Facebook

Zakończona przebudowa drogi

Zakończona została przebudowa drogi gminnej Żałe-Piskorczyn, na odcinku Żałe-Kleszczyn. W ramach prowadzonych prac wykonano podbudowę oraz położone zostały dwie warstwy masy bitumicznej. Przedsięwzięcie realizowane było ze środków gminy przy wsparciu województwa kujawsko-pomorskiego.

image

Nowy wniosek na remont drogi

Remonty i modernizacje dróg są priorytetem w realizacji zadań przez gminę Brzuze. W związku z ogłoszonym naborem wniosków na 2016 rok, w ramach wieloletniego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, gmina złożyła wniosek o dofinansowanie remontu drogi gminnej Żałe-Radzynek.

Modernizacja sieci wodociągowej

Zakończył się, prowadzony przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem, pierwszy etap modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite na odcinku od szosy w kierunku Trąbina w stronę wsi. Celem prac jest ujednolicenie ciśnienia wody w części wsi oraz zapewnienie alternatywnego rozwiązania dla istniejącej sieci z azbestu.

image

Kontynuacja doposażenia oddziałów przedszkolnych

16 października 2015 roku został rozstrzygnięty przetarg na II etap doposażenia oddziałów przedszkolnych w gminie Brzuze, w wyniku którego wzbogacone zostaną place zabaw przy szkołach podstawowych w Radzynku, Trąbinie i Ugoszczu. Zadanie składa się z dwóch części. Do realizacji części pierwszej pod nazwą „Organizacja placu zabaw”, przystąpiło siedmiu oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma APIS Jadwiga Oziębło z Jarosławia. Do części drugiej pod nazwą „Wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń” przystąpiło dwóch oferentów. W tym przypadku wykonawcą wybrana została firma PHPU ZUBER Andrzej Zuber z Wrocławia.

Nowy sprzęt w domu kultury w Ostrowitem

W ramach realizowanego przez gminę projektu "Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem kuchni w istniejącym domu kultury w Ostrowitem", kuchnia wzbogacona została w nowy sprzęt AGD, między innymi szafy chłodnicze, kuchnie elektryczne, stoły robocze, okap, taboret gazowy, patelnię elektryczną i drobny sprzęt. W ten sposób kontynuowany jest kolejny etap pełnego wyposażenia pomieszczenia kuchennego.

image

Przetarg na doposażenie oddziałów przedszkolnych

W ramach realizowanego przez gminę projektu "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Brzuze" ogłoszony został przetarg na realizację jego następnego etapu, który pozwoli na wzbogacenie powstałych w I etapie placów zabaw przy szkołach w Radzynku, Trąbinie i Ugoszczu o nowe urządzenia. Ponadto oddziały przedszkolne w tych placówkach pozyskają nowe meble i sprzęt AGD.

Trwają prace na drodze gminnej

Utrzymanie dobrego stanu dróg należy do priorytetowych działań gminy Brzuze. Trwa przebudowa drogi gminnej Żałe-Piskorczyn, na odcinku Krystianowo-Żałe, polegająca na wykonaniu podbudowy. W następnym etapie planowane jest położenia masy bitumicznej. Droga finansowana jest ze środków gminy Brzuze przy wsparciu województwa kujawsko-pomorskiego.

image

Nowe place zabaw

W ramach środków funduszu sołeckiego, w 2015 r. powstają nowe place zabaw w miejscowościach Dobre, Łączonek i Somsiory. We wszystkich sołectwach gminy Brzuze realizowanych jest wiele zadań, uwzględniających potrzeby mieszkańców z wykorzystaniem tych środków. Większość wsi zgłasza zapotrzebowanie na rozwój miejsc wypoczynku dla najmłodszych i osób dorosłych, a place zabaw wzbogacają ich infrastrukturę rekreacyjną.

image

Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Azbest 2018
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości