Facebook

Zmiana godzin pracy bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z/s w Ostrowitem informuje, że z powodu inwentaryzacji zmianie uległy godziny otwarcia.
Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowitem - 26 czerwca 2019 r. oraz 3 lipca 2019 r. będzie czynna w godzinach 8:00 – 11:00. W pozostałe dni od 25 czerwca 2019 r. do 22 lipca 2019 r. - nieczynna.
Filia Biblioteczna w Ugoszczu od 25 czerwca 2019 r. do 15 lipca 2019 r. – nieczynna.
Filia Biblioteczna w Trąbinie i Filia Biblioteczna w Żałem od 25 czerwca 2019 r. do dnia 22 lipca 2019 r. – nieczynna.
Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja GOPS w Brzuzem

W środę 19 czerwca br. nastąpi wypłata świadczenia wychowawczego 500+.

Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji

Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Brzuze. Na podstawie Uchwały Nr VI/38/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.  o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, Wójt Gminy Brzuze informuje o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzuze na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 r.

- zarządzenie
- oferta realizacji zadania publicznego
- umowa o realizację zadania publicznego
- sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Wizyta ósmoklasistów z Ugoszcza

W czwartek 13 czerwca br. urząd gminy gościł uczniów klasy ósmej oraz opiekuna Zbigniewa Łukaszewskiego ze szkoły w Ugoszczu. Podczas wizyty młodzież spotkała się z wójtem Janem Koprowskim i sekretarzem gminy Agatą Ciechanowską, którzy zapoznali ich z zadaniami realizowanymi przez samorząd gminy Brzuze oraz przybliżyli zasady jego funkcjonowania.

image

Zaproszenie na Piknik z LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ oraz Wójt Gminy Brzuze serdecznie zapraszają Mieszkańców Gminy Brzuze na piknik promujący wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Raport o stanie Gminy Brzuze za 2018 rok – debata

Informujemy, że na najbliższej Sesji Rady Gminy Brzuze, która odbędzie się 25 czerwca 2019 roku o godz. 10:00, Wójt Gminy Brzuze, zgodnie z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym przedstawi Raport o stanie Gminy Brzuze za 2018 rok. Raport obejmujący podsumowanie działalności wójta gminy w roku poprzednim będzie przedmiotem debaty, podczas której głos mogą zabrać radni oraz mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć przewodniczącemu rady gminy pisemne zgłoszenie z podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia. O kolejności zabrania głosu decyduje data wpływu wniosku do przewodniczącego rady gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Zgłoszeń należy dokonać najpóźniej do 24 czerwca 2019 r. do godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Brzuze (pokój nr 2).

- Raport o stanie Gminy Brzuze za 2018 rok
- karta zgłoszenia

Informacja LGD

Urząd Gminy Brzuze przekazuje informację Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ o organizowanych szkoleniach.

Komunikat

Informujemy uprzejmie, że z powodu trwających upałów w czwartek 13 czerwca 2019 r., Urząd Gminy Brzuze czynny będzie do godz. 14:00.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości i 1 użytkownik