Facebook

Oszczędzajmy wodę!

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów deszczu, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem uprzejmie prosi wszystkich użytkowników gminnej sieci wodociągowej o oszczędne wykorzystywanie dostarczanej wody. Bardzo prosimy o rezygnację z użycia wody na cele inne niż socjalno-bytowe i gospodarskie, tj.: podlewanie i zraszanie trawników, ogrodów warzywnych, podlewanie upraw działkowych, rolnych i sadowniczych, mycie samochodów itp.

Wakacje z Piłką – Brzuze 2019

Gminny Klub Sportowy Pojezierze Brzuze zaprasza dzieci i młodzież szkolną z terenu gminy do udziału w programie pn. Wakacje z Piłką – Brzuze 2019. Przez trzy tygodnie lipca (8-26.07.2019) na kompleksie boisk Orlik w Ostrowitem młodzi zawodnicy ćwiczyć będą pod kierunkiem trenera z Brodnickiego Klubu Sportowego Sparta oraz animatorów sportu w gminie Brzuze. Wakacje z Piłką to cykl treningów piłki nożnej przygotowujących do utworzenia szkółki piłkarskiej, które odbędą się pod patronatem Wójta Gminy Brzuze oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzuzem. Rodziców zainteresowanych udziałem w treningach prosimy o wstępne zgłoszenie udziału dziecka do 19 czerwca br. pod nr tel. 664 718 501 w godzinach pracy Urzędu Gminy Brzuze.
Kwalifikacje do udziału w zajęciach odbędą się w pierwszym tygodniu lipca. Zapraszamy.

Zgłaszanie ławników

Urząd Gminy Brzuze informuje, że 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników kadencji 2020-2023.

Wiek Seniora – Wigor Juniora 2019

3 czerwca br. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze przy współpracy Gminy Brzuze rozpoczęło działania w ramach projektu pn. „Wiek Seniora – Wigor Juniora 2019”. Zadanie mające na celu aktywizację i integrację społeczną seniorów realizowane jest dzięki dotacji z urzędu marszałkowskiego. Podczas pierwszych zajęć, które odbyły się w świetlicy wiejskiej w Brzuzem mieszkańcy poznawali tajniki wikliniarstwa.

image

Świątecznie w Brzuzem

W sobotę 1 czerwca br. w Brzuzem odbyło się poświecenie pól połączone z mszą św., którą sprawował ksiądz proboszcz Zbigniew Morawski z Ostrowitego. Mieszkańcy wsi wzięli również udział w pikniku rodzinnym zorganizowanym przez sołtysa, radę sołecką, radnego oraz przy współpracy miejscowego KGW, GOPS i wójta gminy. Impreza na plaży nad jeziorem była bogata w konkursy i atrakcje dla dzieci, bowiem łączyła się z Dniem Dziecka.

image

Nieruchomość gruntowa do wydzierżawienia

Wójt Gminy Brzuze informuje, iż 02 lipca 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brzuze odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki w miejscowości Giżynek. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr ew. 85/6 o powierzchni 1,8291 ha. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do 27 czerwca 2019 roku. Szczegółowe informacje na BIP.

Informacja KRUS

Urząd Gminy Brzuze przekazuje informację Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla rolników i domowników, którzy podlegając ubezpieczeniu w KRUS dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.

Złoty Jubileusz w Okoninie

W sobotę 25 maja 2019 r. członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Okonina świętowały swój Złoty Jubileusz. Z tej okazji przewodnicząca Krystyna Boniecka oraz panie z koła zorganizowały w świetlicy uroczyste spotkanie. Justyna Wojciechowska przedstawiła historię koła w Okoninie, przypomniała o jego założycielkach i pierwszej przewodniczącej Reginie Kruzińskiej, a także o początkach działalności. Życzenia pomyślności oraz kolejnych sukcesów w działalności na rzecz mieszkańców złożyła Maria Kolińska - Dyrektor Rejonowego Związku Rolników i Organizacji Rolniczych we Włocławku oraz Elżbieta Rybińska – przedstawicielka kół gospodyń w gminie Brzuze. Gratulacje w imieniu własnym i samorządu gminy złożyli działaczkom: wójt Jan Koprowski i radny Jarosław Puciński, którzy podziękowali za zaangażowanie w dotychczasowe działania oraz życzyli dalszej owocnej współpracy. Wśród zaproszonych gości byli również sołtys wsi Zdzisław Siudowski, przedstawiciele OSP Giżynek oraz pracownicy samorządowi. Doskonałej zabawie towarzyszył zespół Cristal. Wszystkim Paniom - Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Okoninie życzymy kolejnych wspaniałych jubileuszy!

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości