Facebook

Zakończenie remontu parkingu przy UG

We wtorek 30 maja 2017 r. zakończone zostały prace remontowe prowadzone na parkingu przy Urzędzie Gminy Brzuze. W kolejnych tygodniach odnowieniu poddana zostanie również brama wjazdowa, a następnie podjęte zostaną prace w celu poprawy warunków parkowania przy świetlicy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wszystkie prace wykonują brygady remontowo-budowlane złożone z mieszkańców gminy zatrudnionych przez Urząd Gminy na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rypinie.

image

Budowa altany w Brzuzem

Prace przygotowawcze związane z budową wiaty przy plaży nad jeziorem Brzuze zostały rozpoczęte jesienią ubiegłego roku. W pierwszym etapie ułożono kostkę brukową, a teraz powstaje drewniana altana. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki pracy i zaangażowaniu mieszkańców wsi oraz finansowaniu z funduszu sołeckiego.

image

Nowa nawierzchnia w Żałem

Do końca sierpnia tego roku wykonana zostanie przebudowa drogi dojazdowej – Lisie Jamy w miejscowości Żałe. Na przygotowanej wcześniej podbudowie, na odcinku 600 metrów, ułożona zostanie masa bitumiczna.

Rozpoczęły się drogowe inwestycje

W czwartek, 18.05.2017 r. wójt Gminy Brzuze oraz przedstawiciel Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna podpisali umowę związaną z „Przebudową drogi gminnej nr 120203C Łączonek - Ostrowite od km 0+000 do km 0+865”. Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, obejmującego poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 15.09.2017 r.

image

Modernizacja drogi Ostrowite-Łączonek

Urząd Gminy Brzuze rozstrzygnął postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Łączonek – Ostrowite”. Modernizacja odcinka o długości 865 metrów wykonana zostanie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2020. Termin zakończenia prac zaplanowany jest na 2017 rok.

Budowa parkingu przy urzędzie gminy

Wiosenna pogoda sprzyja pracom remontowym prowadzonym przy Urzędzie Gminy w Brzuzem, polegającym na zagospodarowaniu terenu oraz ułożeniu nawierzchni parkingu z kostki betonowej.

image

Azbest 2017 – nabór wniosków

Wójt Gminy Brzuze informuje, że rozpoczyna się kolejny nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem (demontaż, transport i unieszkodliwianie) wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych lub elewacji z terenu gminy Brzuze w ramach programu utylizacji azbestu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Właściciele posesji znajdujących się na terenie Gminy Brzuze, zainteresowani uzyskaniem wsparcia mogą składać wnioski o dofinansowanie do 28 lutego 2017 r. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Brzuze w pokoju nr 1 oraz do pobrania tutaj.

Grudniowe inwestycje

Mimo że zimowa aura trwa już od kilku tygodni ciągle realizowane są inwestycje zaplanowane na 2016 r. Należą do nich m.in. prace przy części gospodarczej stacji uzdatniania wody w Ugoszczu i przy remizie w Trąbinie. W domu kultury w Ostrowitem rozbudowywane jest centralne ogrzewanie na sali widowiskowej. W Brzuzem przygotowywany jest teren pod nową wiatę na kąpielisku i układana jest kostka brukowa przy urzędzie gminy.

image
Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości