Facebook

Wybory samorządowe 2018

W wyborach samorządowych, które odbyły się w niedzielę 21 października 2018 r. mieszkańcy gminy Brzuze zdecydowali kto przez najbliższe pięć lat będzie zarządzał ich gminą oraz reprezentował w radzie gminy, radzie powiatu i sejmiku województwa. Na kandydatów do rady gminy i powiatu, sejmiku województwa oraz w głosowaniu na wójta uczestniczyło 2613 wyborców z gminy Brzuze. Frekwencja końcowa w gminie Brzuze, która wyniosła 61,14% była najwyższa w powiecie rypińskim. Największy udział osób uprawnionych do głosowania w naszej gminie – 69,75% odnotowano w okręgu nr 15 – Sołectwo Żałe.
W wyborach wójta gminy, z poparciem1699 wyborców zwyciężył Jan Koprowski, który uzyskał poparcie ponad 66% wszystkich głosujących w niedzielnych wyborach i został wójtem gminy Brzuze.
30 października 2018 r. w urzędzie gminy odbyło się wręczenie zaświadczeń o wyborze na kadencję 2018-2023. Uroczystego przekazania dokumentów nowo wybranym radnym Rady Gminy Brzuze oraz Wójtowi Gminy Brzuze Janowi Koprowskiemu dokonała przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Agata Ciechanowska. Na zakończenie uroczystości wójt podziękował członkom komisji oraz pogratulował nowo wybranym radnym i złożył życzenia na nową kadencję.

Mandaty radnych w Radzie Gminy Brzuze przyszłej kadencji obejmą:
Okręg nr 1 - część sołectwa Ostrowite Osada: Jan Stefan Cieszyński
Okręg nr 2 – część sołectwa Ostrowite: Błażej Andrzej Makuch
Okręg nr 3 – część sołectwa Ostrowite: Wojciech Wiśniewski
Okręg nr 4 – część sołectwa Ostrowite: Jan Wawrzyński
Okręg nr 5 – Sołectwo Dobre: Kazimierz Tomasz Maklakiewicz
Okręg nr 6 – Sołectwa Marianowo i Gulbiny: Krzysztof Budziński
Okręg nr 7 – Sołectwo Trąbin: Agnieszka Elżbieta Betlejewska
Okręg nr 8 – Sołectwa Łączonek i Trąbin Rumunki: Paweł Kusiński
Okręg nr 9 – Sołectwo Brzuze: Leszek Borkowski
Okręg nr 10 – Sołectwo Giżynek: Przemysław Nalazek
Okręg nr 11 – Sołectwo Okonin i część sołectwa Ugoszcz: Jarosław Puciński
Okręg nr 12 – Sołectwo Ugoszcz: Adam Jan Tułodziecki
Okręg nr 13 – Sołectwa Kleszczyn, Piskorczyn i Przyrowa Mościska: Mirosław Ozimkowski
Okręg nr 14 – Sołectwa Radzynek i Somsiory: Sławomir Tomaszewski
Okręg nr 15 – Sołectwo Żałe: Piotr Przybylski

Nowo powołanych radnych oraz wójta czeka uroczyste ślubowanie, które odbędzie się podczas pierwszej sesji Rady Gminy Brzuze, przewidywanej na 20 listopada 2018 r.

image

XXVII Olimpiada Wiedzy Rolniczej

Urząd Gminy Brzuze zachęca do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Pierwszy, powiatowy etap odbędzie się 8 listopada 2018 r. o godzinie 10.00. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Rypinie lub na stronie www.kpodr.pl.

Samochód strażacki dla OSP Gulbiny

27 października 2018 r. strażacy z  Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulbinach otrzymali lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, który wykonany został na podwoziu Fiata Ducato L2H1. Uroczyste przekazanie odbyło się przy udziale strażaków oraz zaproszonych gości, m.in. mł. bryg. Dariusza Łęgosza, prezesa zarządu powiatowego ZOSP RP Jana Pankowskiego, prezesów i naczelników jednostek OSP z gminy Brzuze oraz wójta, radnych, sołtysów i pracowników urzędu gminy. Wójt Jan Koprowski złożył na ręce prezesa Mieczysława Wardenckiego akt przekazania samochodu do użytkowania a kierowcy - druhowi Januszowi Ignatowskiemu wręczył kluczyki do wozu.  Poświęcenia samochodu dokonał ksiądz proboszcz Andrzej Bytner oraz ksiądz kanonik Zygmunt Ignatowski. Podczas spotkania kilkunastu druhów uhonorowano strażackimi wyróżnieniami.  Odznakę Wzorowy Strażak otrzymali: Krzysztof Baran, Adam Dębski, Kamil Bojanowski, Robert Ignatowski i Remigiusz Rynecki. Za wysługę lat odznaczeni zostali: Henryk Budziński - 55 lat, Wiesław Bukowski i Ryszard Dąbek - 45 lat, Antoni Rygielski - 40 lat, Janusz Ignatowski - 35 lat, Sławomir Gardecki - 30 lat, Krzysztof Budziński - 25 lat, Bojanowski Jerzy - 20 lat, Stefan Fandzloch - 15 lat, Krzysztof Baran, Karol Górski i Remigiusz Rynecki - 10 lat, Krzysztof Dąbek, Adam Dębski i Robert Ignatowski - 5 lat.
Dowódcą sobotnich uroczystości był młodszy aspirant Jarosław Bieżuński z PSP w Rypinie, a prowadzącym druh Karol Górski.

image

Szkolenie z rękodzieła

W piątek 26 października br. w świetlicy wiejskiej w Brzuzem odbyło się szkolenie florystyczne dla członkiń kół gospodyń. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Gminnej Rady KGW Brzuze oraz przy wsparciu finansowym i organizacyjnym gminy odbyło się już po raz kolejny. Panie aktywnie uczestniczą w organizowanych warsztatach, które są okazją do wspólnego spędzenia czasu, wymiany doświadczeń i pomysłów oraz rozwoju własnych umiejętności.

image

Promujemy ekologię

Gmina Brzuze oraz Fundacja Centrum zapraszają mieszkańców do udziału w projekcie z zakresu edukacji ekologicznej pn. Dzień z ekologią – edukacja przez zabawę. W ramach zajęć, które odbędą się w Pracowni Edukacji Ekologicznej w Brzuzem uczestnicy wezmą udział m.in. w wykładzie o ochronie środowiska oraz warsztatach świeczkarskich i mydlarskich.

Ostrzeżenie pogodowe

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazał ostrzeżenie dla mieszkańców województwa w związku z możliwością wystąpienia silnego wiatru. Prędkość wiatru do 40 km/h, porywy do 75 km/h. Ważność: od godz. 12:00 dnia 23.10.2018 do godz. 06:00 dnia 24.10.2018.

Dotacja na pracownię edukacji ekologicznej

W świetlicy wiejskiej w Brzuzem powstaje pierwsza w powiecie rypińskim gminna sala edukacji ekologicznej. W konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu inicjatywa Gminy Brzuze zyskała aprobatę i projekt został dofinansowany na poziomie 60% kosztów. W ramach przedsięwzięcia pracownię wyposażono m.in. w sprzęt multimedialny, meble oraz zestaw edukacyjny i elektroniczną stację pogodową. Zakres działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego i przyrodniczego, które są obecnie prowadzone w gminie Brzuze jest bardzo szeroki. Udział w programie unieszkodliwiania azbestu, Ekopiec, wydawanie publikacji przyrodniczych czy ogólnopolski projekt „Pomagamy pszczołom” to tylko niektóre z przedsięwzięć proekologicznych. W nowopowstającej pracowni realizowane będą projekty mające na celu aktywizację mieszkańców w zakresie edukacji ekologicznej oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Prowadzone będą również zajęcia warsztatowe i powstanie ścieżka edukacji ekologicznej, która w znacznym stopniu przyczyni się do zachowania naturalnego dziedzictwa naszego regionu.

image

Innowacyjna gmina

Gmina Brzuze została uhonorowana przez Fundację Promocji Gmin Polskich statuetką Lidera Innowacji. Nasz samorząd został wyróżniony za wdrażanie rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach, poprawiających jakość życia mieszkańców. W wyniku ich wprowadzenia poprawi się m.in. dostępność mieszkańców do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy, zautomatyzowanie rozliczeń oraz elektronizacja obsługi podatkowej.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości