Facebook

Umowa z wykonawcą drogi Trąbin-Radomin

W grudniu br. Gmina Brzuze zawarła z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna umowę na przebudowę drogi gminnej Trąbin-Trąbin Rumunki-Radomin. Na odcinku o długości 2363 metrów wykonane zostaną prace przygotowawcze i ziemne, bitumiczna nawierzchnia jezdni, zjazdy oraz oznakowanie drogowe. Umowę na realizację inwestycji, która rozpocznie się wiosną 2020 roku, podpisał na początku miesiąca wójt Jan Koprowski oraz Andrzej Kurda – prezes PRD Lipno. Gmina Brzuze uzyskała wsparcie finansowe na budowę drogi z Funduszu Dróg Samorządowych.

image

Wigilijnie w Giżynku

Panie z koła gospodyń z Giżynka przygotowały spotkanie opłatkowe, które odbyło się 17 grudnia 2019 r. w wiejskiej świetlicy. W świąteczną atmosferę świąt wprowadzili zebranych uczniowie z Ugoszcza, przedstawiając bożonarodzeniowe jasełka. Życzenia zebranym mieszkańcom złożyła przewodnicząca Waleria Pucińska oraz zaproszeni goście: sołtys Maciej Kalinowski, radny Przemysław Nalazek, prezes miejscowej OSP Ryszard Kaźmierkiewicz i wójt Jan Koprowski. Organizatorem spotkania było Koło Gospodyń Wiejskich w Giżynku we współpracy z samorządem gminy.

image

Sołeckie inwestycje

W Ostrowitem zakończono budowę drogi osiedlowej, której potrzebę modernizacji zgłosili mieszkańcy w trakcie ubiegłorocznego zebrania. W ramach inwestycji w grudniu br. wykonana została podbudowa oraz nawierzchnia z kostki brukowej. Zakup 160 m2 kostki sfinansowano z funduszu sołeckiego.
W związku z wnioskami mieszkańców rozbudowane zostało również oświetlenie drogowe w Ostrowitem, Radzynku i Giżynku. Powstało łącznie kilka punktów świetlnych. Jedna z lamp w technologii hybrydowej oświetla nowe skrzyżowanie przy drodze Radzynek-Somsiory.

image

Budowa garażu w OSP Giżynek

Trwa budowa garażu przy remizie OSP Giżynek. W 2019 r. prace zakończone zostaną na stanie surowym otwartym. Kontynuacja prac przewidziana jest w roku następnym. Część środków na realizację zadania pochodzi z dotacji Komendanta Głównego PSP oraz z budżetu gminy. Samorząd przystąpił do inwestycji z uwagi na rozwój straży i związane z tym potrzeby lokalowe. Dotychczasowy garaż i pomieszczenia towarzyszące nie były wystarczające do sprawnej działalności tej jedynej w gminie jednostki znajdującej się w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

image

Święty Mikołaj w KGW Radzynek

Na początku grudnia br. w kole gospodyń wiejskich w Radzynku gościł Święty Mikołaj, który przybył na spotkanie w asyście dwóch pomocniczek i z upominkiem dla każdego uczestnika. Uroczystość podsumowująca działalność koła była jednocześnie okazją do rozmów z przedstawicielami samorządu gminnego i sołeckiego o wykonanych i planowanych inwestycjach. Na zaproszenie przewodniczącej Reginy Piechockiej przybyli m.in.: wójt Jan Koprowski, sołtys Jerzy Tekliński i radny Sławomir Tomaszewski.

image

Minisiatkówka na Mikołajki

6 grudnia br. w Radzynku odbył się Mikołajkowy turniej w minisiatkówkę o puchar Wójta Gminy Brzuze. Szkoła podstawowa już po raz piąty gościła młodych sportowców ze szkół gminy Brzuze na międzyszkolnych rozgrywkach. W kategorii chłopców pierwsze miejsce zdobyli uczniowie z Radzynka, na kolejnych miejscach uplasowali się chłopcy z Trąbina, Ostrowitego i Ugoszcza. Wśród dziewcząt najlepsze okazały się zawodniczki z Radzynka, drugie miejsce wywalczyły uczennice z Ostrowitego, trzecie z Trąbina, a czwarte z Ugoszcza. Wójt Jan Koprowski pogratulował wszystkim zawodnikom oraz podziękował za wspaniałą atmosferę podczas turnieju i rywalizację fair-play.

image

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENERGA-OPERATOR SA dotycząca wyłączenia prądu na terenie gminy Brzuze:

w dniu 17.12.2019:
- w godz. 8.30-11.30 stacja Trąbin od 1 do 7
- w godz. 8.30-11-30 stacja Trąbin Rumunki 3, 4, 5

w dniu 19.12.2019:
- w godz. 8.00-15.00 linia Marianowo 1 obwód 200

Dzień pamięci w Trąbinie

Choć zamordowani w okrutnych męczarniach, katowani i znieważani,  jednak trwają w naszej pamięci. Stali się sumieniem pokoleń. Msza Św. w intencji Ojczyzny sprawowana przez ks. proboszcza Andrzeja Bytnera, modlitwa za ofiary zbrodni niemieckich z 1939 roku, znalazły się w programie uroczystości w kościele parafialnym w Trąbinie, która odbyła się 29 listopada br. Organizatorem była Parafia Św. Antoniego w Trabinie oraz Szkoła Podstawowa w Trąbinie. Udział wzięły również poczty sztandarowe OSP z Gulbin i Dobrego. Patronat nad wydarzeniem objął wójt gminy. Zebranych powitał nauczyciel tej szkoły oraz inicjator przedsięwzięcia Krzysztof Budziński, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Gminy Brzuze. Przedstawił m.in. sylwetki męczenników z trąbińskiej parafii, proboszcza ks. Stanisława Sławińskiego oraz nauczycieli: Wawrzyńca Pęcherka i Józefa Krzywińskiego. Uczniowie trąbińskiej szkoły zaprezentowali montaż słowno-muzyczny Z męki rodzi się nadzieja przygotowany pod kierunkiem nauczycieli tej szkoły Lidię Gołębiewską, Iwonę Włodarczyk i Krzysztofa Budzińskiego. W okolicznościowym wystąpieniu wójt Jan Koprowski przypomniał ofiary zbrodni niemieckich z terenu całej gminy. Uczestnikami uroczystości byli m.in. wicestarosta rypiński Piotr Czarnecki, Regina Dąbkowska z bydgoskiej delegatury IPN, nauczyciele, radni, sołtysi członkinie kgw, strażacy ochotnicy oraz mieszkańcy gminy. Na zakończenie przedstawiciele samorządu gminy, powiatu, szkoły oraz IPN złożyli wiązanki kwiatów pod tablicami pamięci poświęconymi księdzu Stanisławowi Sławińskiemu oraz nauczycielowi Józefowi Krzywińskiemu.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości