Facebook

Wizyta gimnazjalistów w Urzędzie Gminy Brzuze

Młodzież klas drugich z Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem odwiedziła urząd gminy. W ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie uczniowie uzupełnili posiadaną wiedzę szkolną o praktyczne aspekty funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, min. zapoznali się ze strukturą organizacyjną urzędu, zadaniami podejmowanymi w poszczególnych referatach a także mieli okazję poznać urzędników i zakres ich kompetencji. Wizytę uczniów zakończyło spotkanie oraz rozmowa z wójtem.

image

Komunikat Komendy PSP w Rypinie

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie przypomina, że zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody w Polsce obowiązuje zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Wypalanie traw nie przynosi żadnych korzyści, nie użyźnia ziemi tylko ją wyjaławia, a ogień stwarza zagrożenie dla zabudowań oraz lasów, niszczy cenne gatunki roślin, miejsca lęgowe ptaków, zabija owady i inne zwierzęta.

Informacja KRUS

Informacja Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy dotycząca turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników.

Podium dla ministrantów z Trąbina

Od jesieni regularnie, dwa razy w tygodniu w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Trąbinie trenują ministranci z parafii Św. Antoniego. Ministranci wygrali pierwszy etap rozgrywek dekanalnych i  jako jedna z siedmiu drużyn zakwalifikowali się do etapu rejonowego, który odbył się 11 marca 2017 r. w Tłuchowie. Podopieczni proboszcza ks. Andrzja Bytnera zajęli 3 miejsce w turnieju halowej piłki nożnej liturgicznej służby ołtarza w kategorii szkół gimnazjalnych. Drużynę  reprezentowali od lewej Jakub Więcławski, Mateusz Rzymkowski, Jakub Piasecki, Dawid Klejszmid, Jakub Kazimierski, Jakub Dąbek, Kamil Sawicki.

image

Informacja KRUS

Informacja Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy dotycząca wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2017 r.

Konkurs z LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zwraca się za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze z informacją o możliwości uzyskania wsparcia w zakresie podejmowanej działalności gospodarczej.

Badania ankietowe z Urzędu Statystycznego

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy zwraca się za pośrednictwem urzędu gminy do mieszkańców gminy Brzuze z prośbą o przychylność wobec ankieterów oraz zachęca mieszkańców do udziału w ankietowych badaniach statystycznych, dotyczących sfery społecznej oraz rolniczej.

Inwestycje kanalizacyjne

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego naborem wniosków o dofinansowanie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, złożony został projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze. Obecnie trwa rozpatrywanie wniosków. W przypadku przyznania środków Inwestycja obejmować będzie głównie budowę nowych odcinków w Ostrowitem i Ugoszczu w latach 2017-2019. Pierwszy etap obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami we wsiach: Ostrowite, Brzuze, Przyrowa, Mościska i Ugoszcz został zrealizowany przez gminę w latach 2012-2013.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości