Facebook

Budowa parkingu przy urzędzie gminy

Wiosenna pogoda sprzyja pracom remontowym prowadzonym przy Urzędzie Gminy w Brzuzem, polegającym na zagospodarowaniu terenu oraz ułożeniu nawierzchni parkingu z kostki betonowej.

image

Azbest 2017 – nabór wniosków

Wójt Gminy Brzuze informuje, że rozpoczyna się kolejny nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem (demontaż, transport i unieszkodliwianie) wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych lub elewacji z terenu gminy Brzuze w ramach programu utylizacji azbestu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Właściciele posesji znajdujących się na terenie Gminy Brzuze, zainteresowani uzyskaniem wsparcia mogą składać wnioski o dofinansowanie do 28 lutego 2017 r. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Brzuze w pokoju nr 1 oraz do pobrania tutaj.

Grudniowe inwestycje

Mimo że zimowa aura trwa już od kilku tygodni ciągle realizowane są inwestycje zaplanowane na 2016 r. Należą do nich m.in. prace przy części gospodarczej stacji uzdatniania wody w Ugoszczu i przy remizie w Trąbinie. W domu kultury w Ostrowitem rozbudowywane jest centralne ogrzewanie na sali widowiskowej. W Brzuzem przygotowywany jest teren pod nową wiatę na kąpielisku i układana jest kostka brukowa przy urzędzie gminy.

image

Nowe bramy przy Domu Kultury w Ostrowitem

Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu wokół Domu Kultury w Ostrowitem. W zeszłym tygodniu rozpoczęto montaż trzech bram wjazdowych oraz dwóch furtek. W ramach projektu przewiduje się również demontaż tablic i starych krawężników. Do tej pory, w ramach zagospodarowaniu terenu wykonano część ogrodzenia panelowego na podmurówce.

image

Latarnie w Ostrowitem już działają

Dobiega końca budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite, polegająca na montażu 16 słupów wraz z 18 oprawami oświetleniowymi. W sobotę (29 października) nastąpiło próbne uruchomienie nowo wybudowanej sieci.

image

Nieodpłatne nabycie gruntów

24 października Gmina Brzuze otrzymała nieodpłatnie grunty w Gulbinach i Kleszczynie o łącznej powierzchni 0,0429 ha. Właściciele przekazali działki na poszerzenie lokalnych dróg. Akty notarialne dotyczące nabycia sześciu działek podpisał wójt Jan Koprowski.
Od wielu lat nasz samorząd realizuje plan budowy sieci dróg gminnych, pozyskując środki finansowe z różnych źródeł. Dzięki temu poprawia się płynność ruchu, bezpieczeństwo oraz komfort jazdy. Kontynuacja programu możliwa jest również dzięki życzliwości i przychylności mieszkańców, którzy najczęściej przekazują swoje działki w formie darowizny.

Z placu budowy

W tym tygodniu rozpoczęła się modernizacja 2600-metrowej drogi z Żałego do Radzynka. W zakres prac wchodzi m.in. nowa nawierzchnia oraz zatoczka autobusowa, formowanie poboczy i rowów. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy z wojewodą kujawsko-pomorskim ze środków budżetu Gminy Brzuze oraz Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

image

Nowe lampy drogowe w Ostrowitem

Gmina Brzuze realizuje zadanie polegające na budowie odcinka linii kablowej oświetlenia drogowego w Ostrowitem. Inwestycja obejmuje instalację 16 słupów z 18 oprawami oświetleniowymi na odcinkach dróg wojewódzkich: nr 534 oraz nr 556. Głównym celem budowy jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i przejeżdżających drogami pojazdów.

image
Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości