Facebook

Święto Babci w Brzuzem

W wiejskim domu kultury w Brzuzem Gminna Rada KGW obchodziła Dzień Babci. Przedstawicielki kół gospodyń z terenu gminy spotkały się w środę, 25 stycznia. Życzenia w imieniu wójta i własnym złożyła sekretarz gminy Agata Ciechanowska, a także przekazała zgromadzonym babciom słodki upominek.

image

Informacja Energa-Operator SA

Energa-Operator SA Oddział w Toruniu informuje, że od 1 lutego 2017 roku zostanie wznowiona działalność Rejonu Dystrybucji w Rypinie. Od tego dnia sprawy związane z przyłączeniami obiektów do sieci elektroenergetycznej obsługiwane będą przez Punkt Obsługi Przyłączeń w Rypinie, ul. Piaski 31.

Dzień Babci i Dziadka w SP Ostrowite

W poniedziałek, 23 stycznia dzieci z Ostrowitego zaprosiły swoje babcie oraz dziadków na piękną uroczystość. Uczniowie zaprezentowali z okazji ich święta, przygotowane pod okiem wychowawców i nauczycieli przedstawienie, pokaz tańca oraz muzyczno-słowny program artystyczny. Życzenia szanownym gościom złożyli dyrektor szkoły Anna Sarnowska i wójt gminy Jan Koprowski. W organizację święta włączyli się również rodzice dzieci, przygotowując dla babć i dziadków słodki poczęstunek.

image

KGW Ostrowite świętowało Dzień Babci

W piątek, 20 stycznia panie z KGW w Ostrowitem spotkały się na słodkim poczęstunku z okazji Święta Babci i Dziadka. Zaproszeni goście, wśród których byli m.in.: wójt Jan Koprowski, przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński, radni Zdzisława Wykpisz i Błażej Makuch oraz pracownicy urzędu Danuta Wiśniewska i Agnieszka Krauza złożyli na tę okoliczność serdeczne  życzenia. Spotkanie zorganizowane przez przewodniczącą Danielę Trędewicz było okazją do wspólnych rozmów i wspomnień.

image

Informacja z Ministerstwa Rozwoju

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze,  Ministerstwo Rozwoju zwraca się z informacją do przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej o wprowadzeniu nowych usług. Jednocześnie Ministerstwo Rozwoju przypomina, iż wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne.

Przypomnienie o obowiązku dla przedsiębiorców

Urząd Gminy Brzuze przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia do 31.01.2017 r. oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Informacja KRUS

Informacja Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy dotycząca zmiany kwoty przychodu miesięcznego lub innych oraz ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

Chronione drzewa z rejestru zabytków

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura we Włocławku przypomina, o konieczności uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wycinkę drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie Ustawy o ochronie przyrody oraz Ustawy o lasach zawierająca m.in. zapisy o zwolnieniu z pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów z terenów nieruchomości osób fizycznych nie obowiązują w odniesieniu do drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z przepisami Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości