Facebook

Jubileusz KGW w Somsiorach

7 lipca 2018 r. w Kole Gospodyń Wiejskich w Somsiorach odbyła się uroczystość z okazji 50-tej rocznicy powstania koła. Na zaproszenie członkiń oraz przewodniczącej Anny Zglińskiej w obchodach jubileuszu uczestniczyli zaproszeni goście. Wójt Jan Koprowski, przewodniczący rady Krzysztof Budziński, radny Sławomir Tomaszewski i sołtys wsi Ryszard Rumianowski złożyli paniom gratulacje i podziękowania za zaangażowanie, społeczną wrażliwość, współdziałanie z samorządem gminy Brzuze oraz życzyli zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych działań. Szczególne życzenia otrzymały panie: Marianna Drab, Urszula Kostrzewska, Daniela Piotrowska, Sabina Rumianowska, Anna Zglińska i Irena Zyskowska. Dwie długoletnie działaczki koła: Anna Zglińska i Sabina Rumianowska uhonorowane zostały medalami z okazji 150-lecia KGW, które wręczyła Maria Kolińska - Dyrektor Regionalnego Związku Rolników i Organizacji Rolniczych we Włocławku.
Gratulacje oraz życzenia przekazały również przedstawicielki sąsiednich kół gospodyń: Elżbieta Rybińska, Teresa Cieszyńska i Regina Piechocka.
- Koło Gospodyń Wiejskich w Somsiorach należy do najbardziej prężnych organizacji w gminie Brzuze już od pięćdziesięciu lat. Początkowo, mimo braku lokalu, panie potrafiły się organizować i realizować ważne dla siebie i wsi projekty. Spotkania odbywały się w domach członkiń koła. Teraz sołectwo i KGW ma do dyspozycji przekazaną przez samorząd gminy niewielką świetlicę, koło się rozwija, przybywa nowych członkiń oraz inicjatyw, co bardzo cieszy. Jeszcze raz serdecznie gratuluję, dziękuję za współpracę i życzę pomyślności w  działaniu. – powiedział wójt Jan Koprowski.
Wszystkim Paniom - Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Somsiorach życzymy zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz spełnienia wszelkich planów i zamierzeń.

image

Piknikowo w Okoninie

W niedzielę 8 lipca 2018 r. przy wiejskiej świetlicy w Okoninie odbył się Dzień Dziecka. Dla licznie zgromadzonych mieszkańców, szczególnie dzieci, przygotowano wiele atrakcji. Największą popularnością cieszyły się dmuchańce, wata cukrowa, malowanie twarzy i oprowadzanie na kucyku. Wszystkim smakowały kiełbaski przypieczone na ognisku oraz chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem. Spotkanie dla dzieci z rodzinami zorganizowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich Okonin we współpracy ze strażakami OSP oraz sołtysem wsi.

image

Informacja KODR

Przekazujemy informację Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy dotyczącą programu Stypendiów Pomostowych.

Informacja Urzędu Marszałkowskiego

Przekazujemy informację Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o inicjatywie budowy pomnika upamiętniającego cywilne ofiary ludobójstwa na Pomorzu.

Informacja KRUS

Informacja Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy dotycząca zmian w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji.

Przerwa w dostawie wody

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem informuje, że 4 lipca 2018 r. w godz. 8.00 – 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Gulbiny, Łączonek, Marianowo i Trąbin Wieś. Wyłączenie dostawy wody związane będzie z pracami przy usuwaniu awarii sieci wodociągowej w miejscowości Trąbin.
Prosimy mieszkańców o zabezpieczenie niezbędnej ilości wody na czas przerwy. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Susza – składanie wniosków

Wójt Gminy Brzuze informuje, że rolnicy u których wystąpiły straty w wyniku suszy, mogą składać wnioski o szacowanie szkód przez komisję. Druki formularzy dostępne są na stronie internetowej www.brzuze.pl, u sołtysów oraz w urzędzie gminy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o osobiste składanie wniosków do Urzędu Gminy Brzuze – pokój nr 1 w terminie do 10 lipca 2018 r.

Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP

W piątek 29 czerwca 2018 r. wójt Jan Koprowski wraz ze skarbnik Anną Szabat podpisali umowę w sprawie dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Podpisanie umowy na dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości dla gmin i miast na prawach powiatu odbyło się w obecności Mikołaja Pawlaka – dyrektora departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Dzięki otrzymanemu wsparciu jednostki OSP z gminy Brzuze zostaną wyposażone w sprzęt ratowniczy o wartości ponad 50 tys. zł, z czego z budżetu gminy 519 zł. Zakupione zostaną m.in. defibrylator, torba ratownicza, butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych, piła ratownicza do szyb i poduszki pneumatyczne.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości