Facebook

Wakacyjna wycieczka dzieci

Organizatorzy Zielonych Wakacji Brzuze 2019 przygotowali dla uczestników projektu wyjazd edukacyjny do gospodarstwa ekologicznego w Parowie Falęckiej niedaleko Chełmży. Dzieci brały udział w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych i karmieniu zwierząt, a także poznały stare narzędzia rolnicze oraz dawne przedmioty codziennego użytku. Wycieczka zorganizowana została w ramach corocznego projektu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Brzuze związanego z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży z gminy Brzuze. Wsparcie finansowe uzyskane dzięki otwartemu konkursowi ofert urzędu marszałkowskiego w Toruniu pozwoliło zrealizować ten interesujący wyjazd.

image

Integracja w Giżynku na koniec wakacji

Słoneczna pogoda i mnóstwo atrakcji sprawiły, że mieszkańcy Giżynka licznie przybyli na organizowany piknik sołecki. W sobotnie popołudnie 24 sierpnia odbyła się impreza integracyjna, której pomysłodawcy: sołtys Maciej Kalinowski wraz z radą sołecką, radny Przemysław Nalazek, członkinie KGW Giżynek oraz strażacy z miejscowej jednostki OSP zadbali o dobrą zabawę i pyszny poczęstunek. Mieszkańcy chętnie uczestniczyli w ciekawych grach i konkursach, a dzieci mogły do woli nacieszyć się z przygotowanych atrakcji. Wśród zaproszonych gości był m.in. wójt Jan Koprowski oraz sekretarz gminy Agata Ciechanowska, która jako mieszkanka sołectwa aktywnie włączyła się w przebieg imprezy. Wieczorem przyszedł też czas na potańcówkę pod gwiazdami.

image

Pszczele inspiracje na wakacje

Dobiega końca rozpoczęty na początku sierpnia projekt pn. Pszczele inspiracje na wakacje. Inicjatywa Stowarzyszenia Dobrzyniacy ma na celu wzbogacenie oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży poprzez warsztaty edukacyjno-integracyjne organizowane w trakcie letniego wypoczynku. W ramach zajęć młodzi uczestnicy brali udział w cyklu warsztatów pszczelarskich, mydlarskich, świeczkarskich oraz ceramicznych, które związane są zagadnieniami ochrony pszczół. Własnoręcznie wykonali miodowe mydełka z woskiem pszczelim i woskowe świece oraz gliniane pszczele ozdoby. W poniedziałek 26 sierpnia uczestnicy odwiedzili pasiekę Tomasza Maklakiewicza w Dobrem. Oprócz skosztowania miodu właściciel wprowadził ich w tajniki hodowli pszczół, a także wskazał na główne problemy i zagrożenia związane z wymieraniem pszczół. W najbliższy czwartek dzieci wybiorą się na wycieczkę krajoznawczą nad jezioro Ostrowite i mokradła w Mościskach, gdzie wójt Jan Koprowski poprowadzi zajęcia edukacyjne.
Projekt został dofinansowany w otwartym konkursie ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, który ogłosił Urząd Marszałkowski w Toruniu.

image

Powiatowy Dzień Kukurydzy

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, PZDR w Rypinie oraz AMPOL-MEROL Spółka z o.o. i CALDENA sp. z o.o. zapraszają na Powiatowy Dzień Kukurydzy, który odbędzie się 29 sierpnia (czwartek) 2019 r., na poletku demonstracyjnym Macieja Kalinowskiego w miejscowości Giżynek. Rozpoczęcie o godz. 10:00.

Spotkanie w sprawie ASF

Uprzejmie informujemy, że 27 sierpnia 2019 r. od godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Brzuzem odbędzie się spotkanie hodowców trzody chlewnej z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Zapraszamy na zebranie, które dotyczyć będzie bieżącej sytuacji epizootycznej związanej z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Z Warmii i Mazur do Gulbin

Grupa przedstawicieli województwa warmińsko-mazurskiego, m.in. pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz lokalnych grup działania z regionu, przybyła 13 sierpnia z wizytą studyjną do gospodarstwa opiekuńczego Urszuli Pilarskiej w Gulbinach, gmina Brzuze. Goście, którzy spotkali się z właścicielką gospodarstwa, pięcioma uczestnikami kończącego się już pierwszego turnusu oraz wójtem gminy byli zainteresowani projektem, warunkami i programem pobytu oraz wdrożonymi działaniami opiekuńczymi.
Projekt utworzenia gospodarstw opiekuńczych realizowany jest przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Gospodarstwo opiekuńcze jest miejscem świadczenia usług społecznych  w oparciu o zagrodę rolniczą. W ramach projektu na obszarze województwa utworzono kilka gospodarstw, m.in. w Gulbinach, świadczących opiekę dzienną dla osób starszych (75 miejsc na turnus). Osoby sprawujące opiekę oraz wspierający ich wolontariusze posiadają odpowiednie kwalifikacje.
Funkcjonowanie gospodarstw rozpoczęło się w lutym 2019 r. i będzie trwać w trzech turnusach do sierpnia 2020 r. Podopieczni mogą z nich korzystać przez 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie, w grupach 4-8 osobowych, każdy przez okres 6 miesięcy (w sumie 225 osób). Mają zapewnione posiłki, zajęcia i wyjazdy.

image

Wnioski suszowe – kukurydza

Uprzejmie informujemy, że rolnicy, u których w wyniku suszy, wystąpiły straty w uprawach kukurydzy na glebach kategorii pierwszej mogą zgłaszać się do urzędu gminy w celu ustalenia, czy uprawy kwalifikują się do złożenia wniosku.

Zagrożenie suszą na poziomie gminy
Mapa podatności gleb na suszę

Nabór do szkółki piłkarskiej

Wójt Gminy Brzuze oraz Gminny Klub Sportowy Pojezierze Brzuze informują o naborze dzieci z terenu gminy do szkółki piłkarskiej. Zajęcia będą odbywały się w czasie roku szkolnego dwa razy w tygodniu na kompleksie boisk Orlik, a także na sali gimnastycznej w Ostrowitem. Rodziców zainteresowanych udziałem w treningach prosimy o zgłaszanie udziału dzieci szkolnych w terminie do 30 sierpnia br. pod nr. tel. 664 718 501 w godzinach pracy Urzędu Gminy Brzuze.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości