Facebook

Informacja KRUS

Informacja Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy dotycząca zmian w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji.

Przerwa w dostawie wody

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem informuje, że 4 lipca 2018 r. w godz. 8.00 – 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Gulbiny, Łączonek, Marianowo i Trąbin Wieś. Wyłączenie dostawy wody związane będzie z pracami przy usuwaniu awarii sieci wodociągowej w miejscowości Trąbin.
Prosimy mieszkańców o zabezpieczenie niezbędnej ilości wody na czas przerwy. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Susza – składanie wniosków

Wójt Gminy Brzuze informuje, że rolnicy u których wystąpiły straty w wyniku suszy, mogą składać wnioski o szacowanie szkód przez komisję. Druki formularzy dostępne są na stronie internetowej www.brzuze.pl, u sołtysów oraz w urzędzie gminy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o osobiste składanie wniosków do Urzędu Gminy Brzuze – pokój nr 1 w terminie do 10 lipca 2018 r.

Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP

W piątek 29 czerwca 2018 r. wójt Jan Koprowski wraz ze skarbnik Anną Szabat podpisali umowę w sprawie dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Podpisanie umowy na dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości dla gmin i miast na prawach powiatu odbyło się w obecności Mikołaja Pawlaka – dyrektora departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Dzięki otrzymanemu wsparciu jednostki OSP z gminy Brzuze zostaną wyposażone w sprzęt ratowniczy o wartości ponad 50 tys. zł, z czego z budżetu gminy 519 zł. Zakupione zostaną m.in. defibrylator, torba ratownicza, butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych, piła ratownicza do szyb i poduszki pneumatyczne.

image

Absolutorium dla wójta

Rada Gminy Brzuze pozytywnie oceniła pracę wójta gminy w 2017 roku. Podczas XLV sesji, która odbyła się 28 czerwca 2018 r. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o udzieleniu wójtowi gminy Janowi Koprowskiemu absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.
Podjęcie uchwały poprzedziło sprawozdanie wójta z realizacji budżetu w 2017 r. oraz przedstawienie przez przewodniczącego rady Krzysztofa Budzińskiego pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Włocławku i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
Wójt Gminy Brzuze podziękował  wszystkim Radnym za pozytywną ocenę swojej pracy i podkreślił, iż jest ona m.in. wynikiem odpowiedzialnego planowania i zgodnej współpracy z radą gminy.  Docenił inicjatywy Radnych, Sołtysów i Rad Sołeckich – jako przedstawicieli Mieszkańców, przy tworzeniu budżetu i realizacji podjętych działań. Słowa podziękowań za zaangażowanie wójt skierował również do pracowników urzędu gminy i jednostek podległych, dzięki którym mógł realizować zaplanowane przez radnych zadania inwestycyjne.

image

Nowe parkingi i drogi szkolne

Zakończona została budowa parkingu dla samochodów osobowych i miejsca manewrowego dla autobusu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu. Również przy szkole w Trąbinie powstała nowa droga z kostki brukowej prowadząca od bramy wjazdowej w kierunku boiska. Prace zostały wykonane we własnym zakresie przez pracowników gminy.

image

Zaawansowana budowa drogi w Mościskach

Wykonana została podbudowa drogi i pierwsza warstwa masy bitumicznej na drodze gminnej w Mościskach. Docelowo w ramach umowy gminy Brzuze z wojewodą kujawsko-pomorskim powstanie ponad dwukilometrowy odcinek nowej drogi. Zakończenie prac przewidziane jest w sezonie letnim.

image

Spotkanie bibliotekarzy dobrzyńskich

Na zaproszenie wójta Jana Koprowskiego oraz kierownik biblioteki publicznej Marii Kalinowskiej, 26 czerwca 2018 r. w świetlicy w Brzuzem odbyło się spotkanie bibliotekarzy z terenu ziemi dobrzyńskiej. W jego trakcie kierownik Książnicy Kopernikańskiej dr Mariusz Balcerek przedstawił prezentację o naukowym periodyku wydawanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Toruniu, a wójt przybliżył uczestnikom tematykę prezentowanych publikacji regionalnych wydanych w gminie Brzuze. Spotkanie bibliotekarzy z ziemi dobrzyńskiej miało miejsce w gminie Brzuze kolejny raz. W 2013 r. 23 biblioteki z gmin ziemi dobrzyńskiej wzbogaciły swoje zasoby o prawie 300 pozycji wydawniczych w ramach projektu Stowarzyszenia Dobrzyniacy w Brzuzem pn. „Biblioteka Dobrzyńska”.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości