Facebook

Nowa wiata w Dobrem

W miejscowości Dobre, przy zatoczce autobusowej w kierunku Rypina, ustawiona została nowa wiata przystankowa.

image

Drogi w remoncie

Trwa przebudowa drogi powiatowej Ugoszcz-Obory polegająca na powierzchniowym utrwalaniu grysami. W pierwszym etapie położono masę bitumiczną. Przebudowa obejmuje 2000 metrów. Na przyszły rok planowana jest kontynuacja prac na odcinku Julianowo-Obory.

image

Nowe obiekty rekreacji i wypoczynku

W Dobrem rozpoczęto przygotowania terenu pod kątem rekreacji dla mieszkańców wsi. Zadanie obejmuje w 2015 roku między innymi powstanie altany i małego placu zabaw. Jest to inwestycja realizowana w ramach rozwoju terenów rekreacyjnych we wszystkich miejscowościach. W 2015 roku planowany jest rozwój tego rodzaju terenów między innymi w Somsiorach. Działki w obu miejscowościach pozyskane zostały przez gminę nieodpłatnie przed kilkoma laty. Rozwój terenów rekreacyjnych jest obecnie jednym z priorytetów wielu sołectw, które przeznaczyły środki na ten cel.

image

Sezon budowy dróg

Trwa przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Ugoszcz-Okonin. Na 2015 rok zaplanowano modernizację 2 km odcinka od Ugoszcza do Julianowa. Gmina Brzuze partycypuje w kosztach inwestycji. Na 2016 rok przewidujemy kontynuację prac.

image

Podpisana umowa na modernizację drogi Kleszczyn-Żałe

30 czerwca 2015 roku wójt gminy Jan Koprowski, przy kontrasygnacie skarbnika Anny Szabat, podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kleszczyn-Żałe. Droga realizowana będzie na odcinku 850 metrów.

Dalszy remont pomieszczeń domu kultury

Dokonano odbioru inwestycji polegającej na przebudowie zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem w budynku domu kultury w Ostrowitem. Wykonane prace są kontynuacją remontu obiektu. Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Rozstrzygnięcie w sprawie azbestu

Pierwszego czerwca 2015 roku rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2015". Wybrana została najkorzystniejsza oferta spełniająca wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu.

Odbiór sali w Radzynku

19 maja 2015 roku dokonano odbioru inwestycji pod nazwą "Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku Szkoły Podstawowej w Radzynku - II etap". Wykonawcą zadania było Konsorcjum Firm: F.U.H. "RABUD" Rafał Działdowski z Golubia-Dobrzynia i "ELTOP" sp. j. Wasiniak, Piskorski, Grabowski z Torunia. Odebrana inwestycja jest jedną z kluczowych w gminie i wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu.

image

Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości