Facebook

Badania ankietowe z Urzędu Statystycznego

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy zwraca się za pośrednictwem urzędu gminy do mieszkańców gminy Brzuze z prośbą o przychylność wobec ankieterów oraz zachęca mieszkańców do udziału w ankietowych badaniach statystycznych, dotyczących sfery społecznej oraz rolniczej.

Inwestycje kanalizacyjne

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego naborem wniosków o dofinansowanie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, złożony został projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze. Obecnie trwa rozpatrywanie wniosków. W przypadku przyznania środków Inwestycja obejmować będzie głównie budowę nowych odcinków w Ostrowitem i Ugoszczu w latach 2017-2019. Pierwszy etap obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami we wsiach: Ostrowite, Brzuze, Przyrowa, Mościska i Ugoszcz został zrealizowany przez gminę w latach 2012-2013.

Święto Pań w Trąbinie Rumunkach

W sobotnie popołudnie, 11 marca 2017 r. mieszkanki Trąbina-Rumunek spotkały się w sołeckiej świetlicy na słodkim poczęstunku. Przewodnicząca koła gospodyń Barbara Szczepańska oraz sołtys Teresa Sieklicka zadbały o ciepłą i miłą atmosferę spotkania, a życzenia zdrowia i wielu powodów do uśmiechu złożył paniom zaproszony na uroczystość, wójt Jan Koprowski.

image

Magiczna Liczba Pi

14 marca obchodzony jest Dzień Liczby Pi. Z tej okazji w Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem zorganizowany został konkurs pn. Liczba Pi jako bohaterka literacka, skierowany do wszystkich uczniów. Rozstrzygnięcie przewidziane jest na 21 marca 2017 r. Życzymy powodzenia!

Walne zebrania w OSP

Marzec to miesiąc, w którym członkowie ochotniczych straży pożarnych najczęściej podsumowują swoją roczną działalność. Podczas walnych spotkań strażacy przedstawiają sprawozdanie z wykonanej działalności za ostatni rok a także plan pracy na kolejny okres, często w tych zebraniach uczestniczą również: wójt, komendant gminny oraz radni i sołtysi.
W sobotę, 4 marca  odbyło się spotkanie strażaków z OSP Giżynek, jednostki należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a 9 marca 2017 r. walne odbyło się w Dobrem. Strażacy z jednostek w Dobrem i Giżynku wyjeżdżają w naszej gminie do działań ratowniczych. Strażacy z Okonina i Trąbina swoje spotkania odbyli 11 marca.

Obchody Dnia Kobiet w Ostrowitem

Członkinie z KGW Ostrowite Wieś spotkały się 8 marca, by wspólnie świętować ten wyjątkowy dzień. Na zaproszenie przewodniczącej koła Danieli Trędewicz w uroczystości udział również wzięli: wójt Jan Koprowski, przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński, ksiądz proboszcz Paweł Waruszewski, dyrektor gimnazjum Andrzej Jankowski, radni: Zdzisława Wykpisz i Błażej Makuch oraz pracownik urzędu Agnieszka Krauza. Po tradycyjnym złożeniu życzeń, panowie odśpiewali paniom gromkie „Sto Lat”.

image

Azbest - podsumowanie

Ostatniego dnia lutego zakończył się nabór wniosków dotyczących dofinansowywania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Do Urzędu Gminy Brzuze wpłynęły 44 wnioski od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy, zainteresowanych pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

Świątecznie w Brzuzem

Gminna Rada KGW z Brzuzego we współpracy z Urzędem Gminy Brzuze zorganizowała 8 marca 2017 r. dla swoich członkiń uroczystość Święta Kobiet. Wśród zaproszonych gości byli również radni gminy oraz pracownicy samorządowi, a serdeczne życzenia wszystkim paniom złożył wójt Jan Koprowski oraz przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
PielgrzymSong 2017
Reforma oświaty
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości