Facebook

Biegają po zdrowie

25 września 2019 r. w lasach Radzynka i Okonina odbyły się sztafetowe biegi przełajowe dla młodzieży szkolnej.  W ramach XXII Maratonu Trzeźwości uczniowie z Borzymina, Klonowa, Ostrowitego, Radzynka, Trąbina, Ugoszcza, Wąpielska i Zbójna uczestniczyli w zawodach pn. Bieg po Zdrowie. W wyniku rywalizacji dziewczęta ze szkoły podstawowej w Radzynku (klasy 4-6) zajęły trzecie miejsce, a chłopcy z tej szkoły (klasy 4-6) wywalczyli drugą pozycję. Spośród starszych uczniów, chłopcy ze szkoły w Ostrowitem okazali się najlepsi w swojej kategorii (klasy 7-8). Organizatorem Maratonu było Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wójtem gminy, klubem sportowym „Pojezierze Brzuze” oraz jednostkami OSP z Dobrego i Trąbina.
Zadanie dofinansowane zostało ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zrealizowane przy wsparciu rzeczowym i organizacyjnym Urzędu Gminy Brzuze.

image

Młodzi kolarze w Toruniu

18 września br. w toruńskiej Motoarenie odbyła się impreza promująca działalność Kujawsko-Pomorskich Szkółek Kolarskich funkcjonujących w ramach Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa, w której uczestniczyli młodzi sportowcy z naszej gminy. Szkółkę Kolarską GKS Pojezierze Brzuze reprezentowali: Patrycja Głowacka, Oliwia Małkiewicz, Błażej Piasecki i Marcin Szlufik wraz z trenerem Michałem Czachorskim i prezesem klubu Karolem Górskim. Sportowe wydarzenie pn. „W pogoni za Mają i Majką, szukamy następców Kwiatka”, zostało zorganizowane między innymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, TKK Pacific Toruń, UKS Copernicus Toruń i ALKS Stal Grudziądz.

image

Zaproszenie na konsultacje

Wójt Gminy Brzuze zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową na terenie Gminy Brzuze na spotkanie poświęcone omówieniu Programu współpracy Gminy Brzuze z tymi organizacjami w 2020 roku. Konsultacje odbędą się 10 października 2019 roku (czwartek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Brzuze.

Prace nad budżetem gminy

Realizując uchwałę nr XXXVIII/230/10 Rady Gminy Brzuze z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, wójt gminy informuje o przystąpieniu do prac nad projektem budżetu gminy Brzuze na 2020 rok. Wnioski do budżetu sołectw (w przypadku, gdy wniosek nie jest składany w oparciu o przepisy ustawy o funduszu sołeckim), organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów mieszkańców oraz społecznych komitetów i radnych należy przedłożyć w terminie do 7 października 2019 roku. Kierownicy referatów urzędu gminy oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach przedstawiają propozycje do budżetu w zakresie realizowanych działań w terminie do 15 października 2019 roku. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, samorządowego zakładu budżetowego oraz instytucji kultury przedkładają założenia do projektów planów finansowych w terminie do 15 października 2019 roku.

Innowacyjnie w szkole w Radzynku

20 września br. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia pracowni mobilnej dla Szkoły Podstawowej w Radzynku. W  obecności Grażyny Troszyńskiej – dyrektor K-PCEN oraz Jana Koprowskiego – wójta gminy i Doroty Cieciurskiej – dyrektor SP w Radzynku została podpisana umowa o nieodpłatne użytkowanie pracowni dydaktycznej. W naszej gminie jest to druga pracownia, w której dzięki zajęciom prowadzonym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, uczniowie zdobywają wiedzę w efektywny sposób, rozwijając swoją kreatywność i ucząc pracy zespołowej. Projekt pn. e-Usługi – e-Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego realizowany jest przez Urząd Marszałkowski w Toruniu za pośrednictwem K-PCEN.

image

Dotacja na budowę drogi

10 września br. w starostwie powiatowym wójt Jan Koprowski odebrał z rąk ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, wicewojewody Józefa Ramlaua i wiceminister Anny Gembickiej potwierdzenie dofinansowania inwestycji drogowej. W ramach wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. planowana jest modernizacja odcinka drogi gminnej z Trąbina do granicy gminy w kierunku Radomina. Na uroczystości przekazania voucherów obecni byli również wójtowie sąsiednich gmin, burmistrz oraz starosta rypiński.

image

Ścigali się w klasyfikacji wojewódzkiej

15 września br. w Radzynku młodzi kolarze walczyli o Puchar Wójta Gminy Brzuze. Turniej z cyklu Szlakiem Ligi Uczniowskich Klubów Sportowych zorganizował GKS Pojezierze Brzuze, Gmina Brzuze, Szkoła Podstawowa w Radzynku we współpracy z TKK Pacific Toruń, Kujawsko-Pomorskim Związkiem Kolarskim i Kujawsko-Pomorskim Zrzeszeniem LZS. Młodzi zawodnicy rywalizowali w czterech kategoriach: żakini, żak i młodziczka (18 km) oraz młodzicy (26 km). Na wymagającej pętli wiodącej z Radzynka przez Żałe, Kleszczyn i Piskorczyn najlepsi okazali się:

Żak:

1. Aleksander Kasprowicz - ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS ORION GMINA GRUDZIĄDZ
2. Mikołaj Gurtatowski - UKS CYKLIŚCI RYPIN
3. Sebastian Hinz - ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS TANDEM GRUDZIĄDZ

Żakini:

1. Martyna Lewandowska – UKS SOKÓŁ WIELKIE RYCHNOWO TKK PACIFIC TORUŃ
2. Daria Dębicka – ALKS STAL GRUDZIĄDZ LUKS GRODNO NOWOGRÓD
3. Otylia Kozłowska – UKS CYKLIŚCI RYPIN

Młodziczka:

1. Natalia Głowacka - ALKS STAL GRUDZIĄDZ LUKS GRODNO NOWOGRÓD 
2. Jagoda Rzeszot - UKS CYKLIŚCI RYPIN
3. Róża Pilarska - UKS CYKLIŚCI RYPIN

Młodzik:

1. Dawid Łątkowski – UKS COPERNICUS TORUŃ CCC
2. Wiktor Kurek - ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS ORION GMINA GRUDZIĄDZ
3. Jakub Fosiński - UKS CYKLIŚCI RYPIN

Wyścig dla zawodników kolarskich klubów z województwa kujawsko-pomorskiego odbył się w naszej gminie już po raz trzeci. Kolejny raz w jego organizację włączają się czynnie strażacy ochotnicy, wolontariusze, sołtysi i radni, policjanci oraz pracownicy samorządowi. Szczególne podziękowania należą się prezesowi klubu Pojezierze Brzuze Karolowi Górskiemu i trenerowi Szkółki Kolarskiej z Ostrowitego Michałowi Czachorskiemu.

Wszystkim zawodnikom  dziękujemy za udział oraz gratulujemy!

image

Informacja LGD

Urząd Gminy Brzuze przekazuje informację Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ o konkursie plastycznym.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości