Facebook

Świetlica w Kleszczynie już z więźbą dachową

Trwają prace budowlane przy świetlicy w Kleszczynie. W ostatnim tygodniu podjęto prace związane z wykonaniem najważniejszego elementu dachu, więźby dachowej. Harmonogram tegorocznych prac przewiduje jeszcze ułożenie blachodachówki, tym samym zamknięty zostanie stan surowy budynku świetlicy.

image

Prace na drodze Kleszczyn - Małe Pole

Na odcinku drogi Kleszczyn - Małe Pole trwają prace modernizacyjne. We wrześniu firma budowlana dokonała prac przygotowawczych polegających na poszerzeniu drogi oraz wzmocnieniu podłoża pod nową nawierzchnię. 4 października została ułożona pierwsza warstwa masy bitumicznej. Z uwagi na konieczność wykonania prac polowych oraz zbioru płodów rolnych przez rolników, ułożenie kolejnej warstwy przewidziane jest po zakończeniu tych prac.

image

Wniosek gminy o dofinansowanie kolejnej drogi

Gmina Brzuze złożyła wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie przebudowy drogi z Ostrowitego do Mościsk. Projekt obejmujący remont drogi na odcinku prawie dwóch kilometrów zakłada położenie dwóch warstw masy bitumicznej o szerokości 5 m, budowę skrzyżowań, chodnika oraz zjazdów na posesje, a także wykonanie przejścia dla pieszych i oświetlenia. Modernizacja drogi możliwa jest dzięki pracom podjętym przez samorząd gminny w latach poprzednich i przekazanie gruntów przez mieszkańców.

Inwestycje w OSP Giżynek

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Giżynku zamontowano nową bramę garażową. Realizacja zadania możliwa była dzięki dotacjom udzielonym ze środków Gminy Brzuze oraz budżetu państwa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Samorząd gminy przygotował również projekt budowy garażu, która może zostać rozpoczęta po uzyskaniu dofinansowania na ten cel.

image

Kolejna droga w budowie

Na początku września 2017 r. rozpoczęły się prace modernizacyjne na odcinku drogi gminnej Kleszczyn-Małe Pole. Ta infrastrukturalna inwestycja realizowana jest dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu z Urzędu Marszałkowskiego. Odbiór prac, które w wyniku postępowania przetargowego, zlecone zostały Przedsiębiorstwu Robót Drogowych z Lipna przewidziany jest na październik.

image

Nowa nawierzchnia z Okonina do Obór

W połowie sierpnia rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dotyczące remontu drogi gminnej Okonin-Obory, w wyniku którego wykonanie prac modernizacyjnych powierzono firmie Mar-Dar z Makówca. Na początku września 2017 r. podbudowa drogi została nawieziona kamieniem, a w kolejnym etapie ułożono nawierzchnię. Prace remontowe zostały ukończone, a w najbliższych dniach przewidziany jest odbiór drogi.

image

Współpraca w remoncie drogi wojewódzkiej

W Ugoszczu, na drodze wojewódzkiej, zakończyły się trwające od połowy sierpnia 2017 r. prace remontowe,  polegające na przebudowie oraz poprawie odwodnienia drogi. Inwestycja została zrealizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na wniosek i przy współudziale gminy Brzuze.

image

Zakończenie budowy trzech gminnych dróg

5 września 2017 r. dokonano odbioru trzech zmodernizowanych dróg w gminie Brzuze. Zakończono prace na 865-metrowym odcinku drogi z Ostrowitego do Łączonka. W ramach prac trwających od lipca br. poszerzono drogę i zbudowano pobocza, wykonano przepust oraz zjazdy do posesji i na pola. Na przygotowanej podbudowie zostały ułożone dwie warstwy masy bitumicznej, a wyremontowana droga zyskała również oznakowanie pionowe. Dzięki oddanej do użytku drodze polepszyła się dostępność komunikacyjna Łączonka, Gulbin i Ostrowitego. Kolejną z dróg gminnych, której dokonano odbioru jest malownicza alejka prowadząca do zabytkowego parku w Gulbinach. Na wyremontowanym odcinku ułożono z końcem lipca nową nawierzchnię, a w ostatnim czasie zbudowano pobocza i zjazdy. W Żałem-Lisie Jamy, oddano do użytku trasę na odcinku 600 metrów. W wyniku prac modernizacyjnych gruntową nawierzchnię, na zeszłorocznej podbudowie, pokrył asfalt. Do posesji wykonano również zjazdy.

image
Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości