Facebook

Turniej piłkarski w Ostrowitem

W piątek 24 maja 2019 r. na kompleksie boisk Orlik w Ostrowitem odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brzuze, zorganizowany przez Gminny Klub Sportowy Pojezierze Brzuze. Do zawodów piłkarskich przystąpiło pięć drużyn, w tym cztery z terenu gminy Brzuze, tj. Coco Jambo, TEAM 7D, VIXA PKP, Fc Wiadro oraz drużyna Radomin. Drużyny rywalizowały ze sobą w meczach systemem każdy z każdym. Czas jednego meczu wynosił 10 minut. Największą liczbę punktów zdobyła drużyna Coco Jambo i w rezultacie zdobyła Puchar Wójta Gminy Brzuze. O wynikach rozstrzygał zawodowy sędzia piłkarski.

image

Dzień Matki u seniorów i w KGW

W Klubie Seniora „Przystań” w Brzuzem oraz w kołach gospodyń wiejskich Ostrowite Wieś, Żałe i Brzuze uroczyście obchodzono Dzień Matki. Spotkania zgromadziły matki, a także mężczyzn zrzeszonych w organizacjach oraz zaproszonych gości, którzy skierowali do wszystkich matek słowa wdzięczności i serdecznych życzeń. Gośćmi uroczystości byli m.in. radni Piotr Przybylski i Leszek Borkowski, sołtys Janusz Pawlak i wójt Jan Koprowski.

image

Prace remontowe w Żałem

W Żałem rozpoczęła się modernizacja placu parkingowego przy remizie OSP. Podjęte prace budowlane stanowią kontynuację działań z lat poprzednich, dzięki którym ułożono na parkingu oraz we wjeździe prawie 150 m2 kostki brukowej. Tegoroczne środki z funduszu sołeckiego zostały również przeznaczone na utwardzenie terenu wokół jednostki straży pożarnej.

image

Ruszaj z wiosną w Radzynku

Dwudziestego pierwszego maja br. już po raz czwarty Szkoła Podstawowa w Radzynku była gospodarzem turnieju sportowego pn. „Ruszaj z wiosną”. W Miniolimpiadzie o Puchar Wójta Gminy Brzuze udział wzięli uczniowie z klas 1-3 naszych szkół podstawowych. Dzieci  z Ostrowitego, Radzynka, Trąbina i Ugoszcza dzielnie rywalizowały w sportowych torach przeszkód. Swoją sprawność i zwinność sprawdzały miedzy innymi w konkurencjach: „Wyścigi raków”, „Sadzenie ziemniaków”, „Skoki kangurów”, a także podczas przenoszenia i toczenia piłki  lekarskiej, rzutów woreczkami do celu czy slalomu między chorągiewkami. Celem olimpiady było rozwijanie sprawności fizycznej oraz współpracy i współdziałania w zespole. Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Radzynku, na drugim miejscu ex aequo znalazły się Szkoła Podstawowa w Ostrowitem i Szkoła Podstawowa w Ugoszczu, zaś trzecie miejsce zajęli uczniowie z Trąbina. Nagrody wręczyli wójt Jan Koprowski oraz dyrektor szkoły w Radzynku Dorota Cieciurska.

image

Zebranie wiejskie w Ostrowitem

Sołtys oraz Rada Sołecka zapraszają mieszkańców wsi Ostrowite na zebranie wiejskie, które odbędzie się w czwartek 30 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Ostrowitem. Przedmiotem spotkania będzie realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku. Rozpoczęcie o godz. 17.30.

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brzuze

W piątek 24 maja 2019 r. o godz. 17.00 na kompleksie boisk Orlik w Ostrowitem rozpocznie się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brzuze. Zgłoszenia drużyn przyjmują do dnia 23 maja br. animatorzy Orlika. Opłata wpisowa wynosi 50 zł od drużyny. Do udziału w rozgrywkach zaprasza organizator - Gminny Klub Sportowy Pojezierze Brzuze.

Nowe wyposażenie dla strażaków-ochotników

16 maja br. w Wichowie Aneta Jędrzejewska - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazała sprzęt strażacki dla czterech jednostek straży pożarnej z gminy Brzuze. Ochotnicy otrzymali wyposażenie służące podniesieniu gotowości bojowej oraz zwiększające bezpieczeństwo prowadzonych działań ratowniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. OSP Dobre, OSP Gulbiny, OSP Trąbin i OSP Żałe wzbogaciły się o profesjonalne hełmy, piłę do betonu, aparat OD z czujnikiem bezruchu oraz agregat prądotwórczy.
W późniejszym terminie strażacy z OSP Giżynek otrzymają trzy komplety ubrań specjalnych.

image

Najpiękniejsze palmy w gminie Brzuze

W świetlicy wiejskiej w Brzuzem odbyło się we wtorek 14 maja br. podsumowanie X Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych. Przepiękne własnoręcznie wykonane palmy zdobiły uroczystą procesję Niedzieli Palmowej w kościele Św. Stanisława Kostki w Ostrowitem. Celem projektu było pogłębianie wiedzy o tradycji i kulturze związanej ze Świętami Wielkanocnymi, rozwój umiejętności oraz rozbudzanie poczucia piękna i estetyki we wszystkich grupach wiekowych. Komisja konkursowa dokonała oceny w czterech kategoriach: dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, osób dorosłych i wykonawców indywidualnych uwzględniając m.in. dobór i wykorzystanie zróżnicowanych materiałów, estetykę wykonania, a także inwencję twórczą.
W trakcie spotkania wójt Jan Koprowski, ksiądz proboszcz Zbigniew Morawski oraz członkowie komisji konkursowej: Irena Grunwald-Lewandowska, Stanisław Motylewski i Adam Łapkiewicz wręczyli uczestnikom dyplomy i nagrody.
W kategorii przedszkoli I miejsce za najpiękniejszą palmę otrzymały maluchy z przedszkola z Ostrowitego. Drugie miejsce komisja przyznała dla oddziału przedszkolnego (3-4 latki) Szkoły Podstawowej w Radzynku, trzecie miejsce ex aequo zajęli: Oddział „0” Szkoły Podstawowej w Trąbinie, Oddział Przedszkolny z Ugoszcza, Oddział Przedszkolny „0” Szkoły Podstawowej w Radzynku.
W kategorii szkół podstawowych rozstrzygnięcie przedstawia się jak następuje: pierwsze miejsce ex aequo otrzymali: klasa V Szkoły Podstawowej w Ugoszczu oraz klasa VII z wychowawczynią ze Szkoły Podstawowej w Ugoszczu. Drugie miejsca ex aequo zajęli uczniowie: klasy I–III Szkoły Podstawowej w Radzynku, klasy I Szkoły Podstawowej w Ostrowitem i klasy III Szkoły Podstawowej w Trąbinie. Trzecie miejsce ex aequo otrzymali: klasa II Szkoły Podstawowej w Trąbinie, klasa VII Szkoły Podstawowej w Radzynku, klasa I z rodzicami ze Szkoły Podstawowej w Trąbinie oraz klasa V Szkoły Podstawowej w Radzynku. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: klasa IV Szkoły Podstawowej w Radzynku i klasa V Szkoły Podstawowej w Trąbinie.
W kategorii indywidualnych wykonawców komisja przyznała pierwsze miejsce ex aequo dla: Anny Romanowskiej z Trąbina Rumunek, Krzysia Kalinowskiego z mamą Anitą ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem oraz Agnieszki i Hanny Lipińskich ze Szkoły Podstawowej w Trąbinie. Drugie miejsce ex aequo przyznano dla: Jagody Malisiewicz (kl. I) z Ostrowitego, Kacpra Witkowskiego – kl. I Szkoły Podstawowej w Radzynku, Roksany Malanowskiej i Oli Grajkowskiej z kl. IV Szkoły Podstawowej w Ostrowitem. Wyróżnienie otrzymały: Michalina Waniewska – kl. IV Szkoła Podstawowa w Ostrowite i Anastazja Wiśniewska – kl. VII ze Szkoły Podstawowej w Ugoszczu.
W kategorii osób dorosłych pierwsze miejsce ex aequo otrzymali: Sołectwo Brzuze oraz Koło Gospodyń Wiejskich Ugoszcz. Drugie miejsce ex aequo otrzymują: Akcja Katolicka Parafii Św. Stanisława Kostki w Ostrowitem, Koło Gospodyń Wiejskich Kleszczynki, Koło Gospodyń Wiejskich Giżynek, Gospodarstwo Opiekuńcze Gulbiny i Koło Gospodyń Wiejskich Gulbiny. Trzecie miejsce ex aequo przyznano dla: Koła Gospodyń Wiejskich Radzynek, Koła Gospodyń Wiejskich Ostrowite Kolonia, Koła Gospodyń Wiejskich Łączonek. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Koło Gospodyń Wiejskich Przyrowa-Mościska, Koło Gospodyń Wiejskich Piskorczyn, Koło Gospodyń Wiejskich Trąbin, Koło Gospodyń Wiejskich Żałe i Koło Gospodyń Wiejskich Trąbin Rumunki.
Komisja przyznała również Nagrody Specjalne za wysokość palm dla  Sołectwa Marianowo i Sołectwa Trąbin.
Tradycyjnie już w organizację konkursu aktywnie włączyła się Parafia św. Stanisława Kostki, sołectwa, organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne gminy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i udział w tym najstarszym w powiecie rypińskim i regionie konkursie palm.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości