Facebook

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu

W niedzielę 13 października br. odbyły się wybory parlamentarne. Poniżej przedstawiamy zestawienie wyników głosowania w poszczególnych obwodach w gminie Brzuze.

image

Komunikat GZGK w Brzuzem

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej, we wtorek 22 października 2019 r. w miejscowościach Giżynek i Okonin od godz. 10:00 do godz. 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Drugie miejsce dla żaków Pojezierza Brzuze

Drużyna żaków (7-8 lat) Gminnej Akademii Piłkarskiej Pojezierze Brzuze uczestniczyła w wyjazdowym turnieju, który odbył się 13 października 2019 r. w Golubiu-Dobrzyniu. W zawodach rozegranych w systemie „każdy z każdym” udział wzięło pięć drużyn. Zespół naszych młodych piłkarzy zajął drugie miejsce wśród pięciu występujących drużyn.

Skład drużyny żaków:
Miłosz Wilczyński (4 bramki)
Rafał Kwiatkowski (4 bramki)
Jakub Orzechowski (4 bramki)
Tymon Głowacki
Filip Marcinkowski (bramkarz)
Ksawery Sompoliński (1 bramka)
Kacper Bartyzel
Wojtek Rumiński
Karolina Boniecka
Szymon Adamowski
Jakub Tomaszewski

image

Informacja KRUS

Urząd Gminy Brzuze przekazuje informację Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dot. pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Po spotkaniu z organizacjami społecznymi

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu Rocznego programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok działającymi na terenie gminy Brzuze. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie badania opinii organizacji pozarządowych poprzez umieszczenie projektu rocznego programu na stronie internetowej Gminy Brzuze www.brzuze.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe, na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.brzuze.pl oraz przyjmowania pisemnych opinii, zgłaszania uwag i propozycji na udostępnionym formularzu konsultacyjnym. 10 października 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Brzuzem odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, klubu sportowego, klubu seniora, ochotniczych straży pożarnych i kół gospodyń wiejskich w celu omówienia kwestii związanych ze współpracą w roku 2020. W okresie trwania konsultacji do referatu kultury, promocji i  sportu w Urzędzie Gminy w Brzuzem nie  wpłynęła żadna uwaga ze strony zainteresowanych podmiotów.

image

XXIX Olimpiada Wiedzy Rolniczej

Urząd Gminy Brzuze zachęca do udziału w XXIX Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Pierwszy, powiatowy etap odbędzie się 7 listopada 2019 r. o godzinie 10.00 w urzędzie Gminy Rypin. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Rypinie lub na stronie www.kpodr.pl.

Zaproszenie na konferencję

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na konferencję pt. „Program azotanowy w Polsce – nowe obowiązki dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego”, która odbędzie się 18 października 2019 r. w restauracji „Modrzewiowa” w Starorypinie Rządowym. Rozpoczęcie o godz. 9.30.

Jeszcze jedno wspomnienie lata

Nadeszła jesień. Za nami już Lato z Gminą Brzuze, które obfitowało w wiele wydarzeń. Samorząd gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi i miejscowymi stowarzyszeniami, zaoferował najmłodszym, dorosłym i seniorom bogaty program na tę najcieplejszą porę roku. Pięć projektów Stowarzyszenia Dobrzyniacy i Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Brzuze dotyczących m.in. profilaktyki uzależnień, ochrony przyrody i hortiterapii dofinansował samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Propozycje Gminnego Klubu Sportowego Pojezierze Brzuze skupiały się na upowszechnianiu rekreacji i sportu, w tym cieszącej się ogromnym zainteresowaniem piłki nożnej. Dzięki wspólnym działaniom wakacje były jeszcze bardziej atrakcyjne niż zwykle.

Ponadto Gmina Brzuze, wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, zorganizowała w Ugoszczu jubileuszowy XX Przegląd Zespołów Ludowych Ziemi Dobrzyńskiej. Sierpień rozpoczął się tradycyjnym już Piknikiem Seniora, a zakończył w ostatni wakacyjny weekend Dożynkami Gminnymi w Żałem. Współpraca z LGD zaowocowała udanym piknikiem w Ostrowitem, a sołectwa i koła gospodyń wiejskich wypełniły wszystkie letnie tygodnie piknikami rodzinnymi i innymi okazjonalnymi imprezami. Z utęsknieniem wyczekiwać będziemy na rozgrzewające przyszłoroczne letnie miesiące, ale piękna jesień i nadchodząca zima zapowiadają się również bardzo interesująco.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości