Facebook

Zapraszamy na Pielgrzym Song 2018

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze we współpracy z Parafią św. Anny w Żałem i Gminą Brzuze zapraszają wszystkich zainteresowanych na Przegląd Pieśni i Piosenki Pielgrzymkowej Pielgrzym Song 2018, który odbędzie się 19 maja 2018 r. od godz. 11.00 w Studziance. Organizowana w przeddzień Zielonych Świątek i ciesząca się dużą popularnością impreza pielgrzymkowa, przeprowadzona zostanie już po raz trzeci.
Projekt dofinansowany grantem uzyskanym w otwartym konkursie ofert Starostwa Powiatowego w Rypinie w zakresie kultury, obejmie patronatem Wójt Gminy Brzuze.

Informacja KRUS

Informacja Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy dotycząca znowelizowanych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie umów z pomocnikami.

- ulotka informacyjna
- schemat procedury zgłaszania pomocników
- ważne informacje

Umowa z wojewodą podpisana

Wójt Jan Koprowski oraz skarbnik gminy Anna Szabat podpisali w Bydgoszczy z wojewodą Mikołajem Bogdanowiczem umowę w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Umowa dotyczy dofinansowania z budżetu państwa 50% kosztów przebudowy drogi Ostrowite-Mościska na odcinku ponad 2 km. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie m.in. podbudowy, nawierzchni bitumicznej i chodnika. Prace budowlane przeprowadzone zostaną w miesiącach letnich.

image

Konkurs wiedzy o środowisku

Wójt Gminy Brzuze organizuje XI Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej, w którym uczniowie naszych szkół będą mogli wykazać się wiedzą ogólnoprzyrodniczą, z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Młodzi mieszkańcy gminy pochwalą się znajomością walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych gminy Brzuze, ziemi dobrzyńskiej oraz województwa kujawsko-pomorskiego a także znajomością flory i fauny.

Gminny finał odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Brzuzem:
- Kategoria 0 (dzieci przedszkolne) - 28 maja 2018 r. godz. 10:00,
- Kategoria 1 (uczniowie klas I-III szkół podstawowych) - 28 maja 2018 r. godz. 12:00,
- Kategoria 2 (uczniowie klas IV-VI  szkół podstawowych) - 29 maja 2018 r. godz. 9:30,
- Kategoria 3 (uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjum) - 29 maja 2018 r. godz. 11:30.

Konkurs został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

- regulamin

Zmiana terminu konferencji "Przyroda gminy Brzuze"

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora, zaplanowana na 10 maja 2018 r. konferencja "Przyroda gminy Brzuze" nie odbędzie się. Termin został przesunięty na wtorek 22 maja 2018 r. na godz. 13.00 do świetlicy w Brzuzem. Wszystkich zainteresowanych przepraszamy.

Informacja KOWR

Informacja dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego w Bydgoszczy dotycząca uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.

Porozumienie w sprawie inwestycji

Na początku maja wójt Jan Koprowski podpisał z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy porozumienie związane z budową chodnika w Ugoszczu pomiędzy przystankami autobusowymi o długości ponad 180 m. Dla tej miejscowości wykonano również projekt instalacji energooszczędnego oświetlenia drogowego, które zostanie zamontowane w pasie drogi wojewódzkiej.
Inwestycja obejmująca montaż oświetlenia i budowę chodnika, dzięki porozumieniu zawartemu przez Gminę Brzuze i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, zaplanowana została także dla Ostrowitego. W ciągu drogi wojewódzkiej Grudziądz-Rypin powstaną dwa odcinki chodników w stronę Dobrego i Przyrowy oraz trzy odcinki oświetlenia.

Nowe siłownie plenerowe – inwestycje gminne w największych sołectwach

W poniedziałek 30 kwietnia zainstalowano siłownie zewnętrzne w trzech miejscowościach gminy Brzuze. W Ostrowitem miejsce do ćwiczeń rekreacyjnych zostało wydzielone przy orliku, w Ugoszczu urządzenia zamontowano w kompleksie boisk sportowych na terenie po placu zabaw. Siłownia plenerowa w Brzuzem umiejscowiona jest na plaży przy jeziorze. Zamontowane przyrządy umożliwiają aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu oraz urozmaicony trening różnych grup mięśni dla użytkowników w wieku powyżej 10 lat. Zgodnie z regulaminem, uprawnione do treningu dzieci do 14 roku życia mogą korzystać z urządzeń tylko pod opieką dorosłych. Inwestycja zrealizowana została dzięki środkom Gminy Brzuze i współfinansowaniu z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości