Facebook

Inwestycja drogowa w Studziance zrealizowana

Zakończone zostały prace na odcinku drogi Studzianka-Bobrówiec. W ramach przedsięwzięcia, na 410-metrowym odcinku, wykonano podbudowę, ułożono dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną, zamontowano bariery sprężyste oraz ustawiono oznakowanie pionowe. Budowa realizowana przez nasz samorząd możliwa była dzięki dofinansowaniu z budżetu urzędu marszałkowskiego uzyskanego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

image

Wolność jest w Nas

Szkoła Podstawowa w Ugoszczu była gospodarzem tegorocznych gminnych obchodów 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy gminy, uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciele samorządu gminnego. W podniosłej atmosferze odśpiewano hymn, a uczniowie zaprezentowali wiersze i pieśni patriotyczne w przygotowanym pod kierunkiem Agnieszki Cieślak, Dariusza Pucińskiego i Beaty Góralczyk programie artystycznym. W okolicznościowym wystąpieniu wójt Jan Koprowski zwrócił się do zgromadzonych: (…) Dziękuję za to, że pamiętacie, że bierzecie udział w uroczystościach recytując wiersze, śpiewając o tych wszystkich, którzy wielkim wysiłkiem, przelaną krwią i ciężką pracą dążyli do odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny i osiągnęli cel. To dzięki nim cieszymy się dziś wolnością, możemy rozwijać naszą ukochaną Ojczyznę, naszą piękną gminę i wioski. Mamy obowiązek pielęgnować pamięć i starać się nie zaprzepaścić dorobku tamtego pokolenia sprzed stu jeden lat. Dzisiaj w Ugoszczu, wspominając o listopadowych wydarzeniach, pamiętać też musimy, że sto lat Niepodległej to nie tylko lata szczęśliwe, ale również lata trudnych doświadczeń, a nawet lata zagrożeń dla dalszego istnienia narodu, w czasie II wojny światowej, kiedy mordowano patriotów, polską inteligencję, również księży i nauczycieli z naszej gminy, w tym nauczyciela szkoły w Ugoszczu Alfreda Cichorackiego, upamiętnionego na tablicy, pod którą za chwilę złożymy kwiaty. Na pewno nie chcielibyśmy, aby podobne zagrożenia wojenne i totalitarne się powtórzyły. Aby to się nie wydarzyło, musimy wymagać przede wszystkim od siebie, pracować i uczyć się, musimy rozpoznawać współczesne pułapki i zagrożenia. Chcemy by wyrosło pokolenie wolnych Polek i Polaków, by Polska była sprawiedliwym i wolnym krajem.
Gminne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości zbiegły się z 80. rocznicą zbrodni niemieckich dokonanych na mieszkańcach miejscowości położonych w gminie Brzuze oraz 50. rocznicą odsłonięcia tablicy upamiętniającej mord na nauczycielu miejscowej szkoły jesienią 1939 r. Uczniowie i przedstawiciele samorządu gminy złożyli pod tablicą kwiaty jako symbol hołdu dla tych, którzy zginęli za Ojczyznę.

image

Informacja LGD

Urząd Gminy Brzuze przekazuje informację Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ o organizowanych spotkaniach z mieszkańcami.

Nowa droga z Radzynka do Somsior

30 października br. odebrany został 999-metrowy odcinek drogi Radzynek-Somsiory. Przeprowadzona modernizacja obejmowała wykonanie prac przygotowawczych i ziemnych, zmianę szerokości i rodzaju nawierzchni jezdni, przebudowę skrzyżowań, oznakowanie pionowe i poziome, budowę chodnika oraz zjazdów do posesji. Inwestycja zrealizowana została z budżetu Gminy Brzuze oraz środków przyznanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Oczekiwane przez lokalną społeczność modernizacje dróg gminnych poprawiają bezpieczeństwo oraz polepszają możliwości komunikacyjne gminy.

image

Ślubowanie pierwszoklasistów w Trąbinie

Uczniowie klas pierwszych z Trąbina złożyli w czwartek 7 listopada br. uroczyste ślubowanie, by oficjalnie dołączyć do szkolnej społeczności. W podniosłej atmosferze dumni pierwszoklasiści zaprezentowali swoim najbliższym, kolegom i zaproszonym gościom program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawcy Elżbiety Buchalskiej. Następnie złożyli przyrzeczenia, a dyrektor Renata Szymańska dokonała symbolicznego pasowania ogromnym ołówkiem. Pełnoprawni uczniowie, prócz życzeń powodzenia w nauce i samych udanych chwil w szkole, otrzymali pamiątki oraz drobne niespodzianki. Wśród zaproszonych gości byli m.in. wójt Jan Koprowski, przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński, radni: Agnieszka Betlejewska i Tomasz Maklakiewicz, sołtysi: Teresa Sieklicka i Mieczysław Gęsicki oraz ksiądz Andrzej Bytner. Po uroczystościach na dzieci i zgromadzonych gości czekał tort oraz inne słodkości przygotowane przez rodziców.

image

Dokończymy asfaltową drogę przy buczynie

Do 7 listopada  br. Gmina Brzuze przyjmowała oferty na przebudowę drogi gminnej nr 120203C Ostrowite-Łączonek od km 0+865 do km 1+695. Wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia wykonawca będzie miał czas do końca września 2020 roku na zrealizowanie robót budowlanych obejmujących zmianę szerokości i rodzaju nawierzchni jezdni na bitumiczną, przebudowę skrzyżowań, wykonanie zjazdów do posesji oraz znakowania pionowego i poziomego. Dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uzyskane z budżetu urzędu marszałkowskiego wesprze Gminę Brzuze w realizacji drugiego etapu prac modernizacyjnych na tym odcinku.

image

Pierwszoklasiści w Ostrowitem złożyli ślubowanie

Odświętni, uroczyści pierwszoklasiści ze szkoły w Ostrowitem wraz z rodzicami, dwudziestego dziewiątego października, przybyli na uroczystość pasowania. Zanim jednak temu zwyczajowi stało się zadość, zaprezentowali program artystyczny. Byli też goście, a wśród nich m.in. wójt gminy Jan Koprowski, przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński, radni Jan Cieszyński i Wojciech Wiśniewski oraz sołtys Ostrowitego Dariusz Adamowski. Aktu pasowania dokonała dyrektor szkoły Anna Sarnowska. Wiernie towarzyszyła pierwszakom ich wychowawczyni Maria Trędewicz. Nie mogło zabraknąć również dyplomów i upominków. Życzymy im tylko sukcesów i trzymamy kciuki!

image

Ślubowanie uczniów w Ugoszczu

Czternaścioro pierwszoklasistów z Ugoszcza wstąpiło 29 października w szeregi uczniów szkoły podstawowej. W przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyni Małgorzaty Skrzypińskiej przedstawieniu słowno-muzycznym dzieci zaprezentowały zdobytą wiedzę oraz pochwaliły się swoimi umiejętnościami wokalnymi. Następnie, w asyście pocztu sztandarowego, dyrektor szkoły Ewa Cyrankowska dokonała aktu pasowania na ucznia, na którego pamiątkę każdy pierwszoklasista otrzymał dyplom i szkolną odznakę. W odświętnej atmosferze dzieci przyrzekały, że będą wytrwale zdobywać wiedzę, podtrzymywać i rozwijać tradycje szkoły, a w życiu kierować się życzliwością i szacunkiem wobec drugiego człowieka. Po części oficjalnej dzieci oraz wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Uczestniczący w tym wielkim święcie szkoły wójt Jan Koprowski pogratulował uczniom, rodzicom i nauczycielom oraz życzył pełnoprawnym już uczniom powodzenia oraz wytrwałości w nauce. W uroczystości uczestniczyli młodsi i starsi koledzy, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście: radni Agnieszka Betlejewska, Tomasz Maklakiewicz i Jarosław Puciński, sołtys Zbigniew Boniecki oraz pracownice urzędu gminy Danuta Wiśniewska i Agnieszka Krauza.
Uczniom klasy pierwszej życzymy samych sukcesów!

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości