Facebook

Spotkanie bibliotekarzy dobrzyńskich

Na zaproszenie wójta Jana Koprowskiego oraz kierownik biblioteki publicznej Marii Kalinowskiej, 26 czerwca 2018 r. w świetlicy w Brzuzem odbyło się spotkanie bibliotekarzy z terenu ziemi dobrzyńskiej. W jego trakcie kierownik Książnicy Kopernikańskiej dr Mariusz Balcerek przedstawił prezentację o naukowym periodyku wydawanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Toruniu, a wójt przybliżył uczestnikom tematykę prezentowanych publikacji regionalnych wydanych w gminie Brzuze. Spotkanie bibliotekarzy z ziemi dobrzyńskiej miało miejsce w gminie Brzuze kolejny raz. W 2013 r. 23 biblioteki z gmin ziemi dobrzyńskiej wzbogaciły swoje zasoby o prawie 300 pozycji wydawniczych w ramach projektu Stowarzyszenia Dobrzyniacy w Brzuzem pn. „Biblioteka Dobrzyńska”.

image

Noc Kupały - magiczny wieczór

W wigilię św. Jana odbyła się w Gulbinach noc świętojańska - święto ognia i wody, słońca i księżyca. Impreza organizowana przez sołectwa Gulbiny i Marianowo po raz kolejny zgromadziła wielu mieszkańców i gości. Na tę okazję organizatorzy przygotowali dla uczestników ciekawy program artystyczny, m.in. przedstawienie „Dziad i Baba”, występy wokalne najmłodszych przedstawicieli sołectw - Kajtka i Jaśka, gminnego zespołu folklorystycznego „Familianki”, kapeli „Sami Swoi” oraz Bartosza Rochnowskiego. Nie zabrakło również sobótkowego ogniska i pokazu grupy tancerzy ognia. Główna atrakcja wieczoru - powierzenie uplecionych wianków wodzie Jeziora Długie odbyło się już w świetle księżyca.

image

XI Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny

W świetlicy wiejskiej w Brzuzem odbyło się podsumowanie XI Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum. Głównym celem organizowanych konkursów jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej oraz ekologicznej, rozwijanie zainteresowań oraz zachęcenie uczestników do samodzielnego pogłębiania wiedzy o ekologii, ochronie środowiska i świecie przyrody. W trakcie przygotowań, uczestnicy poznali walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe gminy Brzuze, ziemi dobrzyńskiej oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Dla Gminy Brzuze kluczowymi działaniami jest propagowanie postaw i zachowań proekologicznych, wykształcających w dzieciach i młodzieży poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze w przyszłości.
W najmłodszej kategorii - plastycznej,  wyróżniono prace Wiktorii Wielgus z Ostrowitego, Leny Włodarczyk z Ostrowitego oraz Julii Romanowskiej z Ugoszcza.
W grupie dzieci klas 1-3 najwyższą ilość punktów otrzymała Julia Uganowska (SP Ugoszcz), następnie Lena Rochnowska (SP Ugoszcz) i Roksana Malanowska (SP Ostrowite).
Wśród uczniów z grupy 4-6 najlepszą wiedzą wykazała się Szymon Wiśniewski, a kolejne miejsca zajęły Maja Rygielska i Marta Kalinowska - wszyscy z SP Ugoszcz.
W najstarszej kategorii, klas 7 oraz 2 i 3 gimnazjum, wygrała Natalia Poniatowska, drugi był Mateusz Dunajski - uczniowie Gimnazjum Ostrowite a trzeci Bartosz Rochnowski (SP Ugoszcz).
Uczennica Natalia Poniatowska – uczennica ostatniej klasy ostrowickiego gimnazjum została ponadto wyróżniona przez firmę Deinet z Rypina za najwyższą ilość zdobytych punktów w teście przyrodniczym oraz aktywny udział w organizowanych w naszej gminie konkursach i projektach.
Łącznie do konkursu, którego organizatorem był wójt gminy Brzuze przystąpiło 47 osób. Wszyscy uczestnicy finału gminnego otrzymali dyplomy i nagrody, których zakup sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Gminy Brzuze.

image

Susza – szacowanie strat

W piątek 22 czerwca br. Wójt Gminy Brzuze złożył do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek o powołanie komisji ds. szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę. Na podstawie zebranych przez sołtysów danych z poszczególnych miejscowości, stwierdzono w naszej gminie wystąpienie tego niekorzystnego zjawiska. Oszacowane wstępnie straty spowodowane wysokimi temperaturami i brakiem opadów wystąpiły w ponad 5.500 ha upraw. Po uzyskaniu odpowiedzi z urzędu wojewódzkiego zostanie udostępniony rolnikom formularz szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą.

Wiele serca w Okoninie

Państwo Ewa i Ryszard Kruzińscy wraz z córką Izabelą i rodziną byli gospodarzami Pikniku Integracyjnego dla Osób Niepełnosprawnych, który odbył się 20 czerwca 2018 r. Od wielu lat Państwo Kruzińscy organizują w Okoninie spotkania, w których uczestniczą m.in. podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej „Nadzieja”, Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ugoszczu, a także mieszkańcy naszej gminy wraz z opiekunami. Wśród zaproszonych gości byli również znajomi gospodarzy, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i instytucji, służb mundurowych oraz sponsorów. Oprócz wyśmienitej wspólnej zabawy, organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele innych atrakcji, m.in. pokazy jeździeckie, obóz rycerski, poczęstunek.

image

Wiosenne spotkania KGW w gminie Brzuze

Od wielu lat panie z kół gospodyń wiejskich w gminie Brzuze organizują spotkania, w których oprócz członkiń uczestniczą również przedstawiciele samorządu gminnego i zaproszeni goście. Na przełomie maja i czerwca odbyły się wspólne zebrania, które były okazją do podsumowania dotychczasowych działań oraz  omawiania planów i zamierzeń na przyszłość. Takie spotkania  zainicjowały przewodniczące: Maryla Maklakiewicz - KGW Dobre, Waleria Pucińska - KGW Giżynek, Daniela Trędewicz - KGW Ostrowite Wieś, Regina Piechocka - KGW Radzynek i Elżbieta Rybińska - przewodnicząca Gminnej Rady KGW Brzuze.

image

50-lecie KGW w Piskorczynie

Koło Gospodyń Wiejskich z Piskorczyna świętuje w tym roku swój Złoty Jubileusz. Z tej okazji członkinie oraz przewodnicząca Małgorzata Cieszyńska zorganizowały 9 czerwca 2018 r. w miejscowej świetlicy uroczyste spotkanie. Nie zabrakło życzeń od przedstawicielek sąsiednich kół: Elżbiety Rybińskiej, Anny Zglińskiej, Bogusławy Kozimińskiej i Reginy Piechockiej. Do gratulacji dołączyła także Maria Kolińska - Dyrektor Rejonowego Związku Rolników i Organizacji Rolniczych we Włocławku, która odznaczyła dwie panie: Małgorzatę Cieszyńską i Danielę Małkińską medalami i statuetką z okazji 150-lecia powstania KGW w Polsce. Gratulacje w imieniu własnym i Samorządu Gminy Brzuze złożył działaczkom również wójt Jan Koprowski, który podziękował za zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności, a także życzył dalszej owocnej współpracy.
Koło Gospodyń Wiejskich w Piskorczynie zostało założone w 1968 r., a jego pierwszą przewodniczącą została pani Helena Wąsicka. Od 2011 r.  tę funkcję pełni Małgorzata Cieszyńska. Działania liczącego 20 pań koła aktywnie wspiera rada sołecka wsi oraz sołtys.
Wszystkim Paniom - Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Piskorczynie życzymy kolejnych wspaniałych jubileuszy!

image

Oszczędzajmy wodę!

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów deszczu, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem uprzejmie prosi wszystkich użytkowników gminnej sieci wodociągowej o oszczędne wykorzystywanie dostarczanej wody. Bardzo prosimy o rezygnację z użycia wody na cele inne niż socjalno-bytowe i gospodarskie, tj.: podlewanie i zraszanie trawników, ogrodów warzywnych, podlewanie upraw działkowych, rolnych i sadowniczych, mycie samochodów itp.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 102 gości