Facebook

Informacja Energa-Operator SA

Energa-Operator SA Oddział w Toruniu informuje, że od 1 lutego 2017 roku zostanie wznowiona działalność Rejonu Dystrybucji w Rypinie. Od tego dnia sprawy związane z przyłączeniami obiektów do sieci elektroenergetycznej obsługiwane będą przez Punkt Obsługi Przyłączeń w Rypinie, ul. Piaski 31.

Dzień Babci i Dziadka w SP Ostrowite

W poniedziałek, 23 stycznia dzieci z Ostrowitego zaprosiły swoje babcie oraz dziadków na piękną uroczystość. Uczniowie zaprezentowali z okazji ich święta, przygotowane pod okiem wychowawców i nauczycieli przedstawienie, pokaz tańca oraz muzyczno-słowny program artystyczny. Życzenia szanownym gościom złożyli dyrektor szkoły Anna Sarnowska i wójt gminy Jan Koprowski. W organizację święta włączyli się również rodzice dzieci, przygotowując dla babć i dziadków słodki poczęstunek.

image

KGW Ostrowite świętowało Dzień Babci

W piątek, 20 stycznia panie z KGW w Ostrowitem spotkały się na słodkim poczęstunku z okazji Święta Babci i Dziadka. Zaproszeni goście, wśród których byli m.in.: wójt Jan Koprowski, przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński, radni Zdzisława Wykpisz i Błażej Makuch oraz pracownicy urzędu Danuta Wiśniewska i Agnieszka Krauza złożyli na tę okoliczność serdeczne  życzenia. Spotkanie zorganizowane przez przewodniczącą Danielę Trędewicz było okazją do wspólnych rozmów i wspomnień.

image

Informacja z Ministerstwa Rozwoju

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze,  Ministerstwo Rozwoju zwraca się z informacją do przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej o wprowadzeniu nowych usług. Jednocześnie Ministerstwo Rozwoju przypomina, iż wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne.

Przypomnienie o obowiązku dla przedsiębiorców

Urząd Gminy Brzuze przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia do 31.01.2017 r. oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Informacja KRUS

Informacja Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy dotycząca zmiany kwoty przychodu miesięcznego lub innych oraz ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

Chronione drzewa z rejestru zabytków

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura we Włocławku przypomina, o konieczności uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wycinkę drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie Ustawy o ochronie przyrody oraz Ustawy o lasach zawierająca m.in. zapisy o zwolnieniu z pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów z terenów nieruchomości osób fizycznych nie obowiązują w odniesieniu do drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z przepisami Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Nawet iluminacje świąteczne mogą przeszkadzać

Do przykrego zdarzenia doszło w poprzedni weekend w Ostrowitem. Nieznani sprawcy ukradli i zniszczyli zainstalowane na latarniach bożonarodzeniowe iluminacje świetlne. Ozdoby zostały wykonane przez pracowników gminy, i z myślą o mieszkańcach wsi zamontowane na początku grudnia zeszłego roku. Upiększenie oraz uatrakcyjnienie ulicy wpisywało się idealnie w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Zastanawiają pobudki, które były dla wandali ważniejsze aniżeli  wartości niesione przez ten niezwykły czas. Lekceważenie społecznych norm oraz brak poszanowania dla pracy ludzkiej nie dadzą się usprawiedliwić zwykłą bezmyślnością.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości