Facebook

Nowa lokalizacja oddziałów przedszkolnych

Trwają prace remontowe w Szkole Podstawowej w Ostrowitem mające na celu przygotowanie pomieszczeń na oddziały przedszkolne. W związku z reformą edukacji, klasy I-VII zajmą pomieszczenia dotychczasowego gimnazjum, a przedszkole – siedzibę dotychczasowej szkoły podstawowej. Część prac wykonują pracownicy zatrudnieni przez gminę w ramach robót publicznych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rypinie.

image

Inwestycje w stacjach uzdatniania wody

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zdecydował o remoncie działającej niezmiennie od 1967 roku linii technologicznej w stacji uzdatniania wody w Trąbinie. Dzięki zakupionym urządzeniom znacząco poprawiła się jakość wydobywanej wody oraz wydajność stacji. W ramach modernizacji zakupiono i wymieniono 2 filtry ciśnieniowe mieszacz wodno-powietrzny, chlorator oraz dmuchawę napowietrzną.
W ubiegłym roku GZGK w Brzuzem wymienił również pompę oraz orurowanie studni głębinowej w stacji w Ugoszczu.

Remont w Piskorczynie

Trwają prace w świetlicy wiejskiej w Piskorczynie. W ramach środków funduszu sołeckiego oraz budżetu gminy mieszkańcy odnawiają drewnianą podłogę sali (cyklinowanie i lakierowanie) oraz remontują wnętrza świetlicy.

image

Zakończenie remontu parkingu przy UG

We wtorek 30 maja 2017 r. zakończone zostały prace remontowe prowadzone na parkingu przy Urzędzie Gminy Brzuze. W kolejnych tygodniach odnowieniu poddana zostanie również brama wjazdowa, a następnie podjęte zostaną prace w celu poprawy warunków parkowania przy świetlicy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wszystkie prace wykonują brygady remontowo-budowlane złożone z mieszkańców gminy zatrudnionych przez Urząd Gminy na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rypinie.

image

Budowa altany w Brzuzem

Prace przygotowawcze związane z budową wiaty przy plaży nad jeziorem Brzuze zostały rozpoczęte jesienią ubiegłego roku. W pierwszym etapie ułożono kostkę brukową, a teraz powstaje drewniana altana. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki pracy i zaangażowaniu mieszkańców wsi oraz finansowaniu z funduszu sołeckiego.

image

Nowa nawierzchnia w Żałem

Do końca sierpnia tego roku wykonana zostanie przebudowa drogi dojazdowej – Lisie Jamy w miejscowości Żałe. Na przygotowanej wcześniej podbudowie, na odcinku 600 metrów, ułożona zostanie masa bitumiczna.

Rozpoczęły się drogowe inwestycje

W czwartek, 18.05.2017 r. wójt Gminy Brzuze oraz przedstawiciel Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna podpisali umowę związaną z „Przebudową drogi gminnej nr 120203C Łączonek - Ostrowite od km 0+000 do km 0+865”. Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, obejmującego poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 15.09.2017 r.

image

Modernizacja drogi Ostrowite-Łączonek

Urząd Gminy Brzuze rozstrzygnął postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Łączonek – Ostrowite”. Modernizacja odcinka o długości 865 metrów wykonana zostanie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2020. Termin zakończenia prac zaplanowany jest na 2017 rok.

Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości