Facebook

Nowy parking w OSP Żałe

W Żałem zakończyły się prace modernizacyjne na terenie OSP. Prawie 150 m2 kostki brukowej zostało ułożonej na parkingu oraz we wjeździe na posesję.  W chwili obecnej trwa modernizacja wewnątrz budynku, polegająca na dociepleniu dachu w części sanitarnej.

image

Modernizacja drogi w Gulbinach

Trwają prace remontowe na drodze gminnej w Gulbinach. Uliczka prowadząca  do zabytkowego parku zyskała z końcem lipca nową nawierzchnię. W najbliższym czasie wykonane zostaną pobocza oraz zjazdy do posesji. Budowa ta jest jedną z inwestycji drogowych realizowanych w 2017 r. w gminie Brzuze. W celu poprawy dostępności komunikacyjnej Łączonka i Gulbin rozpoczęta została też budowa drogi gminnej z Ostrowitego przy buczynie.

image

Realizacje drogowych przedsięwzięć

Obecnie, na terenie gminy Brzuze, trwają prace modernizacyjne na kilku gminnych drogach. Na odcinku drogi Ostrowite-Łączonek wykonano większość zaplanowanych prac m.in.: poszerzono drogę oraz pobocza, wykonano przepust oraz ułożono, na przygotowanej podbudowie, jedną bitumiczną warstwę. W najbliższych dniach dokończona zostanie budowa pobocza i zjazdów, a także ułożona będzie ostatnia mineralno-bitumiczna warstwa ścieralna jezdni.

image

Tabliczki informacyjne w Radzynku

Na terenie sołectwa Radzynek pojawiło się nowe oznakowanie ułatwiające lokalizację domostw. Podczas zeszłorocznego zebrania mieszkańcy wsi zdecydowali o przeznaczeniu części środków funduszu sołeckiego na zakup informacyjnych tabliczek z numeracją. W najbliższym czasie, w centrum wsi zaplanowane jest również ustawienie mapy sołectwa z numerami posesji.

image

Dofinansowania do nowych przedsięwzięć

11 lipca 2017 r. wójt Jan Koprowski, przy kontrasygnacie skarbnik Anny Szabat, podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowy na dofinansowanie dwóch gminnych inwestycji infrastrukturalnych. 
Pierwsza z umów dotyczy dotacji do przebudowy drogi dojazdowej Kleszczyn-Małe Pole. Wsparcie na realizację etapu obejmującego 500-metrowy odcinek tej drogi pozyskano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w ramach programu „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo”.
Druga umowa reguluje przyznanie środków z dotacji, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w projekcie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja działań, związana jest głównie z budową nowych odcinków w Ostrowitem i Ugoszczu w latach 2017-2019. Pierwszy etap obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami we wsiach: Ostrowite, Brzuze i Ugoszcz został zrealizowany przez gminę w latach 2012-2013.

image

Pogoda sprzyja nowym inwestycjom

Na drodze Ostrowite-Łączonek trwa poszerzanie drogi, budowa poboczy i przepustu.  Prowadzone prace przygotowawcze i ziemne związane są z remontem gminnej drogi, na której ułożona zostanie warstwa bitumiczna.  Gmina Brzuze uzyskała dofinansowanie na jej przebudowę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, a zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łączonek-Ostrowite od km 0+000 do km 0+865” obejmuje pierwszy etap prac  na tej drodze. Zakończenie prac przewidziane jest na wrzesień tego roku.

image

Nowa inwestycja w gminie

W Kleszczynie, na działce o powierzchni 0,6568 ha usytuowanej przy drodze Brzuze-Żałe rozpoczęła się budowa nowej świetlicy. W malowniczo położonym miejscu powstaje miejsce spotkań dla mieszkańców jedynego w gminie sołectwa, które nie posiadało od roku własnego obiektu. W zakresie tegorocznych prac przewidziane jest oddanie budynku w stanie surowym otwartym. Zakończenie budowy planowane jest na 2018-2019 rok i jest uzależnione od możliwości pozyskania dofinansowania na drugi etap prac.
Poprzedni budynek przeznaczony na świetlicę, zgodnie z opinią mieszkańców sołectwa, został sprzedany w celu umożliwienia rozwoju działalności gospodarczej. Z myślą o takich zmianach już w 2014 r. samorząd gminy zakupił działkę przy drodze powiatowej, której zabudowa właśnie się rozpoczęła.

image

OSP Okonin inwestuje

Rozpoczął się kolejny etap prac przy remizie OSP w Okoninie. Przy pomocy środków z funduszu sołeckiego oraz z budżetu gminy Brzuze rozbudowywany jest wjazd na posesję i miejsca parkingowe. Większość prac wykonują pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych na podstawie umowy Urzędu Gminy Brzuze z Powiatowym Urzędem Pracy w Rypinie.

image
Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości