Facebook

Informacja LGD

Informacja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ, dotycząca możliwości otrzymania dofinansowania na otwarcie firmy.

Dzień Kobiet

Z okazji obchodzonego 8 marca Święta Kobiet, panie z Gminnej Rady KGW Brzuze, KGW Ostrowite Wieś oraz KGW Giżynek zorganizowały uroczyste spotkania. Wzięli w nich udział przedstawiciele samorządu gminnego, m.in. wójt gminy Jan Koprowski, przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński i jego zastępca Tomasz Maklakiewicz oraz radni, sołtysi i pracownicy samorządowi. Do składanych życzeń i gromkiego „Sto Lat” dołączyły się panie przewodniczące: Elżbieta Rybińska, Daniela Trędewicz i Waleria Pucińska. Uroczystości zostały przygotowane dzięki współpracy z Gminą Brzuze.

image

Informacja KRUS

Informacja Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy dotycząca waloryzacji świadczeń.

Młodzież w Urzędzie Gminy Brzuze

W ostatnich dniach, Urząd Gminy Brzuze gościł młodzież z klas drugich ostrowickiego gimnazjum wraz z opiekunami, Aleksandrą Budzińską i Beatą Śliwińską. W ramach zajęć lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o funkcjonowaniu samorządu gminnego oraz zapoznali się ze strukturą organizacyjną urzędu. W trakcie wizyty pracownicy poszczególnych referatów zapoznali gości z podejmowanymi działaniami oraz wykonywanymi obowiązkami. Młodzież spotkała się również z Wójtem Gminy Brzuze, Janem Koprowskim.

image

Szkolenie z LGD

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zaprasza osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej na szkolenie. Spotkanie z zakresu wypełniania biznesplanu oraz wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 odbędzie się 26 marca 2018 r. w godzinach 15.30-18.30 w GOK w Wąpielsku.

Brzuze - Gmina Przyjazna Pszczołom

W piątek 2 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Brzuze odbyło się spotkanie właścicieli pasiek z terenu gminy Brzuze. Omówione zostały główne problemy związane z pszczelarstwem oraz możliwe sposoby ich rozwiązania. Do istotnych działań, podejmowanych wśród mieszkańców, warto włączyć akcje informacyjne dotyczące ochrony pszczół oraz promocję nasadzeń roślin pożytkowych. Przedstawiono również możliwość uzyskania dofinansowania zakupu uli lub pszczelich rodzin i odkładów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Więcej informacji o dofinansowaniu uzyskać można także w Urzędzie Gminy Brzuze. W zebraniu, oprócz gości, uczestniczył wójt Jan Koprowski, zastępca przewodniczącego rady gminy Tomasz Maklakiewicz oraz Bartosz Kozłowski – prezes koła terenowego Polskiego Związku Pszczelarskiego w Rypinie. Gmina Brzuze w 2017 r. jako jedna z pierwszych w Polsce uzyskała tytuł „Gminy Przyjaznej Pszczołom”.

Wsparcie z LGD

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ informuje osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej o możliwości otrzymania wsparcia finansowego. Szczegółowe informacje uzyskać można w biurze LGD w Rypinie (ul. Tadeusza Kościuszki 10).

Chrońmy pszczeli świat

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił nabór wniosków  o przyznanie dofinansowania w programie priorytetowym - ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół 2018 - edycja druga.
Wójt Gminy Brzuze zaprasza właścicieli rodzin pszczelich z gminy Brzuze, zainteresowanych udziałem w programie na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 2 marca 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 16 Urzędu Gminy Brzuze.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości