Facebook

Kolejne inwestycje drogowe

W ubiegłym tygodniu zakończono przebudowę drogi Żałe-Piskorczyn. Na drodze o długości 2500 metrów wykonano podbudowę z kruszywa oraz ułożono dwie warstwy masy bitumicznej. Wykonano również zjazdy na drogi gruntowe, obecnie pozostało ustawienie znaków drogowych. Ostatni etap prac obejmował prawie 600 metrowy odcinek łączący miejscowości Kleszczyn i Żałe. Inwestycja została zrealizowana ze środków Gminy Brzuze oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

image

Z placu budowy

Dzisiaj, 30 września 2016 roku na remontowanej drodze gminnej z Żałego do Kleszczyna położono pierwszą warstwę masy bitumicznej. Na jutro zaplanowane jest ułożenie drugiej warstwy, na początku przyszłego tygodnia wykonane zostaną zjazdy. Inwestycja realizowana jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz gminy Brzuze.

image

Place zabaw w gminie

W miejscowości Ugoszcz powstał nowy plac zabaw, a istniejące w miejscowościach Łączonek i Somsiory wyposażone zostały o nowe elementy. Zadanie zostało sfinansowane ze środków gminy Brzuze oraz środków funduszu sołeckiego.

image

Nowa inwestycja drogowa

Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej Żałe-Piskorczyn na odcinku Żałe-Kleszczyn, polegająca na wykonaniu podbudowy oraz położeniu dwóch warstw masy bitumicznej. Inwestycja realizowana jest ze środków województwa kujawsko-pomorskiego oraz gminy Brzuze.

image

Ogłoszenie o przetargu na budynek użytkowy w Kleszczynie

Wójt gminy Brzuze ogłosił publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku użytkowego położonego na działce nr 243/1 w miejscowości Kleszczyn. Przetarg odbędzie się 23 sierpnia 2016 r. (godz. 10:00) w Urzędzie Gminy Brzuze, pokój nr 16.

Nowe inwestycje drogowe

25 maja 2016 roku Gmina Brzuze podpisała umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 12023C Łączonek-Ostrowite od km 0+000 do km 0+865”. Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” ma na celu poprawę standardu przejazdu na odcinku 0,865 kilometra łączącego miejscowości Łączonek i Ostrowite z drogą powiatową nr 2204C. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” PROW na lata 2014 – 2020.

Więcej gruntów gminnych

13 maja 2016 r. wójt Jan Koprowski podpisał akty notarialne, na nieodpłatne nabycie przez gminę gruntów, z przeznaczeniem na powiększenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marianowie oraz na poszerzenie dróg gminnych w miejscowościach Żałe i Przyrowa. To już kolejne grunty w tym roku przekazane przez mieszkańców gminy na cele społeczne.

Prace w ramach funduszy sołeckich

Sołectwa rozpoczęły realizację zadań przewidzianych w ramach środków funduszu sołeckiego, wydzielonego w budżecie gminy Brzuze. Przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem trwają prace przy budowie parkingu, wjazdu do garażu, a także utwardzanie terenu przeznaczonego na cele rekreacyjne. Jest to jedna z wielu inwestycji zaplanowanych z udziałem funduszu sołeckiego w gminie na 2016 r.

image
Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości