Facebook

Księga Pamiątkowa w rocznicę Niepodległej

Od czerwca br. mieszkańcy oraz goście mogą wpisywać się do pamiątkowej księgi, którą samorząd wydał w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Wszyscy chętni do złożenia podpisu lub zamieszczenia osobistej wypowiedzi mają tę okazję podczas uroczystości gminnych oraz w urzędzie gminy. Pierwszego i honorowego wpisu do księgi dokonał Prezydent RP Andrzej Duda.

image

Nowe lampy w Ugoszczu

Środowy wieczór 17 października, Ugoszcz rozjaśniło 15 nowych energooszczędnych punktów oświetleniowych zamontowanych przy drodze wojewódzkiej w kierunku Brzuzego. W uroczystym uruchomieniu lamp, które zorganizował samorząd sołecki licznie uczestniczyli mieszkańcy wsi wraz z sołtysem Zbigniewem Bonieckim, radnym Adamem Tułodzieckim oraz wójtem Janem Koprowskim.

image

Pasowanie pierwszoklasistów w Trąbinie

17 października w Szkole Podstawowej w Trąbinie miało miejsce wyjątkowe święto. Dyrektor Renata Szymańska pasowała na uczniów szkoły czternaścioro pierwszoklasistów. Dzieci z dumą zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne, przygotowane pod kierunkiem wychowawcy klasy Marzeny Mórawskiej przed rodzicami oraz kolegami. Po uroczystości złożenia przysięgi nowo mianowani uczniowie otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Wśród uczestników spotkania był również wójt Jan Koprowski, który w imieniu własnym oraz obecnych radnych: Agnieszki Betlejewskiej, Krzysztofa Budzińskiego, Pawła Kusińskiego i Tomasza Maklakiewicza złożył pierwszoklasistom serdeczne gratulacje i życzenia.

image

Niezwykłe uhonorowanie Niepodległej

Na skwerze przy jeziorze w centrum Ostrowitego stanęła świetlna iluminacja. Niecodzienna i oryginalna dekoracja wykonana została przez pracowników gminy wg projektu wójta. Podświetlony napis, który ma na celu uhonorowanie obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości jest jedną z inicjatyw podjętych z tej okazji przez gminę Brzuze. Iluminacja, uruchomiona 13 października, będzie świecić przez 100 dni.

image

Zaproszenie na warsztaty florystyczne

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zaprasza na warsztaty aktywizujące.

Złote Gody

Jubileusz 50-Lecia pożycia małżeńskiego obchodzi w tym roku osiem par małżeńskich mieszkających w naszej gminie. We wtorek 9 października 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Brzuzem odbyła się uroczystość, podczas której wójt Jan Koprowski uhonorował Szanownych Jubilatów pamiątkowymi medalami nadanymi przez Prezydenta RP. Tego wyjątkowego dnia świętowali: Państwo Krystyna i Tomasz Bonieccy, Państwo Kazimiera i Włodzimierz Brodowscy z Radzynka, Państwo Hanna i Jan Cackowscy z Somsior, Państwo Barbara i Ryszard Mellerowie z Ostrowitego, Państwo Saturnina i Stanisław Mórawscy z Brzuzego, Państwo Jolanta i Stefan Kolasińscy z Brzuzego, Państwo Teresa i Lech Wiśniewscy z Giżynka oraz członkowie ich rodzin. Medal oraz list gratulacyjny otrzymali także Państwo Mirosława i Andrzej Wiszniewscy z Giżynka. W uroczystości udział wzięli również: Krzysztof Budziński przewodniczący rady gminy, Kazimierz Tomasz Maklakiewicz wiceprzewodniczący rady gminy oraz radni: Piotr Kwiatkowski i Jan Wawrzyński oraz sołtysi: Mirosław Kruszewski, Adam Puciński i Jerzy Tekliński. Spotkanie, które uświetnił występ dzieci ze Szkoły Pdstawowej z Ugoszcza poprowadziła Michalina Forembska – zastępca kierownika USC. Życzymy Szanownym Jubilatom wielu lat w zdrowiu i pomyślności!

image

OSP bogatsze w sprzęt

5 października br. w świetlicy wiejskiej w Brzuzem odbyło się uroczyste wręczenie jednostkom straży pożarnych z naszej gminy sprzętu wysokiej klasy wyposażenia ratowniczego o wartości ponad 50 000 zł. Na mocy podpisanych umów wójta gminy z prezesami jednostek przekazano OSP Dobre, OSP Giżynek, OSP Gulbiny, OSP Ostrowite, OSP Trąbin i OSP Żałe m.in. torbę R1 wraz z wyposażeniem, defibrylator, pilarki, detektory napięcia, wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne.
W uroczystym przekazaniu sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie udział wzięli: Jan Koprowski - wójt gminy, mł. bryg. mgr inż. Andrzej Górecki - dowódca jednostki JRG w Rypinie, Eugeniusz Sarnowski – inspektor ds. obrony cywilnej oraz strażacy z poszczególnych jednostek i prezesi: Stanisław Orzechowski, Ryszard Kaźmierkiewicz, Mieczysław Wardencki, Władysław Lewandowski, Roman Górecki, Piotr Lewicki.
Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Brzuze realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logo Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

image

Protokoły z doszacowania strat do odbioru

Gmina Brzuze otrzymała, zatwierdzone przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, protokoły z doszacowania strat w uprawach buraka i ziemniaka. Wszyscy rolnicy, którzy złożyli wnioski, mogą odbierać w Urzędzie Gminy Brzuze (pok. nr 1) protokoły z doszacowania zakresu i wielkości szkód.
Prosimy o jak najszybszy, osobisty odbiór protokołów. W celu uzyskania wypłaty odszkodowania należy przedłożyć protokół w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wypełnić wniosek agencyjny.
Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych przypomina jednocześnie, że protokoły z szacowania strat poniesionych w wyniku suszy są do odbioru od 28 września 2018 r.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości