Facebook

Informacja KRUS

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwraca się do rolników z informacją dotyczącą zwolnień lekarskich.

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Brzuze

20 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza, w kadencji samorządu 2018-2023, sesja Rady Gminy Brzuze. Obrady otworzył radny senior Tomasz Maklakiewicz. Następnie 15 radnych Gminy Brzuze złożyło ślubowanie zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym.

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

Po odczytaniu roty ślubowania, kolejno wywołani radni wypowiedzieli słowa:

„Ślubuję”. „Tak mi dopomóż Bóg”.

Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski, zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym, przed objęciem obowiązków złożył wobec Rady Gminy Brzuze ślubowanie:

"Obejmując urząd Wójta Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy. Tak mi dopomóż Bóg."

W trakcie obrad wybrano przewodniczącego rady gminy, którym został Krzysztof Budziński oraz jego zastępcę – Tomasza Maklakiewicza. W dalszej części sesji ukonstytuowały się składy osobowe komisji stałych oraz podjęto uchwały związane z bieżącą działalnością samorządu.

image

Ślubowanie pierwszoklasistów w Ostrowitem

21 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej w Ostrowitem odbyło się ślubowanie 23 uczniów klasy pierwszej. Podczas uroczystości pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni Anny Rafińskiej, a po złożonym ślubowaniu zostali pasowani na uczniów przez dyrektora szkoły Annę Sarnowską. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli rodzice dzieci oraz ich starsi koledzy i koleżanki. Wśród zaproszonych gości byli m.in. wójt Jan Koprowski, przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński oraz przewodnicząca rady rodziców Katarzyna Chojnowska. Nowo pasowani uczniowie otrzymali dyplomy i inne pamiątki oraz słodycze od rodziców.

image

Ekologiczne warsztaty mydlarskie

W poniedziałek 19 listopada 2018 r. w sali edukacji ekologicznej w Brzuzem odbyły się warsztaty świeczkarskie. W ramach projektu realizowanego przez Fundację Centrum 15 osób zapoznało się z technikami wyrobu, modelowania oraz barwienia parafinowych świec. Uczestnicy zajęć wykonali oryginalne świeczki wg własnego pomysłu z wybranymi dodatkami oraz zapachami. Pomocy organizacyjnej udzieliła fundacji Gmina Brzuze.

image

Święto Niepodległości w szkołach

Tegoroczne obchody listopadowego święta w gminie Brzuze miały bogaty przebieg. Setna Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości była dla naszych szkół okazją do uroczystego uczczenia tego znaczącego dla wszystkich Polaków jubileuszu. Uroczystości patriotyczne z udziałem uczniów prezentujących programy artystyczne  odbyły w szkołach podstawowych w Ostrowitem, Radzynku, Trąbinie i Ugoszczu. Występy, w których wykorzystano wiersze pieśni miały wymowę patriotyczną.

image

Z gęsiną w tle

Przewodnicząca Gminnej Rady KGW Brzuze Elżbieta Rybińska oraz Judyta Balińska z Marianowa reprezentowały naszą gminę na pikniku rodzinnym zorganizowanym 10 listopada br. w Rypinie. Stoisko naszych pań cieszyło się wyjątkową popularnością wśród gości, na którym prócz wyśmienitych potraw z gęsiny można było skosztować również przygotowanych słodkości.

image

Stypendia szkolne

Urząd Gminy Brzuze informuje, że wypłaty stypendiów szkolnych za okres od 1 września do 31 grudnia 2018 r. będą realizowane w dniach 3 -14 grudnia 2018 r. Decyzje stypendialne można odbierać osobiście w Urzędzie Gminy Brzuze - pokój nr 5.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

W niedzielę 11 listopada 2018 r. w Ostrowitem odbyły się uroczystości związane z 100. Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji Samorząd Gminy Brzuze we współpracy ze Szkołą Podstawową w Ostrowitem oraz Parafią św. Stanisława Kostki w Ostrowitem zorganizował gminne uroczystości, w których licznie uczestniczyli mieszkańcy gminy, strażacy, uczniowie oraz przedstawiciele władz samorządowych. W nabożeństwie w intencji Ojczyzny odprawionej przez proboszcza księdza kanonika Zbigniewa Morawskiego tradycyjnie udział wzięły  również poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem oraz OSP z Dobrego, Giżynka, Gulbin, Okonina, Ostrowitego, Trąbina i Żałego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt Jan Koprowski, który w wystąpieniu przywołał m.in. słowa Wielkiego Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Mamy Orła Białego, szumiącego nad głowami, mamy tysiące powodów, którymi serce cieszyć możemy. Lecz uderzmy się w piersi. Czy mamy dość wewnętrznej siły? Czy mamy dość tej potęgi ducha? Czy mamy dość tej potęgi materialnej, aby wytrzymać jeszcze te próby, które nas czekają? Przed Polską leży i stoi wielkie pytanie, czy ma być państwem równorzędnym z wielkimi potęgami świata, czy ma być państwem małym, potrzebującym opieki możnych?” Następnie wspólnie z przewodniczącym rady Krzysztofem Budzińskim i radnym Janem Wawrzyńskim, w asyście pocztów sztandarowych strażaków ochotników, złożyli kwiaty przy tablicy upamiętniającej wydarzenia z 1918 roku. Wiązanki złożyli także uczniowie oraz dyrektorzy wszystkich  szkół z naszej gminy. Na koniec uroczystości uczniowie szkoły w Ostrowitem zaprezentowali piękny program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Katarzyny i Piotra Bodenszaców, Anny Siliczak oraz Moniki Stalmirskiej, a uczniowie pozostałych szkół uświetnili obchody prezentując wiersze i piosenki.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości