Facebook

Azbest 2019 – nabór wniosków

Wójt Gminy Brzuze informuje, że rozpoczyna się kolejny nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem (demontaż, transport i unieszkodliwianie) wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych lub elewacji z terenu gminy Brzuze w ramach programu utylizacji azbestu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Właściciele posesji znajdujących się na terenie Gminy Brzuze, zainteresowani uzyskaniem wsparcia mogą składać wnioski o dofinansowanie do 18 kwietnia 2019 r. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Brzuze w pokoju nr 1 oraz do pobrania tutaj.

- Informacja o wyrobach zawierających azbest

Strażacy ćwiczyli na lodzie

Na Jeziorze Brzuze strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie przeprowadzili szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego, w których uczestniczyli ochotnicy z Giżynka oraz z gminy Wąpielsk. Celem przeprowadzonych ćwiczeń było doskonalenie zasad poruszania się po lodzie oraz zastosowanie technik ratowniczych z wykorzystaniem posiadanego sprzętu ratowniczego. Zadanie ratowników polegało na dotarciu do tonącego, pod którym załamał się lód, podjęcie poszkodowanego z przerębla i ewakuacja na brzeg przy użyciu sań lodowych.

image

Dzień Babci i Dziadka w KGW

Babcie i dziadkowie zajmują szczególne miejsce w naszych rodzinach. We wtorek 22 stycznia odbyła się uroczystość z okazji ich święta w KGW Ostrowite Wieś. Oprócz członkiń koła w spotkaniu udział wzięli również goście, wśród których byli między innymi proboszcz parafii ks. Zbigniew Morawski, wójt Jan Koprowski, radny Błażej Makuch, sołtys Mirosław Kruszewski oraz sekretarz gminy Agata Ciechanowska, skarbnik Anna Szabat i Danuta Wiśniewska. Goście przekazali serdeczne życzenia na ręce przewodniczącej Danieli Trędewicz oraz wszystkich zebranych pań.

image

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Brzuze informuje, że od 01 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Prosimy uprawnionych rolników o składanie wniosków w urzędzie gminy, w pokoju nr 18. Do wniosków kierowanych do Wójta Gminy Brzuze należy dołączyć również faktury VAT poświadczające zakup oleju w terminie 01.08.2018 r. – 31.01.2019 r. W 2019 roku limit zwrotu podatku akcyzowego został zwiększony do 100l na 1 ha użytków rolnych.

Hodowcy bydła i producenci mleka mogą ubiegać się o dodatkowy limit przedkładając zaświadczenie z ARiMR potwierdzający średnioroczną liczbę DJP bydła w gospodarstwie.

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Zaproszenie na spotkanie

Urząd Gminy Brzuze przekazuje zaproszenie Kujawsko-Dobrzyńskiej Spółdzielni Handlowej w Rypinie na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 30 stycznia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Brzuzem.

Informacja KRUS

Urząd Gminy Brzuze przekazuje informacje Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego związane z zasadami oraz obowiązkami dotyczącymi rolników zawierających umowy o pomocy przy zbiorach.

Nieruchomości gruntowe przeznaczone do dzierżawy

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzuze został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zebranie Zarządu Gminnego OSP

W środę 16 stycznia 2019 roku w Brzuzem obradował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP. Tematem zebrania było między innymi sprawozdanie z działalności OSP w 2018 roku oraz sprawozdanie finansowe. Ponadto strażacy przyjęli plan działalności i plan finansowy na rok 2019. Dokonali również wyboru sekretarza zarządu gminnego, którym został Grzegorz Seroka z OSP Ostrowite. Gośćmi zebrania byli; wójt gminy Jan Koprowski oraz przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 394 gości