Facebook

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Brzuze informuje, że 14 października 2019 r. zostanie uruchomiona wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Wypłaty dokonywane będą w kasie urzędu gminy.

Ze Studzianki do Bobrówca jeszcze jesienią

Trwają przygotowania do przebudowy drogi gminnej Studzianka-Bobrówiec. Rozstrzygnięto przetarg, w wyniku którego wyłoniony został wykonawca prac, a 7 października br. wójt Jan Koprowski oraz skarbnik Anna Szabat podpisali z Andrzejem Kurdą - prezesem Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z Lipna umowę na realizację zadania. Przebudowa 421-metrowego odcinka ze Studzianki do Bobrówca obejmuje m.in. wyrównanie terenu, ułożenie podbudowy i dwóch warstw masy bitumicznej, ustawienie barier ochronnych i oznakowanie drogi. Termin wykonania jest bardzo krótki, zakończenie prac przewidziane jest już na koniec października. Inwestycja została dofinansowana ze środków budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2019.

image

Zbiórka folii rolniczej

Wójt Gminy Brzuze informuje właścicieli gospodarstw rolnych znajdujących się na  terenie gminy Brzuze o możliwości składania wniosków w programie pn.   „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.  Realizacja wniosków nastąpi po uzyskaniu przez gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
Zainteresowani uzyskaniem wsparcia mogą składać wnioski na odbiór odpadów  rolniczych (folie białe i czarne, sznurki i siatki do owijania balotów, opakowania po  nawozach oraz typu Big-Bag) do 25 października 2019 r.
Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Brzuze w pok. 1a, na stronie internetowej www.brzuze.pl (pobierz) oraz u sołtysów. Więcej informacji można uzyskać pod nr.  telefonu 54/270 11 23.

Wrześniowy nabytek gminy

Gmina Brzuze nabyła, niszczejącą od kilku lat, zabudowaną nieruchomość gruntową o powierzchni 0,6264 ha. Działka była częścią Cukrowni Ostrowite, podobnie jak budynek o powierzchni 663,5 m2 , w którym mieściła się pierwotnie parowozownia kolejki wąskotorowej i stolarnia zakładowa. Na przylegającym terenie podjęto już prace porządkowe, natomiast zabytkowy budynek wymaga podjęcia prac inwentaryzacyjnych, remontowych oraz adaptacyjnych. Obiekt wraz z działką wykorzystany będzie do powiększenia bazy gospodarczej gminy oraz lokalizacji zbiorów muzealnych Gminnej Kolekcji Dóbr Kultury w Brzuzem.

image

Młodzież przeciw uzależnieniom

27 września 2019 r. w Szkole Podstawowej w Radzynku zakończył się projekt pn. Maraton Trzeźwości. Tematem przewodnim tego corocznego wydarzenia jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży wobec zagrożeń jakie niosą ze sobą uzależnienia oraz zwrócenie ich uwagi na zachowania alternatywne wobec używek. Podczas podsumowania młodzież szkolna z Borzymina, Ostrowitego, Radzynka, Trąbina i Ugoszcza uczestniczyła w konkursach wiedzy oraz plastycznym, dotyczącymi profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia. Realizacji idei propagującej trzeźwość i abstynencję przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych podjęli się: Stowarzyszenie rozwoju Gminy Brzuze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z GKS Pojezierze Brzuze, strażakami-ochotnikami i nauczycielami. Wsparcia organizacyjnego i rzeczowego udzieliła Gmina Brzuze. XXII Maraton Trzeźwości to przedsięwzięcie zrealizowane pod patronatem wójta gminy, które uzyskało dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

image

Informacja KRUS

Urząd Gminy Brzuze przekazuje informacje Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dot. świadczenia pieniężnego dla inwalidów wojennych oraz przedłużenia terminu wysyłania prac w konkursie Moja Wizja Zero.

Z Radzynka do Somsior drogą gminną

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Funduszu Dróg Samorządowych budowany jest pierwszy odcinek drogi gminnej Radzynek-Somsiory o długości ok. 1 km. Dotychczas wykonano prace przygotowawcze, podbudowę i nawierzchnię bitumiczną. Obecnie prowadzone są prace w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową w Radzynku.
Wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna. Zakończenie prac wraz z odbiórem drogi zaplanowane jest na październik br.

image

Biegają po zdrowie

25 września 2019 r. w lasach Radzynka i Okonina odbyły się sztafetowe biegi przełajowe dla młodzieży szkolnej.  W ramach XXII Maratonu Trzeźwości uczniowie z Borzymina, Klonowa, Ostrowitego, Radzynka, Trąbina, Ugoszcza, Wąpielska i Zbójna uczestniczyli w zawodach pn. Bieg po Zdrowie. W wyniku rywalizacji dziewczęta ze szkoły podstawowej w Radzynku (klasy 4-6) zajęły trzecie miejsce, a chłopcy z tej szkoły (klasy 4-6) wywalczyli drugą pozycję. Spośród starszych uczniów, chłopcy ze szkoły w Ostrowitem okazali się najlepsi w swojej kategorii (klasy 7-8). Organizatorem Maratonu było Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wójtem gminy, klubem sportowym „Pojezierze Brzuze” oraz jednostkami OSP z Dobrego i Trąbina.
Zadanie dofinansowane zostało ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zrealizowane przy wsparciu rzeczowym i organizacyjnym Urzędu Gminy Brzuze.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości