Facebook

Program "Czyste powietrze"

Wójt Gminy Brzuze zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad funkcjonowania programu „Czyste Powietrze”, dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Spotkanie odbędzie się 5 października o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Ugoszczu.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy.

image

Jezioro Kleszczyńskie – niezwykła promocja gminy

Dobrzyński Kajak Tour – Jezioro Kleszczyńskie – nietypowe ujęcie to kolejny projekt, którego realizacja została dofinansowana ze środków zewnętrznych. Jury konkursowe Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich doceniło pomysł Stowarzyszenia Dobrzyniacy oraz aktywnych mieszkańców gminy Brzuze na promocję regionu i upowszechnienie turystyki kajakowej. Inicjatywa mająca na celu zachęcenie do uprawiania ekoturystyki, która pozwala na odkrywanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych naszego regionu oraz jednocześnie dba o to niezwykłe lokalne dziedzictwo, wpisuje się w prowadzone przez Gminę Brzuze aktywne działania służące ochronie przyrody i środowiska naturalnego. Dzięki grantowi otrzymanemu w ramach Inicjuj z FIO na start  2018, w  sobotę 29 września trzydzieści osób uczestniczyło w spływie kajakowym po wodach Jeziora Kleszczyńskiego. Udokumentowane fotograficznie niezwykłe walory przyrodnicze i krajobrazowe naszych  jezior, zaprezentowane zostaną w folderach oraz mapie, na której wyznaczony będzie szlak kajakowy rzeki Ruziec na odcinku w okolicy Jeziora Kleszczyńskiego. Jest to ostatni z pięciu tegorocznych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Dobrzyniacy dla mieszkańców gminy Brzuze.

image

Protokoły suszowe do odbioru

Gmina Brzuze otrzymała, zatwierdzone przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, protokoły ze strat poniesionych w wyniku suszy. Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych informuje, że wszyscy, którzy złożyli wnioski, mogą odbierać w Urzędzie Gminy Brzuze (pok. nr 1)  protokoły z oszacowania zakresu i wielkości szkód.
Prosimy o jak najszybszy, osobisty odbiór protokołów. W celu uzyskania wypłaty odszkodowania należy przedłożyć protokół w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wypełnić wniosek agencyjny.

Dopłata do wody

Rada Gminy Brzuze przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowych dopłat do taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. w wysokości 0,18 gr netto do każdego m3 dostarczonej wody. Obecnie cena m3 wody w naszej gminie wynosi 2,51 zł brutto.

Zakończenie projektu Maraton Trzeźwości 2018

W czwartek 27 września 2018 r. w   Szkole Podstawowej w Ostrowitem miało miejsce zakończenie projektu pn. Maraton Trzeźwości. W podsumowaniu imprezy, której tematem przewodnim jest profilaktyka uzależnień oraz promocja zdrowego stylu życia, uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z Ostrowitego, Trąbina, Ugoszcza, Żałego oraz Borzymina.  Młodzież szkolna wzięła udział w konkursie plastycznym oraz wiedzy, a na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali upominki. Od wielu lat realizacji projektu podejmuje się Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z GKS Pojezierze Brzuze, strażakami-ochotnikami i nauczycielami oraz przy wsparciu organizacyjnym i rzeczowym gminy. Maraton Trzeźwości to przedsięwzięcie realizowane pod patronatem Wójta Gminy Brzuze, które uzyskało dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

image

Informacja KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, że podjęta została decyzja o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników.

Stowarzyszenie Dobrzyniacy wyróżnione za działalność

Stowarzyszenie Dobrzyniacy z Brzuzego otrzymało wyróżnienie w kategorii edukacja ekologiczna w pierwszej edycji konkursu pn. EKO-ORŁY. Konkurs został ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z okazji 25-lecia działalności Funduszu. Celem Konkursu jest wyróżnienie podmiotów  zaangażowanych w działalność ekologiczną, popularyzacja działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej, a także promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Finał konkursu i ogłoszenie laureatów miało miejsce w piątek 21 września w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu.
Jednym z głównych celów działalności Stowarzyszenia Dobrzyniacy jest ochrona przyrody i krajobrazu. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez autorskie projekty, w tym działalność wydawniczą. Wydane dotychczas publikacje zwróciły uwagę na unikalny krajobraz regionu, jego przekształcenia i potrzebę ochrony.  Czytelnikom zostały też przekazane podstawowe informacje z tego zakresu, możliwe do wykorzystania przy poznawaniu i użytkowaniu krajobrazu. Treść książek wzbudziła zainteresowanie krajobrazem ziemi dobrzyńskiej i jego przekształceniami, co przełożyło się na zapotrzebowanie na dalsze projekty, m.in. dotyczące ochrony pszczół, oznaczania miejsc przyjaznych pszczołom, utworzenia pracowni edukacji ekologicznej  wiele innych przedsięwzięć mających wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej.
W 2018 r. stowarzyszenie realizuje kilka kolejnych projektów, na które uzyskało dofinansowanie m.in. z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i firmy Cedrob.

image

Po turnieju w Ostrowitem

W piątek 21 września na kompleksie boisk sportowych w Ostrowitem odbył się turniej w piłce nożnej o puchar Wójta Gminy Brzuze. Do rozgrywek stanęło pięć drużyn z terenu gminy i gmin sąsiednich: Żałe, Błękitni Rypin, Coco Jambo, Mechanik Długie i FC PO Nalewce. W zaciętej walce o pierwsze miejsce lepszymi umiejętnościami wykazali się zawodnicy z Żałego.  Drugą pozycję zajęła drużyna FC Po Nalewce, a trzecie Błękitni Rypin. Turniej został zorganizowany przez Gminny Klub Sportowy Pojezierze Brzuze we współpracy z Gminą Brzuze oraz dzięki pomocy organizacyjnej nauczycieli i wolontariuszy.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości