Facebook

Kolejne przetargi na drogi

Wójt gminy Brzuze ogłosił przetargi na:
- przebudowę drogi dojazdowej Dobre - Malituny,
- przebudowę drogi w miejscowości Żałe (Kozia),
- przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Żałe (Lisie Jamy).
Termin składania ofert na realizację wymienionych zadań upływa 18 sierpnia 2014 roku. Więcej informacji na stronie www.bip.brzuze.pl w zakładce „przetargi”.

Ogłoszono przetarg na drogę Studzianka - Przyrowa

Wójt gminy Brzuze ogłosił przetarg na przebudowę drogi gminnej Studzianka - Przyrowa. Zakres zamówienia obejmował będzie wyrównanie istniejącej podbudowy kamieniem tłuczniowym, wykonanie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej. Szczegóły dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Termin składania ofert upływa 14 sierpnia 2014 r. o godz. 9:00.

Otwarte oferty na drogi

30 lipca 2014 roku w Urzędzie Gminy Brzuze nastąpiło otwarcie ofert na realizację zadań:
- przebudowa drogi Trąbin - Trąbin Rumunki (przy hydroforni)
- przebudowa drogi Trąbin Rumunki - Duszoty
Ofertę na realizację obu zadań złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Lipnie. Wkrótce nastąpi rozstrzygnięcie przetargu.

Remonty w domu kultury

Dobiegają końca prace remontowe polegające na wydzielaniu zespołów sanitarnych w budynku domu kultury Ostrowitem. Jest to dalszy etap działań przewidzianych do realizacji w tym obiekcie. Obecnie prace finansowane są ze środków własnych gminy oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Remonty w remizach OSP

Nie ustają prace remontowo-modernizacyjne przy remizach OSP. Wiele udało się dotychczas zrealizować. W Okoninie wymieniona została instalacja elektryczna oraz docieplony strop, w żalskiej strażnicy docieplony został cały budynek, natomiast w Trąbinie remiza została częściowo docieplona i ułożony nowy chodnik. W najbliższym czasie prace remontowe przeprowadzone zostaną w Dobrem, gdzie wymieniony zostanie dach i drzwi garażowe. Ochotnicza Straż Pożarna w Giżynku przygotowuje się do budowy garażu. Przypomnijmy, że jest to jednostka należąca do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Kończymy trasę południową

Trwają przygotowania do wykonania nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Okonin-Radzynek. W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie. Zakończenie prac przewidziano na sierpień 2014 r.
Odcinek drogi Radzynek-Okonin o długości 1835 m, jest ostatnim elementem realizowanej przez gminę Brzuze trasy południowej, będącej obwodnicą gminy, od Przyrowy przez Żałe, Radzynek, Okonin do Giżynka. Trasa ta ułatwia komunikację na terenie gminy i umożliwia dojazd m.in. do Rypina, Golubia-Dobrzynia, Ruża czy Obór.

Prace remontowe w Ostrowitem

Kontynuowane są prace remontowe w domu kultury w Ostrowitem, polegające na wydzieleniu zespołów sanitarnych wraz z przebudową istniejących zespołów sanitarnych w budynku domu kultury w Ostrowitem. Zadanie dofinansowane jest w ramach działania 413. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Remonty prowadzone są także na kompleksie boisk sportowych „Orlik” w Ostrowitem.

image

Przetarg na budowę sali w Radzynku

Wójt Gminy Brzuze ogłosił przetarg na budowę sali gimnastycznej w Radzynku. Szczegóły dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Termin składania ofert upływa 9 czerwca 2014 r. o godz. 9:00.

Start > Inwestycje
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości