Facebook

Dopłata do wody

Rada Gminy Brzuze przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowych dopłat do taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. w wysokości 0,18 gr netto do każdego m3 dostarczonej wody. Obecnie cena m3 wody w naszej gminie wynosi 2,51 zł brutto.

Zakończenie projektu Maraton Trzeźwości 2018

W czwartek 27 września 2018 r. w   Szkole Podstawowej w Ostrowitem miało miejsce zakończenie projektu pn. Maraton Trzeźwości. W podsumowaniu imprezy, której tematem przewodnim jest profilaktyka uzależnień oraz promocja zdrowego stylu życia, uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z Ostrowitego, Trąbina, Ugoszcza, Żałego oraz Borzymina.  Młodzież szkolna wzięła udział w konkursie plastycznym oraz wiedzy, a na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali upominki. Od wielu lat realizacji projektu podejmuje się Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z GKS Pojezierze Brzuze, strażakami-ochotnikami i nauczycielami oraz przy wsparciu organizacyjnym i rzeczowym gminy. Maraton Trzeźwości to przedsięwzięcie realizowane pod patronatem Wójta Gminy Brzuze, które uzyskało dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

image

Informacja KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, że podjęta została decyzja o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników.

Stowarzyszenie Dobrzyniacy wyróżnione za działalność

Stowarzyszenie Dobrzyniacy z Brzuzego otrzymało wyróżnienie w kategorii edukacja ekologiczna w pierwszej edycji konkursu pn. EKO-ORŁY. Konkurs został ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z okazji 25-lecia działalności Funduszu. Celem Konkursu jest wyróżnienie podmiotów  zaangażowanych w działalność ekologiczną, popularyzacja działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej, a także promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Finał konkursu i ogłoszenie laureatów miało miejsce w piątek 21 września w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu.
Jednym z głównych celów działalności Stowarzyszenia Dobrzyniacy jest ochrona przyrody i krajobrazu. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez autorskie projekty, w tym działalność wydawniczą. Wydane dotychczas publikacje zwróciły uwagę na unikalny krajobraz regionu, jego przekształcenia i potrzebę ochrony.  Czytelnikom zostały też przekazane podstawowe informacje z tego zakresu, możliwe do wykorzystania przy poznawaniu i użytkowaniu krajobrazu. Treść książek wzbudziła zainteresowanie krajobrazem ziemi dobrzyńskiej i jego przekształceniami, co przełożyło się na zapotrzebowanie na dalsze projekty, m.in. dotyczące ochrony pszczół, oznaczania miejsc przyjaznych pszczołom, utworzenia pracowni edukacji ekologicznej  wiele innych przedsięwzięć mających wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej.
W 2018 r. stowarzyszenie realizuje kilka kolejnych projektów, na które uzyskało dofinansowanie m.in. z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i firmy Cedrob.

image

Po turnieju w Ostrowitem

W piątek 21 września na kompleksie boisk sportowych w Ostrowitem odbył się turniej w piłce nożnej o puchar Wójta Gminy Brzuze. Do rozgrywek stanęło pięć drużyn z terenu gminy i gmin sąsiednich: Żałe, Błękitni Rypin, Coco Jambo, Mechanik Długie i FC PO Nalewce. W zaciętej walce o pierwsze miejsce lepszymi umiejętnościami wykazali się zawodnicy z Żałego.  Drugą pozycję zajęła drużyna FC Po Nalewce, a trzecie Błękitni Rypin. Turniej został zorganizowany przez Gminny Klub Sportowy Pojezierze Brzuze we współpracy z Gminą Brzuze oraz dzięki pomocy organizacyjnej nauczycieli i wolontariuszy.

image

Ostrzeżenie pogodowe

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazał ostrzeżenie dla mieszkańców województwa w związku z możliwością wystąpienia burz z gradem. Deszcz 20 mm, porywy wiatru do 85 km/h. Ważność: od godz. 13:30 dnia 24.09.2018 do godz. 21:00 dnia 25.09.2018.

Gospodarstwa opiekuńcze - zielona opieka

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że od września br. przystąpił do realizacji  projektu Opieka w zagrodzie- gospodarstwa opiekuńcze w województwie kujawsko-pomorskim.  Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczo-aktywizujących dla osób niesamodzielnych w formie pobytu dziennego w gospodarstwie opiekuńczym utworzonym w oparciu o zasoby tradycyjnego gospodarstwa rolnego. Planowane jest utworzenie i funkcjonowanie 15 gospodarstw opiekuńczych, czyli miejsc świadczenia opieki. Gospodarstwa mają zapewniać opiekę dzienną grupom 4-8 osób wymagających pomocy w codziennych czynnościach. Podopieczni korzystają z opieki przez 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie.

W związku z tym od 6 września 2018 r. do 28 września 2018 r. KPODR ogłosił rekrutację wniosków dla gospodarstw i przyszłego personelu (opiekunów i wolontariuszy). Na stronie internetowej www.opieka.kpodr.pl zamieszczono regulamin naboru oraz formularze zgłoszeniowe. Pobrane formularze należy wypełnić, podpisać i wysłać pocztą na adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo z dopiskiem “Opieka w zagrodzie”. Zeskanowane dokumenty można również wysłać mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W sprawie szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z biurem projektu w Minikowie (Aleksandra Hapka tel. 693-301-527, 52 386 72 13, Aleksandra Bielińska, tel. 723-692-567, 52 386 72 13) lub odsyłamy na stronę internetową www.kpodr.pl zakładka gospodarstwa opiekuńcze.

Wsparcie finansowe dla rolników

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, Izba Rolnicza w Rypinie informuje rolników, w gospodarstwach których susza lub powódź spowodowały straty w uprawach, o możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe. Wnioski należy składać w biurach powiatowych ARiMR do 28 września 2018 r.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości