Facebook

Dzień Kobiet w Piskorczynie

7 marca panie z KGW z Piskorczyna wraz z przewodniczącą Teresą Cieszyńską zorganizowały spotkanie z okazji Święta Kobiet. Dziękując za zaproszenie wójt Jan Koprowski oraz sołtys wsi Zenon Cieszyński złożyli paniom życzenia zdrowia, miłości i pomyślności. Uroczystość została przygotowana dzięki współpracy z Gminą Brzuze.

image

Dzień Sołtysa w gminie Brzuze

11 marca to dzień, w którym wszyscy sołtysi obchodzą swoje święto. Wójt gminy pragnąc uhonorować pracę i zaangażowanie sołtysów z naszej gminy, zorganizował 28 lutego br. uroczyste obchody ich święta. Zaproszonych gości powitała Danuta Wiśniewska, a Agnieszka Krauza przedstawiła prezentację multimedialną, opisującą dokonania gospodarzy oraz charakterystyczne wydarzenia w ich miejscowościach, które miały miejsce w roku 2016.  Wójt Jan Koprowski wraz z przewodniczącym rady gminy Krzysztofem Budzińskim złożyli sołtysom życzenia zdrowia, wytrwałości oraz satysfakcji z wykonywania tej społecznej funkcji. Dziękując za współpracę i działania na rzecz lokalnej społeczności wręczyli pamiątkowe dyplomy.
Wśród zaproszonych gości byli również: zastępca przewodniczącego Kazimierz Maklakiewicz i przewodniczący gminnych komisji: Agnieszka Betlejewska, Marianna Przybylska i Zdzisława Wykpisz, komendant gminny OSP Mieczysław Wardencki. Urząd gminy reprezentowali: sekretarz gminy Agata Ciechanowska, skarbnik gminy Anna Szabat, kierownik GOPS Grażyna Pietrkiewicz, kierownik GZGK Karol Górski oraz kierownik referatu Wioletta Czarnecka. Wsparcia organizacyjnego udzielili pracownicy GOPS Brzuze.

image

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENERGA-OPERATOR SA dotycząca wyłączenia prądu na terenie gminy Brzuze:

w dniu 09.03.2017
- w godz. 09.30-11.00 stacja: Żałe 3

Walne zebranie w OSP Żałe

Strażacy ochotnicy z jednostki w Żałem spotkali się w sobotę, 25 lutego na zebraniu sprawozdawczym. W pierwszym w tym roku walnym zebraniu w naszej gminie, uczestniczył również wójt Jan Koprowski, komendant gminny Mieczysław Wardencki, sołtys Żałego – Paweł Witkowski oraz radny Piotr Przybylski. Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Żałem przystąpiło pięciu nowych druhów, którzy tego dnia złożyli ślubowanie.

Koszykówka w Trąbinie

W piątek, 24 lutego 2017 r. Szkoła Podstawowa w Trąbinie zorganizowała turniej minikoszykówki dla uczniów szkół podstawowych z naszej gminy. Rywalizacja odbyła się w dwóch kategoriach. W klasyfikacji dziewcząt najlepsze okazały się uczennice SP Trąbin, następnie: SP Radzynek, SP Ugoszcz, SP Ostrowite. Wśród chłopców również zwyciężyła SP Trąbin a kolejne miejsca zajęły: SP Ugoszcz, SP Ostrowite i SP Radzynek. Gratulujemy.

image

Informacja KRUS

Informacja Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy dotycząca waloryzacji emerytur i rent rolniczych.

Zmiany w przedszkolu

W Przedszkolu Samorządowym w Ostrowitem odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu gminy z rodzicami. Wójt Jan Koprowski omówił zagadnienia związane z realizacją założeń reformy edukacji na terenie gminy. Poinformował również o projekcie utworzenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Ostrowitem. W związku z koniecznością rezygnacji z prowadzenia zajęć w dotychczasowej siedzibie przedszkola, wynajmowanej od Krajowej Spółki Cukrowej, powstające w szkole oddziały mają na celu poprawę warunków nauczania i stworzenie warunków do rozwoju szkoły. W spotkaniu udział wzięli również radni: Zdzisława Wykpisz, Agata Potwardowska, Krzysztof Budziński, Błażej Makuch i Jan Wawrzyński, pracownicy samorządowi oraz wszyscy pracownicy przedszkola.

W poniedziałek, 27 lutego 2017 r. Rada Gminy Brzuze podejmie decyzję w sprawie przedszkola i sieci szkół z oddziałami przedszkolnymi oraz o sposobie wygaszenia działalności gimnazjum. Rozstrzygnięcia te następnie zostaną poddane ocenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Na tej podstawie do końca marca podjęte zostaną ostateczne uchwały.

Zaproszenie na spotkania aktywizacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zwraca się za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze z informacją o spotkaniach dla osób, które mają utrudniony dostęp do rynku pracy.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
PielgrzymSong 2017
Reforma oświaty
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości