Facebook

Nowe meble w domu kultury

Trwa wzbogacanie wyposażenia domu kultury w Ostrowitem. W ramach środków funduszu sołeckiego zakupione zostały nowe drewniane stoły oraz krzesła.

image

Grunty na poszerzenie drogi

29 grudnia 2015 r. wójt Jan Koprowski podpisał akt notarialny na nabycie przez gminę kolejnych działek, przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej Ostrowite-Łączonek. Rozpoczęcie prac budowlanych na pierwszym odcinku przewidywane jest w 2016 r. w przypadku uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakończone inwestycje w Trąbinie

W drugiej połowie grudnia zakończone zostały prace inwestycyjne przy Szkole Podstawowej w Trąbinie. Przed głównym wejściem do szkoły ułożono kostkę brukową, mającą na celu poprawę estetyki i bezpieczeństwa. Wcześniej zamontowano nowe urządzenia i powiększono plac zabaw. Znacznie poprawiono również wyposażenie klas. Rozwój bazy szkoły jest wynikiem realizowanych przez Gminę Brzuze projektów z wykorzystaniem środków unijnych.

image

Nowa altana w Somsiorach

Na skwerze przy świetlicy wiejskiej w Somsiorach trwa budowa nowej altany w kompleksie z placem zabaw. Jest to przedsięwzięcie realizowane ze środków funduszu sołeckiego i wychodzące naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Poprzez inwestycję rozwijane są tereny rekreacyjne gminy.

image

Nowa altana w Piskorczynie

Trwa budowa nowej altany przy świetlicy wiejskiej w Piskorczynie. Zadanie wynika z inicjatywy mieszkańców wsi i finansowane jest ze środków funduszu sołeckiego. Warto zaznaczyć, że na terenie gminy realizowanych jest wiele innych przedsięwzięć finansowanych z tego funduszu i wychodzących naprzeciw potrzebom mieszkańców.

image

Dokończona droga Giżynek-Ruże

Dokończona została budowa drogi gminnej Giżynek-Ruże. Inwestycja wykonana została przez Gminę Zbójno na odcinku położonym we wsi Ruże. Dobudowany fragment był od lat oczekiwany przez mieszkańców gminy Brzuze oraz Zbójno i zapewni płynny przejazd między innymi do kościoła w Rużu.

image

Doposażanie oddziałów przedszkolnych

Zakończyła się realizacja II etapu projektu "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Brzuze". Place zabaw przy szkołach w Radzynku, Trąbinie i Ugoszczu zostały wzbogacone o nowe urządzenia, takie jak między innymi: lokomotywa i wagoniki, zjazdy linowe, huśtawki i altany. Przypomnijmy, że w ramach realizowanego zadania w oddziałach przedszkolnych wymienionych szkół dostosowane zostały toalety do potrzeb dzieci, zakupione nowe meble oraz inny sprzęt, a także doposażone kuchnie.

image

Usuwanie wyrobów azbestowych

16 listopada 2015 roku upływa określony w umowie zawartej pomiędzy gminą Brzuze a firmą, termin demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w 2015 roku. Przypomnijmy, że złożono w tej sprawie 28 wniosków.

Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 83 gości