Facebook

Nasze uczennice najlepsze w powiecie

W piątek, 24 marca w przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dwie uczennice z naszej gminy były nie do pokonania. Martyna Tomaszewska ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem i Ewa Rebeka Grabowska z Gimnazjum Gminy Brzuze wykazały się najlepszą wiedzą o zasadach udzielania pierwszej pomocy oraz o odpowiednim postępowaniu w sytuacjach zagrożeń. Dzięki wygranej uczennice reprezentować będą gminę Brzuze i powiat rypiński w wojewódzkim etapie konkursu.

image

Prima Aprilis

News o nowej inwestycji w gminie Brzuze i dotyczący budowy ekologicznej elektrowni wodnej na Ruźcu był oczywiście primaaprilisowym żartem.

Nowa inwestycja w gminie Brzuze

Radni z Gminy Brzuze podjęli uchwałę intencyjną w sprawie utworzenia w gminie Brzuze zapory wodnej u źródeł Ruźca. Dzięki temu możliwe będzie uruchomienie ekologicznej elektrowni wodnej w celu pozyskiwania darmowej energii dla mieszkańców naszej gminy. Na terenie zalewowym przewidziany jest wykup gruntów, budynków mieszkalnych i ewakuacja mieszkańców. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone do 31 czerwca 2017 r. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy - pokój nr 33 (2 piętro).

Projekt e-usługi w gminie Brzuze

Gmina Brzuze podpisała umowę partnerską z Fundacją Promocji Gmin Polskich na realizację projektu pn. Pomorskie Partnerstwo dla rozwoju e-usług, przedsięwzięciem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Celem głównym projektu jest uzyskanie wysokiej efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w dziewięciu jednostkach samorządu terytorialnego woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Dzięki realizacji projektu beneficjenci uzyskają wsparcie dotyczące min. elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń, poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy oraz poprawy obsługi klienta.
Dzięki współpracy z Fundacją, gmina Brzuze do 31 sierpnia 2018 r. realizować będzie projekt, na który otrzyma wsparcie w wysokości 200 000 zł (min. szkolenia dla pracowników, sprzęt komputerowy). Całkowita wartość projektu wynosi 1 602 407,12 zł, kwota wsparcia ze środków Unii Europejskiej wynosi 1 350 508,72 zł.

Miniolimpiada w Radzynku

Szkoła Podstawowa w Radzynku zorganizowała dla dzieci turniej sportowy pod hasłem „Ruszaj z wiosną”. W drugiej edycji sportowej Miniolimpiady o Puchar Wójta Gminy Brzuze udział wzięli uczniowie z klas 1-3 z terenu gminy Brzuze.
Najlepsze wyniki w rywalizacji uzyskali uczniowie z Trąbina, którzy zdobywając pierwsze miejsce otrzymali puchar z rąk wójta Jana Koprowskiego. Na kolejnych pozycjach uplasowali się uczniowie z Ostrowitego, Radzynka i Ugoszcza. Wszystkie drużyny otrzymały również pamiątkowe dyplomy, a od dyrektora szkoły Pawła Kwiatkowskiego i rodziców słodkie upominki.

image

Informacja KRUS

Informacja Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy dotycząca wieku emerytalnego.

Dofinansowanie do badań gleby

28 marca 2017 r. Gmina Brzuze uruchomiła program dofinansowań obejmujący badania gleby na zawartość makroelementów (regulamin). Rolnicy z terenu gminy Brzuze zainteresowani pozyskaniem środków mogą składać wnioski do 14 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Brzuze.

Komunikat Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Bydgoszczy

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego prosi o udostępnienie wśród mieszkańców informacji dotyczących wiosennego wypalania traw.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości