Facebook

Nowe urządzenia na placach zabaw

W ramach realizowanego przez gminę Brzuze projektu pod nazwą "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzuze" na placach zabaw w miejscowościach Radzynek i Ugoszcz zamontowano nowe urządzenia.

image

Nowa sala w Radzynku otwarta

Spełniły się marzenia uczniów, rodziców, nauczycieli, a także mieszkańców Radzynka i okolic. Pierwszego września 2015 roku, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w Szkole Podstawowej w Radzynku otwarta została nowo wybudowana sala gimnastyczna. Obiekt został poświęcony przez księdza proboszcza Grzegorza Mazurkiewicza. To jedna z najbardziej znaczących inwestycji w gminie Brzuze. Prace rozpoczęto w 2014 roku. Obiekt został odebrany po 10 miesiącach. Jak podkreślił w wystąpieniu wójt Jan Koprowski - zaprojektowana sala z jednej strony odpowiada potrzebom szkoły, a z drugiej możliwościom samorządu gminy. Sala jest wynikiem zaangażowania wielu osób i instytucji - między innymi radnych minionej i bieżącej kadencji, sołtysa i samorządu wsi. W uroczystości otwarcia uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminy - radni, pracownicy samorządowi, sołtysi, rodzice i mieszkańcy Radzynka i okolic. Otwarciu towarzyszył program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły, a następnie rozgrywki sportowe.

image

Nowy sprzęt w oddziałach przedszkolnych

W ramach realizowanego przez gminę Brzuze projektu pod nazwą "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzuze", oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Ugoszczu, Trąbinie i Radzynku wyposażone zostały w nowe meble, a także pomoce dydaktyczne takie jak między innymi tablice interaktywne, kserokopiarki, laptopy, sprzęt RTV, aparaty fotograficzne oraz pomoce plastyczne i zabawki. Wcześniej zamontowano na placach zabaw przy tych placówkach nowe urządzenia.

image

Otwarcie sali wielofunkcyjnej w Radzynku

Pierwszego września 2015 roku w Szkole Podstawowej w Radzynku, uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego wzbogacona zostanie otwarciem nowej sali gimnastycznej. Prace przy budowie rozpoczęły się w 2014 roku. Przedsięwzięcie realizowane było z udziałem środków unijnych. Sala jest znaczącą inwestycją gminną wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom miejscowej społeczności.

Nowa wiata w Dobrem

W miejscowości Dobre, przy zatoczce autobusowej w kierunku Rypina, ustawiona została nowa wiata przystankowa.

image

Drogi w remoncie

Trwa przebudowa drogi powiatowej Ugoszcz-Obory polegająca na powierzchniowym utrwalaniu grysami. W pierwszym etapie położono masę bitumiczną. Przebudowa obejmuje 2000 metrów. Na przyszły rok planowana jest kontynuacja prac na odcinku Julianowo-Obory.

image

Nowe obiekty rekreacji i wypoczynku

W Dobrem rozpoczęto przygotowania terenu pod kątem rekreacji dla mieszkańców wsi. Zadanie obejmuje w 2015 roku między innymi powstanie altany i małego placu zabaw. Jest to inwestycja realizowana w ramach rozwoju terenów rekreacyjnych we wszystkich miejscowościach. W 2015 roku planowany jest rozwój tego rodzaju terenów między innymi w Somsiorach. Działki w obu miejscowościach pozyskane zostały przez gminę nieodpłatnie przed kilkoma laty. Rozwój terenów rekreacyjnych jest obecnie jednym z priorytetów wielu sołectw, które przeznaczyły środki na ten cel.

image

Sezon budowy dróg

Trwa przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Ugoszcz-Okonin. Na 2015 rok zaplanowano modernizację 2 km odcinka od Ugoszcza do Julianowa. Gmina Brzuze partycypuje w kosztach inwestycji. Na 2016 rok przewidujemy kontynuację prac.

image

Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości