Facebook

Z seniorami za ziołami

Dzięki Stowarzyszeniu Dobrzyniacy, seniorzy w gminie Brzuze nie mogą narzekać na nudę. W poniedziałek rozpoczęła się realizacja projektu pn. Z seniorami za ziołami, który ma na celu wspieranie aktywizacji i integracji społecznej osób starszych. W ramach zajęć uczestnicy biorą udział w cyklu warsztatów kosmetologicznych, zielarskich, mydlarskich, świeczkarskich oraz ceramicznych, a ich tematem przewodnim są rośliny lecznicze oraz zastosowanie ziół w codziennym życiu. Podczas pierwszych zajęć, które odbyły się w poniedziałek 1 lipca br. seniorzy pod okiem profesjonalnego kosmetologa mgr Dagmary Kuzimkowskiej wykonali naturalne kremy z dodatkiem pachnących ziół. Projekt został dofinansowany w otwartym konkursie ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, który ogłosił Urząd Marszałkowski w Toruniu.

image

Turniej na plaży w Brzuzem

W niedzielę 30 czerwca 2019 r. GKS Pojezierze Brzuze zorganizował dla amatorów sportu turniej pn. Otwarte Mistrzostwa Ziemi Dobrzyńskiej w Piłce Siatkowej Plażowej.
W rozgrywkach, które odbyły się na boiskach przy jeziorze Brzuze uczestniczyło 16 zawodników z gminy Brzuze oraz powiatu rypińskiego. Zwycięzcami mistrzostw zostali: Piotr Bodenszac i Mariusz Orzechowski z gminy Brzuze, drugie miejsce wywalczyli Maciej i Piotr Papierz z Głowińska, a trzecie Bartłomiej i Jakub Zgórzyńscy z Rogowa.
Zawody zorganizowane zostały dzięki dotacji uzyskanej w otwartym konkursie ofert Gminy Brzuze.

image

Wakacje z Piłką – Brzuze 2019. Zapraszamy!

Gminny Klub Sportowy Pojezierze Brzuze przedstawia harmonogram treningów dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczących w programie pn. Wakacje z Piłką – Brzuze 2019. Rodziców młodych zawodników prosimy o wyrażenie zgody na udział w zajęciach, zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz wypełnienie dokumentacji o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku uczestników. Dokumenty prosimy dostarczyć najpóźniej przed pierwszym treningiem. Więcej informacji pod nr tel. 664 718 501 w godzinach pracy Urzędu Gminy Brzuze.
Wakacje z Piłką to cykl treningów piłki nożnej przygotowujących do utworzenia szkółki piłkarskiej, które odbędą się pod patronatem Wójta Gminy Brzuze oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzuzem. Treningi prowadzić będą licencjonowani trenerzy: Adam Muzalewski i Michał Warachowski z BKS Sparta Brodnica.

- dokumenty

Aktywnie na kajakach

28 czerwca br. seniorzy z gminy Brzuze uczestniczyli w integracyjnym spływie kajakowym Drwęcą. Przy słonecznej pogodzie i w doskonałych humorach grupa mieszkańców pokonała 20-kilometrowy odcinek z Szabdy do pola biwakowego w Radzikach Dużych. W ramach projektu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Brzuze uczestnicy brali udział również w warsztatach wikliniarstwa i zajęciach fitness, a w piątek czeka ich nordic walking po drogach Radzynka i Okonina. Przedsięwzięcie pn. „Wiek Seniora-Wigor Juniora” realizowane jest przez stowarzyszenie dzięki dotacji otrzymanej w otwartym konkursie ofert Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

image

Dotacja na drogę w Studziance

27 czerwca br. wójt Jan Koprowski i skarbnik Anna Szabat podpisali w obecności marszałka Piotra Całbeckiego i wicemarszałka Dariusza Kurzawy umowę na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej w Kleszczynie. Modernizacja na odcinku Studzianka-Bobrówiec wykonana zostanie z dotacji pozyskanej w ramach planu rzeczowo-finansowego zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg a zakończenie prac przewidziane jest na październik tego roku. Gmina Brzuze już od ponad dwudziestu lat corocznie korzysta z dotacji z tego funduszu. W ostatnich latach zbudowane zostały m.in. odcinki Krystianowo-Żałe i Kleszczyn-Małe Pole.

image

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Brzuze ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem.

Od 1 lipca ważne zmiany w Rodzina 500+!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem informuje, iż od 1 lipca 2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące przyznawania świadczenia wychowawczego z programu "Rodzina 500+", zgodnie z którymi wsparciem zostaną objęte wszystkie dzieci do 18 r.ż. bez względu na dochód rodziny. W załączniku do ogłoszenia zawarto wszystkie istotne informacje.

Integracyjny piknik dla niepełnosprawnych

W środę 26 czerwca 2019 roku w Okoninie odbył się Jubileuszowy X Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych zorganizowany przez rodzinę Ewy i Ryszarda Kruzińskich. Rodzice niepełnosprawnej Izabeli od wielu lat podejmują starania zmierzające do integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych mając na uwadze kształtowanie świadomości związanej z problemami tych osób. Nieocenione jest także terapeutyczne oddziaływanie tych spotkań.  W ciągu kilku godzin na niepełnosprawnych oraz ich rodziny i opiekunów czeka wiele atrakcji i niespodzianek, wspólna zabawa oraz poczęstunek. W tegorocznym wydarzeniu udział wzięli uczestnicy zajęć terapeutycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie, Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem, a także osoby niepełnosprawne z terenu gminy Brzuze. Jak co roku do udziału w pikniku państwo Kruzińscy zaprosili również przedstawicieli instytucji, firm i stowarzyszeń wspomagających osoby niepełnosprawne m.in.: Państwową Straż Pożarną, Komendę Powiatową Policji, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Gminę Brzuze. Licznie przybyli zaproszeni goście, m.in.: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober, wicewojewoda Józef Ramlau oraz przedstawiciele samorządu powiatowego złożyli na ręce gospodarzy gratulacje oraz wyrazy uznania.
Piknik przygotowywany przez rodzinę Kruzińskich od początku wspiera organizacyjnie Gmina Brzuze oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem. Gospodarze gorąco podziękowali wójtowi Janowi Koprowskiemu oraz kierownikowi GOPS Grażynie Pietrkiewicz za współpracę i udzielaną pomoc.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości