Facebook

Przyroda gminy w pamiątce z gliny – kolejny projekt Stowarzyszenia Dobrzyniacy

Z myślą o dzieciach i młodzieży z naszej gminy realizowany jest kolejny projekt Stowarzyszenia Dobrzyniacy pn. „Przyroda gminy w pamiątce z gliny”. Dzięki udziałowi w zajęciach młodzi uczestnicy aktywnie i pożytecznie spędzają wakacje. W ramach projektu prezes stowarzyszenia dr inż. Jan Koprowski poprowadził zajęcia terenowe zapoznając uczestników m.in. z florą parku, pól i terenów podmokłych. Podczas pieszej wycieczki młodzi przyrodnicy zebrali okazy kilkudziesięciu gatunków roślin, które następnie pod kierunkiem prowadzącej warsztaty Karoliny Meler wykorzystali do wykonania odcisków w glinianych tabliczkach. Gotowe prace po oszkliwieniu i termicznej obróbce zostaną zaprezentowane w formie wystawy na gminnych dożynkach w Ugoszczu.
Realizowany projekt został doceniony i dofinansowany przez urząd marszałkowski. Jest jednym z działań w ramach edukacji ekologicznej prowadzonej przez stowarzyszenie.

image

106. urodziny – z życzeniami u Pani Marianny Czarneckiej

15 sierpnia 2018 r. mieszkanka naszej gminy Pani Marianna Czarnecka obchodziła piękną rocznicę 106 urodzin. Z tej okazji w kościele w Ostrowitem ksiądz proboszcz Zbigniew Morawski odprawił mszę świętą, w której bardzo licznie uczestniczyła Jej rodzina, sąsiedzi i znajomi. O święcie pamiętał również samorząd gminy Brzuze. Wójt Jan Koprowski wraz z pracownikami urzędu gminy złożyli Pani Mariannie serdeczne życzenia zdrowia i kolejnych, długich lat życia. Dostojna Jubilatka mieszka w Ostrowitem wraz z córką Jadwigą Adamowską. Fotografia z 2017 r.

image

Dotacja na rozbudowę infrastruktury sportowej

Gmina Brzuze uzyskała dofinansowanie z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na rozbudowę małej infrastruktury sportowej w Ugoszczu. Grant, dzięki któremu możliwy jest zakup nowych urządzeń rekreacyjnych, przyznany został na wniosek wójta w ramach programu „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.

Nowe lampy już świecą

Przed dwoma laty rozpoczęła się w naszej gminie realizacja programu przebudowy oświetlenia drogowego. Obecnie na ukończeniu jest pierwsza z czterech tegorocznych inwestycji oświetleniowych. W Ostrowitem przy drodze wojewódzkiej w kierunku Dobrego na odcinku od kościoła do cmentarza zamontowano 11 opraw ledowych. Jest to drugi etap prac rozpoczętych w 2016 r., kiedy oświetlona została droga od Osady do kościoła. W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja kolejnej zaplanowanej inwestycji. W Ugoszczu zamontowanych będzie 15 nowych opraw.

image

Pasja w aniołach ukryta

W sierpniu rozpoczęła się realizacja dwóch pomysłów Stowarzyszenia Dobrzyniacy, które w ramach otwartych konkursów ofert zyskały uznanie Urzędu Marszałkowskiego. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansował zadanie publiczne pn. Pasja w aniołach ukryta, który jest skierowany do seniorów i ma na celu wspieranie aktywności społecznej osób starszych. 8 i 9 sierpnia br. odbyły się pierwsze zajęcia dla dwóch grup uczestników, które poprowadziła Karolina Meler z pracowni Melerart. W ramach warsztatów seniorzy m.in. zapoznali się z metodami lepienia z gliny oraz technikami garncarskimi, narzędziami i materiałami. Praktyczne zajęcia wyzwoliły wśród biorących udział niesamowity twórczy potencjał i kreatywność oraz odkryły ich zdolności manualne. W kolejnym etapie prace zostaną ozdobione i oszkliwione. Efekty prac seniorów z naszej gminy oraz fotorelację z realizacji przedsięwzięcia będzie można obejrzeć na wystawie zorganizowanej podczas gminnych dożynek, 1 września w Ugoszczu. Zapraszamy serdecznie!

image

Wielki Dzień Pszczół

8 sierpnia br. w gminie Brzuze, od wielu lat aktywnie wspierającej i inicjującej działania na rzecz ekologii i ochrony przyrody, obchodziliśmy Wielki Dzień Pszczół. Nasza gmina została wyróżniona przez organizatorów programu „Pomagamy Pszczołom”, i jako jedna z dziesięciu aktywnych gmin w Polsce otrzymała tablicę edukacyjną. Przy tablicy, która została zamontowana na skraju parku w Brzuzem odbyły się pierwsze zajęcia z młodzieżą, które poprowadził wójt dr inż. Jan Koprowski.
Prowadzone przez gminę, w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, akcje informacyjno-edukacyjne związane z ochroną pszczół zapoczątkowane zostały już w 2014 roku przez Stowarzyszenie Dobrzyniacy. Samorząd aktywnie promuje działania na rzecz poprawy warunków bytowania pszczołowatych, tworzenia dla nich przestrzeni do życia oraz zachęca do nasadzeń roślin użytkowych. W bieżącym roku m.in. przygotowano i rozdysponowano wśród mieszkańców, którzy mają ogródki z roślinami miododajnymi kilkadziesiąt tabliczek „Miejsce przyjazne pszczołom”. Aspekty ochrony pszczół w krajobrazie rolniczym przedstawione są również w publikacji o przyrodzie gminy.

image

Niezwykłe urodziny

Urodziła się u zarania Polski Niepodległej. Pani Zofia Gurtatowska z Ostrowitego ukończyła 101 lat. Z tej okazji w kościele w Ostrowitem, ksiądz proboszcz Zbigniew Morawski odprawił uroczystą mszę św. w intencji Jubilatki.
Pani Zofia świętowała w otoczeniu najbliższej rodziny i przyjaciół. O niezwykłych urodzinach pamiętał również samorząd gminy. Serdeczne życzenia złożył wójt Jan Koprowski, sekretarz Agata Ciechanowska oraz pracownicy urzędu gminy.
Szanowna Pani Zofio – niech pogoda letnich, słonecznych dni będzie z Panią przez dalsze długie lata! Niech cieszy się Pani dobrym zdrowiem i miłością najbliższych.

image

Gmina Brzuze dla Seniorów

Na zaproszenie wójta Jana Koprowskiego seniorzy  z naszej gminy gościli na „Pikniku Seniora”, który już po raz dwunasty odbył się nad Jeziorem Kleszczyńskim w Studziance. Podobnie jak w latach poprzednich, spotkanie w czwartek 2 sierpnia br., rozpoczęła msza św. w intencji osób starszych, odprawiona przez proboszcza żalskiej parafii księdza Tomasza Wójtowicza i proboszcza parafii z Ostrowitego księdza kanonika Zbigniewa Morawskiego. Po uroczystości, gościny w swoim gospodarstwie agroturystycznym wszystkim seniorom udzielili Państwo Marianna i Wincenty Przybylscy. Wśród uczestników byli również radni i sołtysi, m.in.: Agnieszka Betlejewska, Agata Potwardowska, Zdzisława Wykpisz, Krzysztof Budziński, Tomasz Maklakiewicz, Błażej Makuch i Piotr Przybylski.
W projekcie „Piknik Seniora”, sięgającym 2006 r., pod wiodącym hasłem „Wiek Seniora – Wigor Juniora Brzuze 2018”, seniorzy zawsze chętnie uczestniczą w grach i quizach oraz prezentują swoje talenty aktorskie i wokalne. Z okazji tegorocznej imprezy wystąpił chór Klubu Seniora „Przystań”, przygotowany pod kierunkiem instruktora muzyki Stanisława Motylewskiego. Uczestnicy brali również udział w licznych konkursach i zabawach z nagrodami. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się konkurs wiedzy ekologicznej, w którym nagrodą była publikacja promująca walory przyrodnicze i krajobrazowe naszych miejscowości – „Przyroda gminy Brzuze i okolic” autorstwa wójta Jana Koprowskiego i fotografów przyrody związanych z naszą gminą. Nad zabezpieczeniem medycznym pikniku czuwała Agnieszka Betlejewska, a dzięki ratownikom Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Lipna seniorzy mieli okazję uczestniczyć w wyścigach rowerów wodnych oraz odbyć niezapomniany rejs motorówką. Wśród atrakcji spotkania było również dowcipne przedstawienie pt. „Dziad i Baba”, zaprezentowane przez grupę teatralną z Gulbin. Czas spędzony nad jeziorem umilała muzyka kapeli „Sami Swoi”.
Samorząd gminy dokłada starań, by poprzez realizowane projekty integracyjne, również międzypokoleniowe, wzmacniać aktywność osób starszych i zachęcać ich do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Podejmowane działania i zaangażowanie seniorów sprawiają, że przekazują swój potencjał wiedzy życiowej i umiejętności młodszym pokoleniom, co w rezultacie przekłada się na poprawę jakości ich życia. W tym roku, za pogodę ducha i energię działania, tytułem Junior wśród Seniorów wyróżniono panią Genowefę Dąbek i pana Jerzego Tułodzieckiego.
W przygotowanie tegorocznego pikniku organizowanego przez wójta aktywnie włączyli się pracownicy urzędu gminy, OSP Trąbin, sołtysi, radni i darczyńcy. Nad organizacją i przebiegiem imprezy czuwała Grażyna Pietrkiewicz - kierownik GOPS Brzuze wraz z pracownikami.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości