Facebook

Stypendium za osiągniecia sportowe

Wójt Gminy Brzuze ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe na rok 2020. Gorąco zachęcamy mieszkańców naszej gminy, którzy spełniają warunki Ogłoszenia do aplikowania o stypendium do dnia 28 lutego 2020 roku. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami oraz szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych wraz z wymaganymi do złożenia wzorami formularzy dostępny jest tutaj.

Ostrzeżenie pogodowe

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazał ostrzeżenie dla mieszkańców województwa w związku z silnym wiatrem. Prędkość do 55 km/h, porywy do 95 km/h. Ważność: od godz. 19:00 dnia 09.02.2020 do godz. 21:00 dnia 10.02.2020.

Zebranie ZOG ZOSP RP w Brzuzem

31 stycznia 2020 roku w Brzuzem obradował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP. Tematem zebrania było między innymi sprawozdanie z działalności OSP w 2019 roku oraz sprawozdanie finansowe. Strażacy przyjęli plan działalności i plan finansowy na rok 2020 oraz ustalili harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w poszczególnych jednostkach. Obradom przewodniczył Prezes ZOG ZOSP RP w Brzuzem – Ryszard Kaźmierkiewicz, a wśród zaproszonych gości znalazł się wójt – Jan Koprowski oraz przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński.

image

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Brzuze informuje, że od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Prosimy uprawnionych rolników o składanie wniosków w urzędzie gminy, w pokoju nr 18. Do wniosków kierowanych do Wójta Gminy Brzuze należy dołączyć również faktury VAT poświadczające zakup oleju w terminie 1.08.2019 r. – 31.01.2020 r. W 2020 roku stawka zwrotu wynosi 1 zł/1 litr oleju.

- wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych

W pierwszych dniach stycznia br. wójt Jan Koprowski, przy kontrasygnacie skarbnik Anny Szabat, podpisał z przedstawicielem ZU-H „Karo” - Józefem Karczewskim umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych. Harmonogram odbioru oraz szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.brzuze.pl w zakładce Odpady komunalne.

image

PSZOK w gminie Brzuze

Od 1 stycznia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Brzuze znajduje się w Ostrowitem na terenie byłego kółka rolniczego. Punkt czynny jest w każdy pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca w godzinach 14.00 - 18.00 w okresie od 1 marca do 31 października oraz w godzinach 14.00 - 16.00 w okresie od 1 listopada do 28/29 lutego.

Azbest 2020

Wójt Gminy Brzuze informuje, że rozpoczyna się kolejny nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem (demontaż, transport i unieszkodliwianie) wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych lub elewacji z terenu gminy Brzuze w ramach programu utylizacji azbestu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Właściciele posesji znajdujących się na terenie Gminy Brzuze, zainteresowani uzyskaniem wsparcia mogą składać wnioski o dofinansowanie do 30 kwietnia 2020 r. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Brzuze w pokoju nr 1 oraz do pobrania:

- wniosek
- informacja o wyrobach zawierających azbest

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu

Wójt Gminy Brzuze informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzuze został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu. Szczegółowe informacje na BIP.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości