Facebook

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzuze

Informujemy, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzuze, na okres 21 dni, zostało wywieszone Obwieszczenie Wójta Gminy Brzuze w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze, w zakresie obejmującym obszar położony w miejscowości Gulbiny (dz. nr 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16).

Abolicja dla cudzoziemców

Od 1 stycznia 2012 roku rusza abolicja dla cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywają w Polsce. Cudzoziemcy, którzy chcą zalegalizować swój pobyt będą musieli złożyć wnioski do właściwego wojewody. Wnioski będzie można składać przez sześć miesięcy.

Gęś rypińska w Brzuzem

„Stowarzyszenie Dobrzyniacy” w ramach realizowanego projektu pod nazwą „Tradycja chowu i hodowli gęsi rypińskiej wraca na ziemię dobrzyńską”, zorganizowało 3 grudnia 2011 roku festyn „Smaki i tradycja gęsi rypińskiej”. Festyn odbył się w wiejskim domu kultury w Brzuzem i cieszył się dużym zainteresowaniem. Wśród uczestników byli nie tylko mieszkańcy gminy Brzuze.

Odbył się Kiermasz Ozdób Bożonarodzeniowych

Drugiego grudnia 2011 roku w wiejskim domu kultury w Brzuzem, odbył się Kiermasz Ozdób Bożonarodzeniowych. Podczas kiermaszu można było podziwiać ozdoby Bożonarodzeniowe wykonane przez koło kobiet „Kleszczynki”.

Informacja dla producentów ziemniaka

Podajemy informację, otrzymaną od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony i Nasiennictwa w Bydgoszczy w sprawie zasad przemieszczania ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich UE.

Informacja Urzędu Celnego w Toruniu

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378), która wprowadza zmiany m. in. do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (tekst jednolity z dnia 2011 roku, Dz. U. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.) w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych, przekazujemy Państwu informację otrzymaną z Urzędu Celnego w Toruniu.

Zdrowe odżywiania i pływanie zostały nagrodzone!

W ramach projektu pod nazwą „Zdrowie zdobędziemy pływaniem i racjonalnym odżywianiem” przygotowanego przez Stowarzyszenie Dobrzyniacy, nagrodzo- nego dotacją Ministerstwa Edukacji Narodowej, w każdej placówce oświatowej gminy Brzuze prowadzone są warsztaty z zakresu przyrządzania surówek. Warsztaty prowadzi Urszula Sierpińska.

Dzień Pracownika Socjalnego w Brzuzem

21 listopada 2011 roku, odbyło się uroczyste spotkanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem. Serdeczne życzenia Wszystkim Pracownikom GOPS oraz osobom współpracującym złożyli, między innymi: wójt Jan Koprowski, przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński oraz pracownicy samorządowi. Korzystając z okazji, Wszystkim Pracownikom pomocy społecznej, życzymy wielu sukcesów w ich trudnej pracy i życiu osobistym.

image

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości