Facebook

Nowy parking w Ugoszczu

W Ugoszczu na parkingu szkoły podstawowej układana jest kostka brukowa. Do realizacji przygotowane są również kolejne odcinki chodników i ścieżek przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz wewnętrzne alejki i drogi dojazdowe na terenie całej gminy o łącznej powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych. Powstaną m.in. chodniki przy drogach wojewódzkich w Ugoszczu i Ostrowitem oraz powiatowych w Okoninie i Żałem. Do najważniejszych celów tych prac należy poprawa bezpieczeństwa użytkowników, standardu dróg i placów oraz poprawa estetyki miejscowości. Temu samemu celowi służą przygotowania do budowy oświetlenia drogowego przy drogach wojewódzkich w Ugoszczu i Ostrowitem.
- Budowę i modernizację dróg zaplanowaliśmy we wszystkich miejscowościach. Ogłaszamy kolejne przetargi. Jednak to nie jedyne ważne inwestycje gminne. Konieczna jest rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja i wyposażenie świetlic i domów kultury. Składamy obecnie kolejny wniosek o dofinansowanie przebudowy domu kultury w Ostrowitem. Oczekujemy też na rozstrzygnięcie konkursu na wyposażenie tego obiektu. Gmina zajmuje wysoką pozycję na wstępnej liście rankingowej – dodaje wójt.

image

Nowy skwer w Ostrowitem

W maju rozpoczęto prace na nowopowstającym skwerze w Ostrowitem pomiędzy drogą wojewódzką a jeziorem. Zadanie zostało podzielone na etapy. Kilka lat wcześniej uporządkowany został teren. Przed kilkoma dniami zdemontowano dotychczasowy obiekt handlowy przy przystanku, który wcześniej już przestał pełnić swoje funkcje i obecnie negatywnie wpływał na estetykę wsi. Tegoroczne działania będą polegały na dalszym wyrównaniu powierzchni, zagospodarowaniu terenu i wprowadzaniu zieleni. Nad jeziorem w czerwcu pobudowany zostanie drewniany pomost rekreacyjny. Niektóre prace przewidziane są na lata następne. Zanim zostanie rozbudowana infrastruktura, 27 maja br. przeprowadzona zostanie impreza Lokalnej Grupy Działania pn. "Patrol historyczny", w której organizacji uczestniczy również Gmina Brzuze. Serdecznie zapraszamy!

image

Rozbudowa infrastruktury drogowej rozpoczęta

Budową chodnika przy drodze gminnej Ostrowite-Studzianka samorząd gminy Brzuze rozpoczął rozbudowę infrastruktury drogowej w 2018 r. Do realizacji przygotowane są również kolejne odcinki chodników i ścieżek przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz parkingi, wewnętrzne alejki i drogi dojazdowe na terenie całej gminy o łącznej powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych. Powstaną m.in. chodniki przy drogach wojewódzkich w Ugoszczu i Ostrowitem. Do najważniejszych celów tych prac należy poprawa bezpieczeństwa użytkowników i standardu dróg oraz poprawa estetyki miejscowości.

image

Inwestycje na początek roku

5 stycznia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji gminnych w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Dzięki udziałowi w projekcie, w Brzuzem, Ostrowitem i Ugoszczu powstaną siłownie plenerowe oraz dwa pomosty rekreacyjno-wędkarskie (w Ostrowitem i Trąbinie). Inwestycje mają na celu poprawę infrastruktury publicznej oraz jakości życia mieszkańców na obszarze "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ".

Remont drogi coraz bliżej

Gmina Brzuze, jako jedyna w powiecie rypińskim, otrzymała dofinansowanie z budżetu Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Złożony jesienią ubiegłego roku wniosek o dotację na przebudowę drogi dojazdowej Ostrowite-Mościska na odcinku 2+035 km uzyskał pozytywną ocenę  i znalazł się na wysokiej pozycji rankingowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Remont zakłada ułożenie dwóch warstw  masy bitumicznej, budowę skrzyżowań i zjazdów na posesje. W ramach realizacji projektu powstanie również chodnik i przejście dla pieszych oraz przydrożne oświetlenie, dzięki którym poprawie ulegnie bezpieczeństwo pieszych i kierowców. W wyniku postępowania przetargowego realizacji zadania podejmie się firma PRD z Lipna.

Azbest 2018 – nabór wniosków

Wójt Gminy Brzuze informuje, że rozpoczyna się kolejny nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem (demontaż, transport i unieszkodliwianie) wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych lub elewacji z terenu gminy Brzuze w ramach programu utylizacji azbestu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Właściciele posesji znajdujących się na terenie Gminy Brzuze, zainteresowani uzyskaniem wsparcia mogą składać wnioski o dofinansowanie do 28 lutego 2018 r. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Brzuze w pokoju nr 1 oraz do pobrania tutaj.

Świetlica w Kleszczynie już pod dachem

W czerwcu br. rozpoczęła się budowa świetlicy, która służyć będzie mieszkańcom sołectwa Kleszczyn. Budynek powstał na ponad półhektarowej działce, leżącej przy drodze powiatowej z Brzuzego do Żałego. Chociaż działka w chwili obecnej wymaga zagospodarowania, posiada wspaniałe walory przyrodnicze i krajobrazowe. Jednymi z ostatnich prac w tym roku były podjęte we wrześniu prace związane z wykonaniem najważniejszego elementu dachu, więźby dachowej, na której następnie ułożono blachodachówkę. Harmonogram prac na rok 2017, zakładający wykonanie stanu surowego otwartego został zakończony, a budynek został zabezpieczony przed zimą.

image

Realizacja kolejnych inwestycji

Trwa realizacja tegorocznego planu inwestycyjnego. W Ugoszczu, w ramach prac społecznych, mieszkańcy montują ogrodzenie wokół placu zabaw dla dzieci. W celu uatrakcyjnienia miejsca rekreacyjnego, ze środków gminy, posadzonych zostało jesienią kilkanaście drzewek.

W Ostrowitem przebudowywana jest droga osiedlowa. Dzięki inwestycji realizowanej ze środków funduszu sołeckiego powstaje odcinek chodnika o długości 70 m.

Złożony przez Gminę Brzuze wniosek o przebudowę drogi Ostrowite-Mościska, uzyskał pozytywną ocenę formalną. W przypadku przyznania dofinansowania, droga zostanie wyremontowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Na odcinku o długości ok. 2 km przewidziane są m.in. prace ziemne, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej.

image
Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości