Facebook

Inwestycja w czyste środowisko

Gmina Brzuze otrzymała promesę dotacji na przedsięwzięcie dotyczące demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze. Złożony w marcu wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu wspierający działania ekologiczne mieszkańców gminy, umożliwi likwidację ponad 80 ton uciążliwego dla środowiska azbestu z 23 posesji.

Nowy projekt Brodnickiego Centrum Caritas

We wtorek 15 maja wójt Jan Koprowski wziął udział w uroczystym rozpoczęciu budowy nowego obiektu Brodnickiego Centrum Caritas, zwiększającego dostęp do usług społecznych. Ośrodek działa bardzo aktywnie już ponad 15 lat. Obejmuje wsparciem potrzebujących, głównie osoby niepełnosprawne, bezdomne i młodzież szkolną. Do celów działalności należy pomoc w wyjściu z bezdomności i reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Gmina Brzuze znajduje się w zasięgu jego działania.

image

Przetarg na budowę drogi ogłoszony

Wójt Jan Koprowski ogłosił przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn-Małe Pole. Remont obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej, podbudowy oraz zjazdów na posesje. Tegoroczne prace na 870-metrowym odcinku drogi na terenie Kleszczyna wykonane zostaną dzięki dotacji uzyskanej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego oraz z udziałem środków własnych gminy. Termin składania ofert mija 30 maja 2018 r. o godz. 9.00.

Zapraszamy na Pielgrzym Song 2018

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze we współpracy z Parafią św. Anny w Żałem i Gminą Brzuze zapraszają wszystkich zainteresowanych na Przegląd Pieśni i Piosenki Pielgrzymkowej Pielgrzym Song 2018, który odbędzie się 19 maja 2018 r. od godz. 11.00 w Studziance. Organizowana w przeddzień Zielonych Świątek i ciesząca się dużą popularnością impreza pielgrzymkowa, przeprowadzona zostanie już po raz trzeci.
Projekt dofinansowany grantem uzyskanym w otwartym konkursie ofert Starostwa Powiatowego w Rypinie w zakresie kultury, obejmie patronatem Wójt Gminy Brzuze.

Informacja KRUS

Informacja Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy dotycząca znowelizowanych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie umów z pomocnikami.

- ulotka informacyjna
- schemat procedury zgłaszania pomocników
- ważne informacje

Umowa z wojewodą podpisana

Wójt Jan Koprowski oraz skarbnik gminy Anna Szabat podpisali w Bydgoszczy z wojewodą Mikołajem Bogdanowiczem umowę w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Umowa dotyczy dofinansowania z budżetu państwa 50% kosztów przebudowy drogi Ostrowite-Mościska na odcinku ponad 2 km. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie m.in. podbudowy, nawierzchni bitumicznej i chodnika. Prace budowlane przeprowadzone zostaną w miesiącach letnich.

image

Konkurs wiedzy o środowisku

Wójt Gminy Brzuze organizuje XI Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej, w którym uczniowie naszych szkół będą mogli wykazać się wiedzą ogólnoprzyrodniczą, z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Młodzi mieszkańcy gminy pochwalą się znajomością walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych gminy Brzuze, ziemi dobrzyńskiej oraz województwa kujawsko-pomorskiego a także znajomością flory i fauny.

Gminny finał odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Brzuzem:
- Kategoria 0 (dzieci przedszkolne) - 28 maja 2018 r. godz. 10:00,
- Kategoria 1 (uczniowie klas I-III szkół podstawowych) - 28 maja 2018 r. godz. 12:00,
- Kategoria 2 (uczniowie klas IV-VI  szkół podstawowych) - 29 maja 2018 r. godz. 9:30,
- Kategoria 3 (uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjum) - 29 maja 2018 r. godz. 11:30.

Konkurs został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

- regulamin

Zmiana terminu konferencji "Przyroda gminy Brzuze"

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora, zaplanowana na 10 maja 2018 r. konferencja "Przyroda gminy Brzuze" nie odbędzie się. Termin został przesunięty na wtorek 22 maja 2018 r. na godz. 13.00 do świetlicy w Brzuzem. Wszystkich zainteresowanych przepraszamy.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości