Facebook

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Wójt Jan Koprowski oraz skarbnik Anna Szabat podpisali z Pawłem Chmielewskim reprezentującym Przedsiębiorstwo Budowlane z Rypina umowę na rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią zbiorczą. W ramach podpisanej 9 lipca br. umowy wykonanych zostanie 13 indywidualnych przepompowni przydomowych. Rozpoczęcie prac nastąpi w lipcu, a zakończenie inwestycji zaplanowane jest na rok 2020. Inwestycja realizowana głównie w Ostrowitem, ale także w Mościskach i Ugoszczu dofinansowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

image

Świece z domieszką lata i słońca

Ziołami oraz  pachnącymi słońcem kwiatami, seniorzy z naszej gminy ozdabiali wykonane własnoręcznie oryginalne świece. Inwencja twórcza i doskonały humor dopisywały uczestnikom warsztatów świeczkarskich, które odbyły się 9 i 10 lipca w świetlicy w Brzuzem. Projekt realizowany jest dzięki dotacji uzyskanej w ramach otwartego konkursu ofert urzędu marszałkowskiego  przez Stowarzyszenie Dobrzyniacy.

image

Umowa na remont drogi

9 lipca b. Gmina Brzuze zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna - wykonawcą przebudowy drogi gminnej, zakwalifikowanej do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Na odcinku 0,999 km z Radzynka do Somsior ułożona będzie masa bitumiczna, zainstalowane zostanie oświetlenie, a także powstanie przejście dla pieszych, chodnik i skrzyżowania. Inwestycja rozpocznie się na przełomie lipca i sierpnia, a zakończenie prac przewidziane jest na październik tego roku.
Jest to kolejna droga, na której modernizację Gmina Brzuze otrzymała wsparcie finansowe w ramach tego rządowego funduszu. W ubiegłym roku województwo dofinansowało budowę drogi Ostrowite-Mościska, a w przyszłym roku modernizowana będzie następna droga Trąbin-Trąbin Rumunki.

image

O bezpieczeństwie nad wodą w Gulbinach

Niedzielne popołudnie nad jeziorem Długie w Gulbinach upłynęło pod znakiem pikniku zorganizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Po raz kolejny ratownicy z lipnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Rypinie przedstawili uczestnikom zasady bezpiecznego korzystania z  letnich kąpieli. Ratownicy WOPR przypomnieli zgromadzonym zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a dzieci chętnie uczestniczyły w ćwiczeniach z przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Organizatorami pikniku były sołectwa: Gulbiny i Marianowo.

image

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Brzuze informuje, że od 01 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Prosimy uprawnionych rolników o składanie wniosków w urzędzie gminy, w pokoju nr 18.

Warsztaty mydlarskie

Przez dwa dni uczestnicy projektu pn. Z seniorami za ziołami poznawali tajniki wyrobu pachnących ziołami mydełek. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Dobrzyniacy, które na ten cel pozyskało środki z urzędu marszałkowskiego w Toruniu.

 

image

Jubileuszowy przegląd zespołów

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i Wójt Gminy Brzuze zapraszają w niedzielę 14 lipca 2019 r. na XX Jubileuszowy Przegląd Zespołów Ludowych Ziemi Dobrzyńskiej w Ugoszczu. Rozpoczęcie o godz. 13:00.

Szkoła w Ostrowitem dofinansowana

Rozpoczęła się przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej w Ostrowitem. Prace przygotowawcze polegają na demontażu instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, skuciu schodów, posadzek, tynków i części ścianek działowych. Następnie odbudowane zostaną schody oraz instalacje w celu montażu nowych urządzeń. Przygotowany będzie również szyb windy towarowej, której montaż planowany jest w przyszłości. Pomieszczenia kuchenne zostaną powiększone o sąsiednią salę, w której dotychczas znajdowała się pracownia komputerowa. Na częściowe sfinansowanie prac budowlanych samorząd gminy pozyskał dotację w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości