Facebook

Turniej Tenisa Stołowego

W niedzielę, 8 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 na w sali Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem rozpocznie się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Rozgrywki odbędą się w podziale na zawodniczki i zawodników w trzech kategoriach wiekowych: szkół podstawowych, gimnazjum i dorosłych. Zgłoszenia chętnych przyjmują wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół znajdujących się na terenie naszej gminy.
Do udziału w rozgrywkach zaprasza organizator - Gminny Klub Sportowy Pojezierze Brzuze.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Wójt Gminy Brzuze informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ”Za życiem” od 1 stycznia 2017 r. z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł.
Wniosek o wypłatę tego świadczenia należy składać w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (dla dziecka urodzonego 1 lub 2 stycznia 2016 r. termin złożenia wniosku upływa 2 stycznia 2017 r.) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzuzem.

Budżet 2017 uchwalony

29 grudnia 2016 r. odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy, na której przyjęto kluczowe dla gminy akty. Podczas spotkania wójt gminy Jan Koprowski przedstawił radnym projekt uchwały budżetowej wraz z opiniami RIO i komisji rady. Zebrani wysłuchali również sprawozdań wójta i przewodniczących poszczególnych komisji  z bieżącej działalności. W trakcie sesji uchwalono m.in. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2022, uchwałę budżetową na rok 2017, a także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Po zakończeniu obrad przewodniczący rady Krzysztof Budziński zaprosił radnych i sołtysów do pamiątkowego zdjęcia.

image

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENERGA-OPERATOR SA dotycząca wyłączenia prądu na terenie gminy Brzuze:

w dniu 02.01.2017
- w godz. 11.30-14.00 stacja: Żałe 3 obwód 200

Wigilijne spotkanie w Giżynku

W środowe południe, 21 grudnia 2016 r. mieszkańcy Giżynka, Okonina, Piskorczyna i Ugoszcza spotkali się w remizie OSP na bożonarodzeniowym opłatku. Po przedstawionym przez dzieci ze szkoły w Ugoszczu programie artystycznym zatytułowanym „Niebo i piekło”, życzenia świąteczne złożył zebranym wójt Jan Koprowski oraz ksiądz proboszcz Henryk Zagórowicz. W trakcie Wigilii wszyscy podzielili się opłatkiem przy śpiewanych przez Jacka Szablewskiego kolędach oraz  spotkali się ze Świętym Mikołajem. Uroczystość zorganizowana dla mieszkańców Giżynka odbyła się z inicjatywy oraz dzięki pomocy radnych: Piotra Kwiatkowskiego i Adama Tułodzieckiego oraz sołtysów:  Zenona Cieszyńskiego i Adama Pucińskiego.
Pomocy organizacyjnej udzielili pracownicy GOPS oraz Urzędu Gminy w Brzuzem.

image

Jasełka w SP Ostrowite

Dzieci ze szkoły w Ostrowitem zaprezentowały swoim bliskim, kolegom oraz zaproszonym gościom bardzo ciekawe bożonarodzeniowe jasełka. Przedstawienie przygotowane pod kierunkiem nauczycieli: Marzeny Dunajskiej, Marii Trędewicz oraz Artura Osińskiego odbyło się we wtorek, 21 grudnia 2016 r. w sali gimnastycznej ostrowickiego gimnazjum. Korzystając z okazji świąteczne życzenia złożył zebranym wójt gminy Jan Koprowski, ksiądz proboszcz Paweł Waruszewski, dyrektor szkoły Anna Sarnowska oraz przewodnicząca rady rodziców Katarzyna Chojnowska. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński, radni, sołtysi, emerytowani nauczyciele oraz pracownicy samorządowi. Po zakończeniu jasełek, wizytę dzieciom złożył Święty Mikołaj, który obdarował je słodkimi upominkami.

image

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENERGA-OPERATOR SA dotycząca wyłączenia prądu na terenie gminy Brzuze:

w dniu 27.12.2016
- w godz. 11.30-14.00 stacja: Żałe 3 obwód 200

Przedświąteczne spotkanie KGW

Gminna Rada KGW zorganizowała we wtorek, 20 grudnia 2016 r. wigilijne spotkanie dla członkiń kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Brzuze. Przewodnicząca Elżbieta Rybińska złożyła obecnym świąteczne życzenia. Korzystając z okazji gorąco podziękowała również za okazywaną pomoc zaproszonym na to spotkanie przedstawicielom samorządu gminy, wśród których byli: zastępca przewodniczącego rady gminy Kazimierz T. Maklakiewicz, sekretarz Agata Ciechanowska, skarbnik Anna Szabat, pracownicy samorządowi Agnieszka Krauza i Teresa Osińska oraz wójt Jan Koprowski.
Było to ostatnie gminne spotkanie kół gospodyń w 2016 r. Trwają przygotowania do realizacji nie mniej interesującego programu w następnym roku przy wsparciu organizacyjnym Urzędu Gminy Brzuze.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości