Facebook

17 edycja Balu Radości w Nadrożu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Rypina zorganizowało wraz z Powiatem Rypińskim Bal Radości, czyli doroczną zabawę integracyjną. Już po raz siedemnasty niepełnosprawne dzieci oraz dorośli wraz z opiekunami uczestniczyli w balu w nadroskiej szkole. Uczestnikom z naszej gminy bezpłatny transport zapewnił wójt Jan Koprowski, a wsparcia organizacyjnego udzielili pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem.

image

Komunikat do hodowców - przypomnienie

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, Wojewoda Kujawsko-Pomorski przypomina hodowcom o konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności, w związku z występowaniem na terenie kraju afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz ptasiej grypy (HPAI).
Główny Lekarz Weterynarii informuje o przeprowadzanych kontrolach w gospodarstwach, w których przetrzymywany jest drób (dotyczy również gospodarstw, w których przetrzymywany jest drób na własne potrzeby). W przypadku niestosowania zaleceń grozi kara w wysokości do 8.000,00 zł.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENERGA-OPERATOR SA dotycząca wyłączenia prądu na terenie gminy Brzuze:

w dniu 06.02.2017
- w godz. 08.00-14.00 stacja: Żałe 3 obwód 200

Szkolenie z LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Grupa Północ zaprasza na szkolenie, dotyczące wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu w zakresie podejmowanej działalności gospodarczej. Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów poddziałania 19.2, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Babcie i Dziadkowie w SP w Trąbinie

W piątek, do Szkoły Podstawowej w Trąbinie zaproszono babcie i dziadków na uroczystość z okazji ich święta. Wnuki złożyły najbliższym życzenia oraz zaprezentowały przygotowane pod okiem nauczycieli wiersze, piosenki i tańce. Akademię uprzyjemniał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców dzieci. Zaproszeni goście, wśród których znaleźli się także: wójt gminy Jan Koprowski, przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński, radna Agnieszka Betlejewska oraz sołtys Mieczysław Gęsicki również złożyli życzenia.

image

Informacja dla rodzin z dziećmi 3 Plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem informuje, że od stycznia 2017 r. wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać drogą elektroniczną.
Za pośrednictwem portalu internetowego empatia.mpips.gov.pl należy zalogować się w module ewnioski, wypełnić wniosek oraz dołączyć skany dokumentów niezbędnych do jego rozpatrzenia: skan dowodów osobistych, aktu małżeństwa, aktów urodzenia dzieci, zaświadczenia o kontynuowaniu nauki szkolnej (po ukończeniu przez dziecko 18 lat) oraz orzeczenia o niepełnosprawności (dla dzieci posiadających orzeczenie).

Kwalifikacja wojskowa 2017

Informujemy, że tegoroczna kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu gminy Brzuze przeprowadzona zostanie 7 i 8 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, ul. Dworcowa 9. Osoby wezwane są zobowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
- dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
- dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (uprawnienia).

Świątecznie w SP Radzynek

20 stycznia br. uczniowie SP w Radzynku przygotowali dla swoich babć i dziadków szczególną uroczystość. Dzieci z najmłodszych klas zaprezentowały gościom program artystyczny, wystąpiła grupa taneczna Abra, zespół muzyczny Coda oraz szkolne cheerleaderki. Wśród zaproszonych gości był również wójt gminy Jan Koprowski, który korzystając z okazji, dołączył się do życzeń dla zgromadzonych babć i dziadków. Obchody Święta Babci i Dziadka w Radzynku połączone były ze szkolną choinką, więc dzieci miały podwójne powody do radości.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
PielgrzymSong 2017
Reforma oświaty
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości