Facebook

Podsumowanie działalności szkółek kolarskich

Toruński Klub Kolarski Pacific Toruń zaprosił szkółkę kolarską gminy Brzuze na spotkanie podsumowujące sezon. Szkółki przybyłe z różnych stron województwa przywitali: Wojciech B. Sobieszak, prezes Cereal Partners Poland Toruń–Pacific,  Aleksander Wasilewski prezes TKK Pacific Toruń oraz wiceprezes i dyrektor sportowy Leszek Szyszkowski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Marcin Drogorób, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego i Dariusz Banaszek, nowo wybrany prezes Polskiego Związku Kolarskiego oraz reprezentantki Polski: Edyta Jasińska i Natalia Rutkowska. Na spotkaniu obecnych było wielu młodych zawodników, działaczy i trenerów kolarstwa oraz przedstawicieli gmin, biorących udział w projekcie. Gminę Brzuze reprezentowali młodzi zawodnicy naszej szkółki, instruktor kolarstwa Michał Czachorski, prezes GKS Pojezierze Brzuze Karol Górski i wójt Jan Koprowski. Przedstawiciele gminy skorzystali z okazji do podziękowań, gratulacji i życzeń.
Szkółka kolarska utworzona przez GKS Pojezierze Brzuze działa przy Szkole Podstawowej w Ostrowitem od 2015 r. Przekazane w grudniu nowe rowery pozwalają na przygotowania młodzieży do następnego sezonu, który zapowiada się bardzo pracowicie.

image

Wigilia w Brzuzem

W piątek 16 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z Brzuzego  oraz Dobrego. Przybyłych mieszkańców tych miejscowości przywitali jasełkami uczniowie Szkoły Podstawowej w Ugoszczu, proboszcz parafii Ostrowite ks. Paweł Waruszewski oraz przedstawiciele samorządu gminy: wiceprzewodniczący rady Kazimierz T. Maklakiewicz, inspektor Danuta Wiśniewska, kierownik GOPS Grażyna Pietrkiewicz wraz ze współpracownikami, a także wójt Jan Koprowski. Szczególnie podniośle wybrzmiewały kolędy śpiewane przez uczestników przy akompaniamencie Jacka Szablewskiego. Niemałe poruszenie oraz miłe wrażenia wywołała wśród zaproszonych gości wizyta św. Mikołaja.

image

Biuletyn Informacyjny Gminy Brzuze

Po dłuższej przerwie ukazał się kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Brzuze. Periodyk dostępny jest w urzędzie gminy.

Spotkanie wigilijne w klubie seniora

15 grudnia, w świetlicy wiejskiej w Brzuzem, przy wigilijnym opłatku, spotkali się seniorzy z naszej gminy. Życzenia złożyła przewodnicząca klubu Teresa Sieklicka i zaproszeni goście: wójt Jan Koprowski oraz proboszcz parafii w Ostrowitem ks. Paweł Waruszewski. Uczestnicy dzielili się opłatkiem oraz składali życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. Kolędy i pastorałki w wykonaniu uczestników pod kierunkiem Jacka Szablewskiego sprzyjały świątecznemu nastrojowi spotkania. Organizatorami wigilijnej uroczystości byli członkowie Klubu Seniora „Przystań”.

image

Wigilia w Łączonku

W czwartek 15 grudnia, doroczną wigilię zorganizowali mieszkańcy sołectwa Łączonek. W opłatkowym spotkaniu w świetlicy uczestniczyli: radny Paweł Kusiński i sołtys Jadwiga Piotrowska. Z życzeniami przybył także wójt Jan Koprowski. Bardzo cenna jest aktywność mieszkańców tej wsi.

Opłatek w Żałem

W południe 14 grudnia, w świetlicy w Żałem, rozpoczęła się wigilijno-opłatkowa uroczystość. Przy świątecznym stole spotkali się mieszkańcy Kleszczyna, Piskorczyna, Przyrowy, Mościsk, Radzynka, Somsior i Żałego. Z bożonarodzeniowymi życzeniami przybyli przedstawiciele samorządu gminy: wójt Jan Koprowski, radni: Marianna Przybylska i Piotr Przybylski oraz sołtysi: Paweł Witkowski i Jerzy Tekliński. Ksiądz proboszcz Jacek Kędzierski poświęcił opłatek oraz przyłączył się do życzeń. Jasełka dzieci ze szkoły podstawowej w Radzynku i kolędy uczestników spotkania przy akompaniamencie Jacka Szablewskiego najlepiej wprowadziły w świąteczny nastrój.
Uroczystość została zorganizowana z inicjatywy sołtysów i miejscowych radnych oraz dzięki ich współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzuzem.

image

Nowy sprzęt sportowy z Urzędu Marszałkowskiego

W środę 7 grudnia w sali gimnastycznej Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem, odbyło się przekazanie rowerów dla zawodników z naszej kolarskiej szkółki. Koordynatorzy Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa: Leszek Szyszkowski i Marian Krych oraz dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego – Marcin Drogorób podarowali naszym zawodnikom osiem nowych rowerów oraz drobne upominki. Spotkanie uświetniła obecność niecodziennego gościa. Nasza olimpijka z Rio – Edyta Jasińska nikomu nie odmówiła autografu.

Na uroczystości przekazania rowerów obecny był wójt gminy oraz zaproszeni goście: radni, nauczyciele, rodzice zawodników oraz koledzy ze szkolnych ławek. Spotkanie przygotowała dyrektor szkoły podstawowej Anna Sarnowska oraz trener kolarzy Michał Czachorski przy  współpracy z Urzędem Gminy.

image

Święty Mikołaj odwiedził osoby niepełnosprawne

Niepełnosprawne dzieci oraz dorośli uczestniczący w zajęciach środowiskowego domu samopomocy, zamieszkali na terenie naszej gminy, spędzili mikołajki (6 grudnia) w wiejskiej świetlicy w Brzuzem. Dla prawie 40 uczestników spotkania przygotowano mnóstwo atrakcji i niespodzianek, które pozwoliły w wesołej atmosferze spędzić ten świąteczny dzień. Ogromną radość sprawiło wszystkim wspólne ubieranie choinki własnoręcznie zrobionymi ozdobami. Wizyta św. Mikołaja oraz widok prezentów wywołały poruszenie wśród uczestników. Każdy miał dla dorocznego gościa przygotowaną piosenkę lub wierszyk, które pomimo niemałej tremy, śmiało prezentował. Wzruszającą niespodzianką okazały się również życzenia oraz pamiątkowe zdjęcia z wręczania prezentów. Zaproszeni goście min.: wójt Jan Koprowski, przewodniczący rady Krzysztof Budziński, sekretarz Agata Ciechanowska, ksiądz Paweł Waruszewski, Danuta Wiśniewska, Teresa Sieklicka również przyłączyli się do przeprowadzanych radosnych konkursów.

Pierwsze mikołajkowe spotkanie dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców i opiekunów, zorganizowali i poprowadzili pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem we współpracy z wójtem oraz przy wsparciu organizacyjnym i finansowym Urzędu Gminy.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości