Facebook

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENERGA-OPERATOR SA dotycząca wyłączenia prądu na terenie gminy Brzuze:

w dniu 06.02.2017
- w godz. 08.00-14.00 stacja: Żałe 3 obwód 200

Szkolenie z LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Grupa Północ zaprasza na szkolenie, dotyczące wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu w zakresie podejmowanej działalności gospodarczej. Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów poddziałania 19.2, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Babcie i Dziadkowie w SP w Trąbinie

W piątek, do Szkoły Podstawowej w Trąbinie zaproszono babcie i dziadków na uroczystość z okazji ich święta. Wnuki złożyły najbliższym życzenia oraz zaprezentowały przygotowane pod okiem nauczycieli wiersze, piosenki i tańce. Akademię uprzyjemniał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców dzieci. Zaproszeni goście, wśród których znaleźli się także: wójt gminy Jan Koprowski, przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński, radna Agnieszka Betlejewska oraz sołtys Mieczysław Gęsicki również złożyli życzenia.

image

Informacja dla rodzin z dziećmi 3 Plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem informuje, że od stycznia 2017 r. wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać drogą elektroniczną.
Za pośrednictwem portalu internetowego empatia.mpips.gov.pl należy zalogować się w module ewnioski, wypełnić wniosek oraz dołączyć skany dokumentów niezbędnych do jego rozpatrzenia: skan dowodów osobistych, aktu małżeństwa, aktów urodzenia dzieci, zaświadczenia o kontynuowaniu nauki szkolnej (po ukończeniu przez dziecko 18 lat) oraz orzeczenia o niepełnosprawności (dla dzieci posiadających orzeczenie).

Kwalifikacja wojskowa 2017

Informujemy, że tegoroczna kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu gminy Brzuze przeprowadzona zostanie 7 i 8 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, ul. Dworcowa 9. Osoby wezwane są zobowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
- dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
- dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (uprawnienia).

Świątecznie w SP Radzynek

20 stycznia br. uczniowie SP w Radzynku przygotowali dla swoich babć i dziadków szczególną uroczystość. Dzieci z najmłodszych klas zaprezentowały gościom program artystyczny, wystąpiła grupa taneczna Abra, zespół muzyczny Coda oraz szkolne cheerleaderki. Wśród zaproszonych gości był również wójt gminy Jan Koprowski, który korzystając z okazji, dołączył się do życzeń dla zgromadzonych babć i dziadków. Obchody Święta Babci i Dziadka w Radzynku połączone były ze szkolną choinką, więc dzieci miały podwójne powody do radości.

image

Szkolenia OSP na lodzie

W czwartkowe przedpołudnie, 26 stycznia na jeziorze w Brzuzem odbyły się ćwiczenia z zakresu ratowania osób tonących, pod którymi załamał się lód. Strażacy ochotnicy z jednostki z Giżynka oraz sąsiedzkiej z Kowalk ćwiczyli swoje umiejętności pod okiem kolegów z Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, organizatorów corocznych szkoleń na lodzie.

image

Święto Babci w Brzuzem

W wiejskim domu kultury w Brzuzem Gminna Rada KGW obchodziła Dzień Babci. Przedstawicielki kół gospodyń z terenu gminy spotkały się w środę, 25 stycznia. Życzenia w imieniu wójta i własnym złożyła sekretarz gminy Agata Ciechanowska, a także przekazała zgromadzonym babciom słodki upominek.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości