zadania.

image

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej

Gmina Brzuze przystępuje do kolejnego etapu rozbudowy kanalizacji sanitarnej. Rozbudowa nastąpi w miejscowościach: Ostrowite, Mościska i Ugoszcz. Jednym z niezbędnych do przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia dokumentów, jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji.

Zakończona przebudowa drogi

Zakończona została przebudowa drogi gminnej Żałe-Piskorczyn, na odcinku Żałe-Kleszczyn. W ramach prowadzonych prac wykonano podbudowę oraz położone zostały dwie warstwy masy bitumicznej. Przedsięwzięcie realizowane było ze środków gminy przy wsparciu województwa kujawsko-pomorskiego.

image

Nowy wniosek na remont drogi

Remonty i modernizacje dróg są priorytetem w realizacji zadań przez gminę Brzuze. W związku z ogłoszonym naborem wniosków na 2016 rok, w ramach wieloletniego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, gmina złożyła wniosek o dofinansowanie remontu drogi gminnej Żałe-Radzynek.

Modernizacja sieci wodociągowej

Zakończył się, prowadzony przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem, pierwszy etap modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite na odcinku od szosy w kierunku Trąbina w stronę wsi. Celem prac jest ujednolicenie ciśnienia wody w części wsi oraz zapewnienie alternatywnego rozwiązania dla istniejącej sieci z azbestu.

image

Kontynuacja doposażenia oddziałów przedszkolnych

16 października 2015 roku został rozstrzygnięty przetarg na II etap doposażenia oddziałów przedszkolnych w gminie Brzuze, w wyniku którego wzbogacone zostaną place zabaw przy szkołach podstawowych w Radzynku, Trąbinie i Ugoszczu. Zadanie składa się z dwóch części. Do realizacji części pierwszej pod nazwą „Organizacja placu zabaw”, przystąpiło siedmiu oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma APIS Jadwiga Oziębło z Jarosławia. Do części drugiej pod nazwą „Wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń” przystąpiło dwóch oferentów. W tym przypadku wykonawcą wybrana została firma PHPU ZUBER Andrzej Zuber z Wrocławia.

Nowy sprzęt w domu kultury w Ostrowitem

W ramach realizowanego przez gminę projektu "Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem kuchni w istniejącym domu kultury w Ostrowitem", kuchnia wzbogacona została w nowy sprzęt AGD, między innymi szafy chłodnicze, kuchnie elektryczne, stoły robocze, okap, taboret gazowy, patelnię elektryczną i drobny sprzęt. W ten sposób kontynuowany jest kolejny etap pełnego wyposażenia pomieszczenia kuchennego.

image

Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości