Facebook

Prezentacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych w Trąbinie

W remizie OSP Trąbin odbyło się kolejne spotkanie z cyklu prowadzonych przez Gminę Brzuze zajęć z edukacji ekologicznej. Tym razem na zaproszenie mieszkańców sołectwa Trąbin i Trąbin Rumunki wójt Jan Koprowski omówił sprawy związane z ochroną przyrody i krajobrazu. Podczas spotkania zaprezentowana została wydana w ubiegłym roku przez Gminę Brzuze książkę pt. Przyroda gminy Brzuze i okolic.

image

EKOpiec – uzupełniający nabór wniosków

Wójt Gminy Brzuze informuje, że mogą jeszcze zostać zrealizowane 3 wnioski o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Brzuze w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu.
Wniosek należy złożyć na przygotowanym druku, który można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy Brzuze pok. nr 1 lub z naszej strony (pobierz wniosek), w terminie do 14 września 2018 r. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Brzuze, pok. nr 1 w godzinach pracy urzędu.
Łączna kwota dofinansowania do 1 źródła ciepła wynosi 4.000 zł (w tym 2000 zł dotacja z WFOŚiGW w Toruniu oraz 2000 zł dotacja z budżetu Gminy Brzuze). Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących teren gminy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ustalił limit dofinansowania dla gminy Brzuze na 10 źródeł ciepła.

Wojewódzki wyścig kolarski w Radzynku

Zapraszamy na wojewódzki wyścig kolarski z cyklu Szlakiem Ligi UKS, który odbędzie się 15 września 2018 r. w Radzynku. Młodzi zawodnicy będą walczyć o puchar wójta gminy Brzuze. Organizatorami zawodów są Gminny Klub Sportowy Pojezierze Brzuze, Urząd Gminy Brzuze i Szkoła Podstawowa w Radzynku przy współpracy TKK Pacific Toruń, Kujawsko-Pomorskiego Związku Kolarskiego i Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia LZS. Rozpoczęcie imprezy o godz. 9:00.

Badania w kierunku jaskry

OKO-LUX Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców gminy Brzuze na badanie wzroku, które odbędzie się 13 września 2018 r. w ostrowickiej lecznicy.

XX Dożynki Gminy Brzuze

1 września 2018 r. na placu przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu odbyły się jubileuszowe XX Dożynki Gminne. Uroczystości rozpoczął tradycyjny korowód wieńców dożynkowych, który prowadziła orkiestra dęta wraz z pocztami sztandarowymi ochotniczych straży pożarnych. Starostowie dożynek: Pani Wioletta Seweryńska z Giżynka oraz Pan Andrzej Tułodziecki z Okonina szli na czele szesnastu wieńców uwitych z kłosów zbóż, kwiatów i ziół. W barwnym pochodzie uczestniczyli także przedstawiciele gminy z wójtem Janem Koprowskim, radni z przewodniczącym Krzysztofem Budzińskim, reprezentanci sołectw i kół gospodyń wiejskich oraz licznie zgromadzeni goście. Przy pięknie udekorowanym ołtarzu została odprawiona dziękczynna msza święta, w oprawie której uczestniczył chór Belcanto i orkiestra dęta. Mszę świętą pod przewodnictwem proboszcza parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Rużu ks. kanonika Henryka Zagórowicza koncelebrowali ks. Andrzej Bytner, ks. kanonik Zbigniew Morawski, ks. Paweł Waruszewski, ks. Pawła Balińskiego i ks. prałat Tadeusz Zaborny. Homilię wygłosił ksiądz Henryk Zagórowicz.
Mieszkańcy gminy Brzuze od wielu lat przygotowują wieńce dożynkowe na to szczególne w rolniczej tradycji święto. Również w tym roku zaprezentowane zostały piękne i bogate prace. Spośród szesnastu wieńców jury konkursowe przyznało pierwsze miejsce sołectwu Ugoszcz, drugie sołectwu Ostrowite, trzecie miejsce zdobył wieniec wykonany przez KGW Giżynek. Przyznano również dwa wyróżnienia: dla KGW Przyrowa oraz OSP Trąbin, a wieniec przygotowany przez sołectwo Marianowo otrzymał nagrodę specjalną od indywidualnego sponsora.
Dożynki uświetniły występy artystyczne dzieci z oddziału przedszkolnego w Ugoszczu oraz uczniów szkół w Ugoszczu, Radzynku i Trąbinie. Wystąpił gminny zespół ludowy „Familianki”, chór Klubu Seniora „Przystań” oraz Andrzej Korzeniewski. Członkowie Stowarzyszenia Dobrzyniacy przygotowali wystawę podsumowującą dwa zrealizowane w sierpniu działania dla dzieci i seniorów. Wykonane przez uczestników zajęć ceramiczne eksponaty z projektów  „Pasja w aniołach ukryta” i „Przyroda gminy w pamiątce z gliny” zdobiły namiot gminy Brzuze. Nasz samorząd podejmuje wiele działań zmierzających do ochrony przyrody i krajobrazu, pszczół i zachowania naturalnych walorów przyrodniczych, dlatego nie mogło zabraknąć również konkursu o tej tematyce.
Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci m.in.: karuzela, bungee i przejażdżki konne cieszyły się ogromną popularnością. Nie tylko najmłodsi uczestniczyli w seansach kina mobilnego i tworzyli oryginalne kwiatki podczas osikowych warsztatów. Wspólna zabawa z grupą animacyjną sprawiła wszystkim mnóstwo radości. Wielkie emocje wzbudził wśród dorosłych konkurs przeciągania liny, w którym największym sprytem i siłą wykazali się zawodnicy z Giżynka, a mieszkanki gminy wygrały z drużyną gości z sąsiednich gmin. W rywalizacji rozegranej pomiędzy mieszkańcami a przedstawicielami władz samorządowych, to mieszkańcom udało się przeciągnąć samorządowców na swoją stronę.
Konkursy i świąteczna atmosfera zabawy towarzyszyły zebranym do godzin wieczornych, a po zapadnięciu zmroku na wszystkich czekała nie lada atrakcja, iluminacja laserowa. Dla zebranych na dożynkowym placu gości organizatorzy przygotowali pokaz niepowtarzalnej gry różnokolorowych świateł w rytm muzyki. Stworzone dzięki połączeniu najnowocześniejszych technologii oraz muzyki elektronicznej niezwykłe efekty specjalne wzbudziły wśród zgromadzonych prawdziwy zachwyt. Pokaz laserowy poprzedził koncet zespołu Boys Band. Pełen energii występ podbił serca licznie zgromadzonej w Ugoszczu publiczności, która bawiła się znakomicie. Obchody święta plonów zakończyła tradycyjna wiejska zabawa.

image

Zakończenie Zielonych Wakacji w Brzuzem

Dzieci i młodzież z terenu gminy Brzuze zakończyła letnie półkolonie organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze oraz przy wsparciu Gminy Brzuze. Dzięki uzyskanemu grantowi z urzędu marszałkowskiego 80 młodych uczestników aktywnie i bezpiecznie spędziło drugi miesiąc wakacji. Oprócz fachowej opieki wychowawców oraz rozwijających zajęć, dzieci miały zapewniony również ciepły posiłek. W trakcie wypoczynku zwiedzili m.in. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz brali udział w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych. W ramach projektu „Zielone wakacje w gminie Brzuze 2018” uczestniczyli w zajęciach teatralnych, a także w warsztatach filmowych w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Swoje umiejętności aktorskie zaprezentowali w przygotowanych pod kierunkiem opiekunów przedstawieniach. Zakończenie wakacji odbyło się przy tradycyjnym ognisku na plaży nad jeziorem w Brzuzem.

image

Informacja KRUS

Informacja Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy dotycząca renty socjalnej i nowej kwoty granicznej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem ma swój sztandar

Jubileusz 65-lecia OSP Dobre połączony z nadaniem jednostce sztandaru miał miejsce 25 sierpnia 2018 r. Strażackie święto otworzył przemarsz pocztów sztandarowych z Giżynka, Gulbin, Okonina, Ostrowitego, Trąbina i Żałego oraz zaproszonych gości spod remizy na plac celebry. Następnie ksiądz proboszcz Andrzej Bytner odprawił polową mszę świętą, podczas której poświęcił nowy sztandar. Uroczystej oprawy mszy oraz obchodom nadał udział orkiestry dętej z Rypina. Oficjalnego przekazania sztandaru dla jednostki, na ręce prezesa Stanisława Orzechowskiego, dokonał Zbigniew Sosnowski - wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Toruniu. Obchody jubileuszu zaszczycili również swoją obecnością: st. bryg. Grzegorz Łydkowski – komendant powiatowy PSP w Rypinie, Jan Pankowski – prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Rypinie oraz Paweł Zgórzyński – radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości