Facebook

Nowe bramy przy Domu Kultury w Ostrowitem

Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu wokół Domu Kultury w Ostrowitem. W zeszłym tygodniu rozpoczęto montaż trzech bram wjazdowych oraz dwóch furtek. W ramach projektu przewiduje się również demontaż tablic i starych krawężników. Do tej pory, w ramach zagospodarowaniu terenu wykonano część ogrodzenia panelowego na podmurówce.

image

Latarnie w Ostrowitem już działają

Dobiega końca budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite, polegająca na montażu 16 słupów wraz z 18 oprawami oświetleniowymi. W sobotę (29 października) nastąpiło próbne uruchomienie nowo wybudowanej sieci.

image

Nieodpłatne nabycie gruntów

24 października Gmina Brzuze otrzymała nieodpłatnie grunty w Gulbinach i Kleszczynie o łącznej powierzchni 0,0429 ha. Właściciele przekazali działki na poszerzenie lokalnych dróg. Akty notarialne dotyczące nabycia sześciu działek podpisał wójt Jan Koprowski.
Od wielu lat nasz samorząd realizuje plan budowy sieci dróg gminnych, pozyskując środki finansowe z różnych źródeł. Dzięki temu poprawia się płynność ruchu, bezpieczeństwo oraz komfort jazdy. Kontynuacja programu możliwa jest również dzięki życzliwości i przychylności mieszkańców, którzy najczęściej przekazują swoje działki w formie darowizny.

Z placu budowy

W tym tygodniu rozpoczęła się modernizacja 2600-metrowej drogi z Żałego do Radzynka. W zakres prac wchodzi m.in. nowa nawierzchnia oraz zatoczka autobusowa, formowanie poboczy i rowów. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy z wojewodą kujawsko-pomorskim ze środków budżetu Gminy Brzuze oraz Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

image

Nowe lampy drogowe w Ostrowitem

Gmina Brzuze realizuje zadanie polegające na budowie odcinka linii kablowej oświetlenia drogowego w Ostrowitem. Inwestycja obejmuje instalację 16 słupów z 18 oprawami oświetleniowymi na odcinkach dróg wojewódzkich: nr 534 oraz nr 556. Głównym celem budowy jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i przejeżdżających drogami pojazdów.

image

Kolejne inwestycje drogowe

W ubiegłym tygodniu zakończono przebudowę drogi Żałe-Piskorczyn. Na drodze o długości 2500 metrów wykonano podbudowę z kruszywa oraz ułożono dwie warstwy masy bitumicznej. Wykonano również zjazdy na drogi gruntowe, obecnie pozostało ustawienie znaków drogowych. Ostatni etap prac obejmował prawie 600 metrowy odcinek łączący miejscowości Kleszczyn i Żałe. Inwestycja została zrealizowana ze środków Gminy Brzuze oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

image

Z placu budowy

Dzisiaj, 30 września 2016 roku na remontowanej drodze gminnej z Żałego do Kleszczyna położono pierwszą warstwę masy bitumicznej. Na jutro zaplanowane jest ułożenie drugiej warstwy, na początku przyszłego tygodnia wykonane zostaną zjazdy. Inwestycja realizowana jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz gminy Brzuze.

image

Place zabaw w gminie

W miejscowości Ugoszcz powstał nowy plac zabaw, a istniejące w miejscowościach Łączonek i Somsiory wyposażone zostały o nowe elementy. Zadanie zostało sfinansowane ze środków gminy Brzuze oraz środków funduszu sołeckiego.

image
Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości