Facebook

Święto Pań w Trąbinie Rumunkach

W sobotnie popołudnie, 11 marca 2017 r. mieszkanki Trąbina-Rumunek spotkały się w sołeckiej świetlicy na słodkim poczęstunku. Przewodnicząca koła gospodyń Barbara Szczepańska oraz sołtys Teresa Sieklicka zadbały o ciepłą i miłą atmosferę spotkania, a życzenia zdrowia i wielu powodów do uśmiechu złożył paniom zaproszony na uroczystość, wójt Jan Koprowski.

image

Magiczna Liczba Pi

14 marca obchodzony jest Dzień Liczby Pi. Z tej okazji w Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem zorganizowany został konkurs pn. Liczba Pi jako bohaterka literacka, skierowany do wszystkich uczniów. Rozstrzygnięcie przewidziane jest na 21 marca 2017 r. Życzymy powodzenia!

Walne zebrania w OSP

Marzec to miesiąc, w którym członkowie ochotniczych straży pożarnych najczęściej podsumowują swoją roczną działalność. Podczas walnych spotkań strażacy przedstawiają sprawozdanie z wykonanej działalności za ostatni rok a także plan pracy na kolejny okres, często w tych zebraniach uczestniczą również: wójt, komendant gminny oraz radni i sołtysi.
W sobotę, 4 marca  odbyło się spotkanie strażaków z OSP Giżynek, jednostki należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a 9 marca 2017 r. walne odbyło się w Dobrem. Strażacy z jednostek w Dobrem i Giżynku wyjeżdżają w naszej gminie do działań ratowniczych. Strażacy z Okonina i Trąbina swoje spotkania odbyli 11 marca.

Obchody Dnia Kobiet w Ostrowitem

Członkinie z KGW Ostrowite Wieś spotkały się 8 marca, by wspólnie świętować ten wyjątkowy dzień. Na zaproszenie przewodniczącej koła Danieli Trędewicz w uroczystości udział również wzięli: wójt Jan Koprowski, przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński, ksiądz proboszcz Paweł Waruszewski, dyrektor gimnazjum Andrzej Jankowski, radni: Zdzisława Wykpisz i Błażej Makuch oraz pracownik urzędu Agnieszka Krauza. Po tradycyjnym złożeniu życzeń, panowie odśpiewali paniom gromkie „Sto Lat”.

image

Azbest - podsumowanie

Ostatniego dnia lutego zakończył się nabór wniosków dotyczących dofinansowywania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Do Urzędu Gminy Brzuze wpłynęły 44 wnioski od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy, zainteresowanych pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

Świątecznie w Brzuzem

Gminna Rada KGW z Brzuzego we współpracy z Urzędem Gminy Brzuze zorganizowała 8 marca 2017 r. dla swoich członkiń uroczystość Święta Kobiet. Wśród zaproszonych gości byli również radni gminy oraz pracownicy samorządowi, a serdeczne życzenia wszystkim paniom złożył wójt Jan Koprowski oraz przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński.

image

Dzień Kobiet w Piskorczynie

7 marca panie z KGW z Piskorczyna wraz z przewodniczącą Teresą Cieszyńską zorganizowały spotkanie z okazji Święta Kobiet. Dziękując za zaproszenie wójt Jan Koprowski oraz sołtys wsi Zenon Cieszyński złożyli paniom życzenia zdrowia, miłości i pomyślności. Uroczystość została przygotowana dzięki współpracy z Gminą Brzuze.

image

Dzień Sołtysa w gminie Brzuze

11 marca to dzień, w którym wszyscy sołtysi obchodzą swoje święto. Wójt gminy pragnąc uhonorować pracę i zaangażowanie sołtysów z naszej gminy, zorganizował 28 lutego br. uroczyste obchody ich święta. Zaproszonych gości powitała Danuta Wiśniewska, a Agnieszka Krauza przedstawiła prezentację multimedialną, opisującą dokonania gospodarzy oraz charakterystyczne wydarzenia w ich miejscowościach, które miały miejsce w roku 2016.  Wójt Jan Koprowski wraz z przewodniczącym rady gminy Krzysztofem Budzińskim złożyli sołtysom życzenia zdrowia, wytrwałości oraz satysfakcji z wykonywania tej społecznej funkcji. Dziękując za współpracę i działania na rzecz lokalnej społeczności wręczyli pamiątkowe dyplomy.
Wśród zaproszonych gości byli również: zastępca przewodniczącego Kazimierz Maklakiewicz i przewodniczący gminnych komisji: Agnieszka Betlejewska, Marianna Przybylska i Zdzisława Wykpisz, komendant gminny OSP Mieczysław Wardencki. Urząd gminy reprezentowali: sekretarz gminy Agata Ciechanowska, skarbnik gminy Anna Szabat, kierownik GOPS Grażyna Pietrkiewicz, kierownik GZGK Karol Górski oraz kierownik referatu Wioletta Czarnecka. Wsparcia organizacyjnego udzielili pracownicy GOPS Brzuze.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości