Facebook

Dotacja na drogę do Łączonka

Gmina Brzuze uzyskała dofinansowanie do budowy drogi gminnej Ostrowite-Łączonek. Umowa podpisana z zarządem województwa kujawsko-pomorskiego 28 marca 2019 r. dotyczy brakującego odcinka o długości 830 m przebiegającego przy trąbińskiej buczynie i pomiędzy jeziorami: Trąbińskim i Łączonek. Główne prace budowlane przewidziane są do wykonania do jesieni 2020 r. Droga skróci dojazd między Gulbinami i Łączonkiem a Ostrowitem. Pierwszy etap zrealizowany został w Łączonku i Gulbinach w 2009 r., a kolejny w Ostrowitem w 2017 r.

image

Zwycięstwo młodych koszykarzy z Ostrowitego

Dwudziestego siódmego marca br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Rypinie odbyły się Igrzyska Dzieci – Minikoszykówka Chłopców. Szkołę Podstawową w Ostrowitem oraz powiat rypiński reprezentowali chłopcy (rocznik 2006 – 2008): Krzysztof Boniecki, Rafał Chojnicki, Mateusz Gzubicki, Marcel Kaczyński, Krzysztof Kępiński, Mateusz Krajewski, Kacper Michalski, Maciej Szlagowski, Tomasz Szymański, Radosław Śliwiński i Jakub Wojda. Nasza drużyna zdobyła I-sze miejsce, pokonując Szkołę Podstawową Wielgie z powiatu lipnowskiego. Medaliści z Ostrowitego awansowali tym samym do Półfinału Wojewódzkiego i 4 kwietnia 2019 r. zmierzą się z kolejnym wyzwaniem. Opiekunem sportowców był nauczyciel Mariusz Orzechowski. Podziękowania za przygotowanie uczniów kierowane są także do nauczycieli wychowania fizycznego Piotra Bodenszaca i Michała Czachorskiego.

image

Spotkanie nowych kół gospodyń wiejskich

W świetlicy wiejskiej w Brzuzem spotkały się członkinie zarządów nowopowstałych kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Brzuze. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom związanym z zachowaniem higieny podczas przyrządzania potraw na imprezach środowiskowych. Uczestniczki dyskutowały też na temat planów dalszej działalności, w tym udziału w tegorocznym gminnym konkursie palm wielkanocnych. Wśród gości byli dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie Beata Grabowska oraz wójt Jan Koprowski.
W związku z nowymi możliwościami finansowania działalności mieszkańców wsi samorząd gminy Brzuze wspiera organizacyjnie wszystkie nowe i przekształcone koła gospodyń wiejskich. Chcemy dobrze wykorzystać uruchomiony w końcu 2018 r. instrument finansowy aktywizujący kobiety. Zarejestrowanych zostało 12 kół, które już od trzech miesięcy realizują cele przyjęte w statutach. Nasze panie są szczególnie kreatywne. Uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, organizują spotkania integracyjne, a także przygotowują się do gminnego konkursu palm wielkanocnych na zajęciach rękodzielniczych. Na spotkaniu wszystkich kół 7 marca omówione zostały zagadnienia bezpiecznego żywienia na imprezach środowiskowych, a także możliwość utworzenia kolejnych kół i powołania gminnej rady nowych kół. Dziękuję pani Beacie Grabowskiej, powiatowemu inspektorowi sanitarnemu i wszystkim członkiniom kół za aktywne uczestnictwo i życzę pomyślności w realizacji wyznaczonych sobie ambitnych celów – powiedział wójt Jan Koprowski.

image

Walne zebrania sprawozdawcze w OSP

Styczniowe spotkanie członków ZG OSP rozpoczęło cykl zebrań sprawozdawczych, odbywających się corocznie w jednostkach straży pożarnej. Druhowie jednostek w Dobrem, Giżynku, Gulbinach, Okoninie, Trąbinie i Żałem podsumowali działalność w minionym roku oraz przyjęli plan pracy na nowy okres. W gminie Brzuze funkcjonuje siedem jednostek OSP, które aktywnie działają na rzecz mieszkańców i uczestniczą w pracach gminy. Jednostka w Giżynku włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a do akcji ratowniczych wzywani są również ochotnicy z Dobrego.

image

Szkolenie dla KGW

We wtorek 26 marca 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Brzuzem odbyło się szkolenie w zakresie wykonywania palm i ozdób wielkanocnych. Szkolenie przeprowadziła Marianna Przybylska z Kleszczyna, a uczestniczkami były członkinie kół gospodyń wiejskich z terenu gminy. Panie pod okiem prowadzącej uczyły się wykonywania kwiatów i ozdób do palm wielkanocnych oraz innych elementów do stroików świątecznych.

image

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

22 marca 2019 r. w Ostrowitem odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany przez GKS Pojezierze Brzuze. Turniej przeprowadzono w czterech kategoriach wiekowych tj.: dziewczęta do 14 lat, dziewczęta powyżej 14 lat oraz chłopcy do 14 lat i powyżej 14 lat. Do rywalizacji przystąpiło łącznie 34 zawodników.
W kategorii dziewcząt do lat 14 pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Rumocka, drugie Julia Zielińska, trzecie Wiktoria Poniatowska. W kategorii dziewcząt powyżej 14 lat na pierwszym miejscu znalazła się Natalia Mejer, na drugim Patrycja Duplicka, na trzecim Daria Strzelecka. Wśród chłopców w kategorii do lat 14 pierwszy był Karol Kazimierski, drugi Mateusz Drozdalski, trzeci Krzysztof Kępiński. Wśród chłopców starszych zwyciężył Patryk Mejer, drugi był Kamil Mejer, trzeci Jakub Rygielski. Dla zwycięzców były pamiątkowe dyplomy, medale i nagrody, które wręczyli wójt Jan Koprowski i prezes klubu Karol Górski.

image

Prezentacja rządowego programu w Brzuzem

20 marca br. w świetlicy w Brzuzem odbyła się prezentacja Rządowego Programu #NowaPiątka. Program zaprezentowali przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy gminy, między innymi, przedstawiciele seniorów, sołtysi i radni.

image

STOP pożarom traw

Apel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie do mieszkańców powiatu rypińskiego.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości