Facebook

Inwestycje na początek roku

5 stycznia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji gminnych w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Dzięki udziałowi w projekcie, w Brzuzem, Ostrowitem i Ugoszczu powstaną siłownie plenerowe oraz dwa pomosty rekreacyjno-wędkarskie (w Ostrowitem i Trąbinie).

Remont drogi coraz bliżej

Gmina Brzuze, jako jedyna w powiecie rypińskim, otrzymała dofinansowanie z budżetu Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Złożony jesienią ubiegłego roku wniosek o dotację na przebudowę drogi dojazdowej Ostrowite-Mościska na odcinku 2+035 km uzyskał pozytywną ocenę  i znalazł się na wysokiej pozycji rankingowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Remont zakłada ułożenie dwóch warstw  masy bitumicznej, budowę skrzyżowań i zjazdów na posesje. W ramach realizacji projektu powstanie również chodnik i przejście dla pieszych oraz przydrożne oświetlenie, dzięki którym poprawie ulegnie bezpieczeństwo pieszych i kierowców. W wyniku postępowania przetargowego realizacji zadania podejmie się firma PRD z Lipna.

Azbest 2018 – nabór wniosków

Wójt Gminy Brzuze informuje, że rozpoczyna się kolejny nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem (demontaż, transport i unieszkodliwianie) wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych lub elewacji z terenu gminy Brzuze w ramach programu utylizacji azbestu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Właściciele posesji znajdujących się na terenie Gminy Brzuze, zainteresowani uzyskaniem wsparcia mogą składać wnioski o dofinansowanie do 28 lutego 2018 r. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Brzuze w pokoju nr 1 oraz do pobrania tutaj.

Świetlica w Kleszczynie już pod dachem

W czerwcu br. rozpoczęła się budowa świetlicy, która służyć będzie mieszkańcom sołectwa Kleszczyn. Budynek powstał na ponad półhektarowej działce, leżącej przy drodze powiatowej z Brzuzego do Żałego. Chociaż działka w chwili obecnej wymaga zagospodarowania, posiada wspaniałe walory przyrodnicze i krajobrazowe. Jednymi z ostatnich prac w tym roku były podjęte we wrześniu prace związane z wykonaniem najważniejszego elementu dachu, więźby dachowej, na której następnie ułożono blachodachówkę. Harmonogram prac na rok 2017, zakładający wykonanie stanu surowego otwartego został zakończony, a budynek został zabezpieczony przed zimą.

image

Realizacja kolejnych inwestycji

Trwa realizacja tegorocznego planu inwestycyjnego. W Ugoszczu, w ramach prac społecznych, mieszkańcy montują ogrodzenie wokół placu zabaw dla dzieci. W celu uatrakcyjnienia miejsca rekreacyjnego, ze środków gminy, posadzonych zostało jesienią kilkanaście drzewek.

W Ostrowitem przebudowywana jest droga osiedlowa. Dzięki inwestycji realizowanej ze środków funduszu sołeckiego powstaje odcinek chodnika o długości 70 m.

Złożony przez Gminę Brzuze wniosek o przebudowę drogi Ostrowite-Mościska, uzyskał pozytywną ocenę formalną. W przypadku przyznania dofinansowania, droga zostanie wyremontowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Na odcinku o długości ok. 2 km przewidziane są m.in. prace ziemne, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej.

image

Świetlica w Kleszczynie już z więźbą dachową

Trwają prace budowlane przy świetlicy w Kleszczynie. W ostatnim tygodniu podjęto prace związane z wykonaniem najważniejszego elementu dachu, więźby dachowej. Harmonogram tegorocznych prac przewiduje jeszcze ułożenie blachodachówki, tym samym zamknięty zostanie stan surowy budynku świetlicy.

image

Prace na drodze Kleszczyn - Małe Pole

Na odcinku drogi Kleszczyn - Małe Pole trwają prace modernizacyjne. We wrześniu firma budowlana dokonała prac przygotowawczych polegających na poszerzeniu drogi oraz wzmocnieniu podłoża pod nową nawierzchnię. 4 października została ułożona pierwsza warstwa masy bitumicznej. Z uwagi na konieczność wykonania prac polowych oraz zbioru płodów rolnych przez rolników, ułożenie kolejnej warstwy przewidziane jest po zakończeniu tych prac.

image

Wniosek gminy o dofinansowanie kolejnej drogi

Gmina Brzuze złożyła wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie przebudowy drogi z Ostrowitego do Mościsk. Projekt obejmujący remont drogi na odcinku prawie dwóch kilometrów zakłada położenie dwóch warstw masy bitumicznej o szerokości 5 m, budowę skrzyżowań, chodnika oraz zjazdów na posesje, a także wykonanie przejścia dla pieszych i oświetlenia. Modernizacja drogi możliwa jest dzięki pracom podjętym przez samorząd gminny w latach poprzednich i przekazanie gruntów przez mieszkańców.

Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości