Facebook

Warsztaty ozdób bożonarodzeniowych

Z inicjatywy Gminnej Rady KGW Brzuze oraz przy wsparciu finansowym i organizacyjnym Gminy Brzuze członkinie kół gospodyń wiejskich spotkały się na szkoleniu florystycznym. Z okazji zbliżających się świąt przewodnicząca GR KGW Elżbieta Rybińska poprowadziła warsztaty, na których wykonywane były bożonarodzeniowe stroiki. Przedświąteczne zajęcia odbyły się  3 grudnia 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Brzuzem.

image

Informacja KRUS

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o kampanii społecznej poświęconej seniorom.

Informacja

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rypinie informuje zainteresowanych o szkoleniu.

Informacja KRUS

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwraca się do rolników z informacją dotyczącą zwolnień lekarskich.

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Brzuze

20 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza, w kadencji samorządu 2018-2023, sesja Rady Gminy Brzuze. Obrady otworzył radny senior Tomasz Maklakiewicz. Następnie 15 radnych Gminy Brzuze złożyło ślubowanie zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym.

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

Po odczytaniu roty ślubowania, kolejno wywołani radni wypowiedzieli słowa:

„Ślubuję”. „Tak mi dopomóż Bóg”.

Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski, zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym, przed objęciem obowiązków złożył wobec Rady Gminy Brzuze ślubowanie:

"Obejmując urząd Wójta Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy. Tak mi dopomóż Bóg."

W trakcie obrad wybrano przewodniczącego rady gminy, którym został Krzysztof Budziński oraz jego zastępcę – Tomasza Maklakiewicza. W dalszej części sesji ukonstytuowały się składy osobowe komisji stałych oraz podjęto uchwały związane z bieżącą działalnością samorządu.

image

Ślubowanie pierwszoklasistów w Ostrowitem

21 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej w Ostrowitem odbyło się ślubowanie 23 uczniów klasy pierwszej. Podczas uroczystości pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni Anny Rafińskiej, a po złożonym ślubowaniu zostali pasowani na uczniów przez dyrektora szkoły Annę Sarnowską. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli rodzice dzieci oraz ich starsi koledzy i koleżanki. Wśród zaproszonych gości byli m.in. wójt Jan Koprowski, przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński oraz przewodnicząca rady rodziców Katarzyna Chojnowska. Nowo pasowani uczniowie otrzymali dyplomy i inne pamiątki oraz słodycze od rodziców.

image

Ekologiczne warsztaty mydlarskie

W poniedziałek 19 listopada 2018 r. w sali edukacji ekologicznej w Brzuzem odbyły się warsztaty świeczkarskie. W ramach projektu realizowanego przez Fundację Centrum 15 osób zapoznało się z technikami wyrobu, modelowania oraz barwienia parafinowych świec. Uczestnicy zajęć wykonali oryginalne świeczki wg własnego pomysłu z wybranymi dodatkami oraz zapachami. Pomocy organizacyjnej udzieliła fundacji Gmina Brzuze.

image

Święto Niepodległości w szkołach

Tegoroczne obchody listopadowego święta w gminie Brzuze miały bogaty przebieg. Setna Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości była dla naszych szkół okazją do uroczystego uczczenia tego znaczącego dla wszystkich Polaków jubileuszu. Uroczystości patriotyczne z udziałem uczniów prezentujących programy artystyczne  odbyły w szkołach podstawowych w Ostrowitem, Radzynku, Trąbinie i Ugoszczu. Występy, w których wykorzystano wiersze pieśni miały wymowę patriotyczną.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości