Facebook

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENERGA-OPERATOR SA dotycząca wyłączenia prądu na terenie gminy Brzuze:

w dniu 09.03.2017
- w godz. 09.30-11.00 stacja: Żałe 3

Walne zebranie w OSP Żałe

Strażacy ochotnicy z jednostki w Żałem spotkali się w sobotę, 25 lutego na zebraniu sprawozdawczym. W pierwszym w tym roku walnym zebraniu w naszej gminie, uczestniczył również wójt Jan Koprowski, komendant gminny Mieczysław Wardencki, sołtys Żałego – Paweł Witkowski oraz radny Piotr Przybylski. Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Żałem przystąpiło pięciu nowych druhów, którzy tego dnia złożyli ślubowanie.

Koszykówka w Trąbinie

W piątek, 24 lutego 2017 r. Szkoła Podstawowa w Trąbinie zorganizowała turniej minikoszykówki dla uczniów szkół podstawowych z naszej gminy. Rywalizacja odbyła się w dwóch kategoriach. W klasyfikacji dziewcząt najlepsze okazały się uczennice SP Trąbin, następnie: SP Radzynek, SP Ugoszcz, SP Ostrowite. Wśród chłopców również zwyciężyła SP Trąbin a kolejne miejsca zajęły: SP Ugoszcz, SP Ostrowite i SP Radzynek. Gratulujemy.

image

Informacja KRUS

Informacja Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy dotycząca waloryzacji emerytur i rent rolniczych.

Zmiany w przedszkolu

W Przedszkolu Samorządowym w Ostrowitem odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu gminy z rodzicami. Wójt Jan Koprowski omówił zagadnienia związane z realizacją założeń reformy edukacji na terenie gminy. Poinformował również o projekcie utworzenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Ostrowitem. W związku z koniecznością rezygnacji z prowadzenia zajęć w dotychczasowej siedzibie przedszkola, wynajmowanej od Krajowej Spółki Cukrowej, powstające w szkole oddziały mają na celu poprawę warunków nauczania i stworzenie warunków do rozwoju szkoły. W spotkaniu udział wzięli również radni: Zdzisława Wykpisz, Agata Potwardowska, Krzysztof Budziński, Błażej Makuch i Jan Wawrzyński, pracownicy samorządowi oraz wszyscy pracownicy przedszkola.

W poniedziałek, 27 lutego 2017 r. Rada Gminy Brzuze podejmie decyzję w sprawie przedszkola i sieci szkół z oddziałami przedszkolnymi oraz o sposobie wygaszenia działalności gimnazjum. Rozstrzygnięcia te następnie zostaną poddane ocenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Na tej podstawie do końca marca podjęte zostaną ostateczne uchwały.

Zaproszenie na spotkania aktywizacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zwraca się za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze z informacją o spotkaniach dla osób, które mają utrudniony dostęp do rynku pracy.

Konkurs na realizację zadań sportowych w 2017 roku

21 lutego 2017 r. Wójt Gminy Brzuze wydał Zarządzenie 7/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzuze w 2017 roku, powołania komisji konkursowej i regulaminu prac komisji oraz szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań oraz określenia wzoru umowy na realizacje zadań w zakresie sportu.

- ogłoszenie
- regulamin
- wzór oferty
- wzór umowy
- wzór sprawozdania

Bal u przedszkolaków

W piątek, 17 lutego dzieci z Przedszkola Samorządowego w Ostrowitem bawiły się na balu karnawałowym. Na jeden dzień maluchy wcieliły się w swoich ulubionych bohaterów z bajek. Atrakcją tego dnia były zabawy prowadzone przez klauna Bąbla oraz wata cukrowa.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości