Facebook

Wypłata stypendiów szkolnych

Urząd Gminy Brzuze informuje, że wypłaty stypendiów socjalnych za okres od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. będą realizowane w dniach od 06 do 19 czerwca 2019 r. Decyzje stypendialne można odbierać osobiście w Urzędzie Gminy Brzuze - pokój nr 5.

Z wdzięcznością dla strażaków

Siódmego maja 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Brzuzem odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Strażaka, zorganizowane przez Gminę Brzuze przy współpracy z gminnym zarządem OSP w Brzuzem. Spotkaniu w którym uczestniczyli ochotnicy z Dobrego, Giżynka, Gulbin, Okonina, Ostrowitego, Trąbina i Żałego, przewodniczył prezes ZOG ZOSP RP Ryszard Kaźmierkiewicz. Wśród gości byli m.in. komendant PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski, prezes zarządu powiatowego ZOSP w Rypinie Jan Pankowski i komendant gminny  ZOSP Mieczysław Wardencki, który funkcję tę pełni od 35 lat. Gościem honorowym spotkania była Aneta Jędrzejewska – członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Goście oraz wójt Jan Koprowski i przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński w wystąpieniach, przekazali serdeczne życzenia strażakom, wskazując jednocześnie na znaczenie ich trudnej, niebezpiecznej i odpowiedzialnej służby.
Uhonorowano również zaproszoną na uroczystość zdobywczynię czwartego miejsca na etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej Martynę Tomaszewską, która jest uczennicą  Szkoły Podstawowej w Ostrowitem. Pamiątkowe statuetki wręczono też strażakom ochotnikom i gościom.

image

Ostrzeżenie meteorologiczne

Urząd Gminy Brzuze przekazuje ostrzeżenie meteorologiczne z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o przymrozkach.

Spotkanie w sprawie spółki wodnej

Wójt Gminy zaprasza właścicieli gruntów z terenu gminy Brzuze na zebranie dotyczące działalności Spółki Wodnej w Brzuzem. Spotkanie odbędzie się 16 maja 2019 r. od godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Brzuzem.

Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

Z okazji uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja w Szkole Podstawowej w Radzynku odbyły się gminne obchody tego święta. Po odśpiewaniu Hymnu Polski młodzież przedstawiła słowno-muzyczny program artystyczny, w którym przypomniano okoliczności uchwalenia tego ważnego dla Ojczyzny dokumentu i o ogromnej roli jaką pełnił w Rzeczypospolitej. W uroczystościach upamiętniających wydarzenia sprzed 228 lat udział wzięli przedstawiciele samorządu gminnego: wójt Jan Koprowski, przewodniczący rady Krzysztof Budziński, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz pracownicy samorządowi. Program artystyczny zaprezentowany został przez uczniów szkół z Radzynka i Ostrowitego.

image

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Brzuze informuje, że 6 maja 2019 r. zostanie uruchomiona wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Wypłaty dokonywane będą w kasie urzędu gminy.

Dotacja na przedszkole

Wójt Jan Koprowski oraz skarbnik gminy Anna Szabat podpisali z marszałkiem Piotrem Całbeckim umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach przyznanej dotacji wykonane zostaną prace związane z pierwszym etapem przebudowy części budynku szkoły podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola samorządowego. Zadanie o wartości 547.203,30 zł będzie realizowane w latach 2019-2021. Docelowa dotacja szacowana jest na 410.402,48 zł, czyli 75% wartości zadania.

image

Nowe siłownie w gminie

W Gulbinach, Ostrowitem (Osada), Radzynku i Żałem dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zostały zamontowane siłownie plenerowe. Zadanie mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego oraz podniesienie poziomu aktywności społeczności lokalnej na obszarze działania Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ wykonano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości