Facebook

Konferencja LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zaprasza na konferencję informującą o wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zaproszenie na spotkanie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku działający w strukturze Urzędu Marszałkowskiego zaprasza na spotkanie w sprawie możliwości pozyskiwania środków oraz udziału w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Mikołajkowy turniej w Radzynku

30 listopada 2018 r. w odbyły się Mikołajkowe rozgrywki w minisiatkówkę dziewcząt i chłopców o puchar Wójta Gminy Brzuze. Już od kilku lat w szkole w Radzynku organizowane są siatkarskie zawody dla młodych sportowców.
W kategorii dziewcząt zwyciężyli gospodarze - SP w Radzynku, II miejsce wywalczyła SP Ostrowite, trzecia była SP Trąbin, a czwarta SP Ugoszcz. W kategorii chłopców zwyciężyła również SP Radzynek, II miejsce zajęła SP Ugoszcz, III miejsce SP Trąbin, IV SP Ostrowite. Wójt Jan Koprowski wręczając puchary pogratulował wszystkim zawodnikom oraz podziękował dyrektor szkoły Dorocie Cieciurskiej za organizację rozgrywek.

image

Warsztaty ozdób bożonarodzeniowych

Z inicjatywy Gminnej Rady KGW Brzuze oraz przy wsparciu finansowym i organizacyjnym Gminy Brzuze członkinie kół gospodyń wiejskich spotkały się na szkoleniu florystycznym. Z okazji zbliżających się świąt przewodnicząca GR KGW Elżbieta Rybińska poprowadziła warsztaty, na których wykonywane były bożonarodzeniowe stroiki. Przedświąteczne zajęcia odbyły się  3 grudnia 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Brzuzem.

image

Informacja KRUS

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o kampanii społecznej poświęconej seniorom.

Informacja

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rypinie informuje zainteresowanych o szkoleniu.

Informacja KRUS

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwraca się do rolników z informacją dotyczącą zwolnień lekarskich.

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Brzuze

20 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza, w kadencji samorządu 2018-2023, sesja Rady Gminy Brzuze. Obrady otworzył radny senior Tomasz Maklakiewicz. Następnie 15 radnych Gminy Brzuze złożyło ślubowanie zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym.

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

Po odczytaniu roty ślubowania, kolejno wywołani radni wypowiedzieli słowa:

„Ślubuję”. „Tak mi dopomóż Bóg”.

Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski, zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym, przed objęciem obowiązków złożył wobec Rady Gminy Brzuze ślubowanie:

"Obejmując urząd Wójta Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy. Tak mi dopomóż Bóg."

W trakcie obrad wybrano przewodniczącego rady gminy, którym został Krzysztof Budziński oraz jego zastępcę – Tomasza Maklakiewicza. W dalszej części sesji ukonstytuowały się składy osobowe komisji stałych oraz podjęto uchwały związane z bieżącą działalnością samorządu.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 459 gości