Facebook

Azbest 2020

Wójt Gminy Brzuze informuje, że rozpoczyna się kolejny nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem (demontaż, transport i unieszkodliwianie) wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych lub elewacji z terenu gminy Brzuze w ramach programu utylizacji azbestu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Właściciele posesji znajdujących się na terenie Gminy Brzuze, zainteresowani uzyskaniem wsparcia mogą składać wnioski o dofinansowanie do 30 kwietnia 2020 r. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Brzuze w pokoju nr 1 oraz do pobrania:

- wniosek
- informacja o wyrobach zawierających azbest

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu

Wójt Gminy Brzuze informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzuze został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu. Szczegółowe informacje na BIP.

Inwestycyjny koniec roku

Surfer i pajac, jeździec oraz rower to elementy siłowni napowietrznej dla dzieci, które zamontowano na placu zabaw w Ugoszczu. Grudniowe zadanie zrealizowane zostało w ramach funduszu sołeckiego i jest jedną z ostatnich inwestycji w 2019 r.

image

Mistrzowie powiatu w tenisie

18 grudnia 2019 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem uczestniczyli w powiatowym turnieju tenisa stołowego w Rypinie.  Lena Sekulska, Weronika Wielgus, Mateusz Krajewski, Dominik Michalski i Wiktor Ostrowski okazali się niepokonani i zdobyli pierwsze miejsca. Lenę oraz Mateusza uznano także za najlepszych zawodników tych rozgrywek. Dzięki wygranej młodzi sportowcy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego zawodów, które odbędą się 13 stycznia 2020 r. w Toruniu.

image

Gospodarowanie odpadami

Wobec wynikającego z nowelizacji przepisów wzrostu częstotliwości wywozu odpadów oraz zmiany opłat w zakładzie utylizacji w Puszczy Miejskiej, od 1 stycznia 2020 r. opłata za odpady w Gminie Brzuze została ustalona na poziomie 15 zł od osoby. W przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów jest możliwość jej zmniejszenia o 0,50 zł. Obowiązek odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych w nieruchomościach położonych na terenie gminy reguluje Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. Nowelizacja przepisów wymogła na samorządach wprowadzenie od 1 stycznia 2020 r. wielu istotnych zmian związanych z zasadami zbiórki odpadów oraz pobieranych od mieszkańców opłat za ich zagospodarowanie. Ustawa zobligowała samorządy do zapewnienia selektywnego odbioru odpadów w podziale na odpowiednie frakcje obejmujące co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe i bioodpady. Gminy zobowiązano również do utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób łatwy i dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy. 28 listopada br. Rada Gminy Brzuze podjęła uchwały dostosowujące nowe przepisy do obowiązującej ustawy.

Zawiadomienie

Zawiadomienie Wójta Gminy Brzuze o zamiarze likwidacji Filii Bibliotecznej w Żałem.

Jasełka – świątecznie w szkołach

Boże Narodzenie jest wspaniałą okazją do tradycyjnego wystawiania jasełek w wykonaniu uczniów naszych szkół. Przygotowane pod kierunkiem nauczycieli przedstawienia słowno-muzyczne, śpiewane przez dzieci kolędy i okolicznościowe scenografie wprowadzają uczestników w niezwykłą atmosferę świąt. W tym roku bożonarodzeniowe występy w swoich szkołach zaprezentowali swoim kolegom, bliskim oraz zaproszonym gościom uczniowie z Ostrowitego, Radzynka, Trąbina i Ugoszcza. Młodzi aktorzy z Ugoszcza gościli również na spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Klub Seniora Przystań i KGW Giżynek.

image

Wigilijne spotkania w naszej gminie

Święta Bożego Narodzenia to czas, który kojarzy się przede wszystkim z wigilijną kolacją, śniegiem, kolorową choinką i wymarzonymi prezentami. W polskiej tradycji najważniejszym symbolem świąt jest wigilijny opłatek łamany podczas uroczystej wieczerzy. Darujemy sobie wówczas doznane krzywdy oraz zapominamy o wzajemnych waśniach i sporach. Wspólne łamanie się opłatkiem to piękna tradycja symbolizująca pojednanie, dzięki której wzmacnia się więź między bliskimi sobie ludźmi. W tym świątecznym czasie wszyscy dokładają starań, by przeżyć go w miłej i rodzinnej atmosferze. Mieszkańcy ozdabiają swoje posesje, szkoły przygotowują bożonarodzeniowe jasełka, a koła gospodyń wiejskich i sołectwa organizują we współpracy z samorządem gminy spotkania wigilijno-opłatkowe. Takie spotkania odbyły się w tym roku w KGW Giżynek, KGW Ostrowite Kolonia, KGW Ostrowite Wieś, Sołectwie Łączonek, KGW Żałe oraz w Klubie Seniora Przystań.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości