Facebook

VI sesja Rady Gminy Brzuze – absolutoryjna

28 czerwca 2011 roku w Brzuzem odbyła się VI sesja Rady Gminy Brzuze. W porządku obrad znalazły się, między innymi: sprawozdanie finansowe i opisowe z wykonania budżetu gminy Brzuze za 2010 rok, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu, oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzuze.

Turystyczne działania Szkolnego Centrum Turystyki

Grupa gimnazjalistów działająca w kierunku rozwoju turystyki, zorganizowała wyjazd krajoznawczo-turystyczny. Celem wyjazdu było zwiedzanie znanych miejsc turystycznych naszego i zachodniopomorskiego województwa. Podczas pierwszego dnia eskapady (28 czerwca) byliśmy w Tucholi, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Borów Tucholskich, Rezerwat Cisów Staropolskich im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie, muzeum w Woziwodzie i Akwedukt Fojutowo. Przewodnikiem po Tucholi była Maria Ollick – Prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultury. Drugiego dnia zwiedzaliśmy Mielno i Koszalin. Ostatni dzień pobytu rozpoczęliśmy od zwiedzania IHAR-u w Boninie.

V Letni Piknik

21 czerwca 2011 roku Państwo Ewa i Ryszard Kruzińscy z Okonina zorganizowali V Letni Piknik pod hasłem: „Naszą nadzieją być zawsze razem”. Impreza odbyła się w gospodarstwie organizatorów, a jej uczestnikami były osoby niepełnosprawne, w tym także mieszkańcy naszej gminy, uczestniczący w zajęciach specjalistycznych.

Podsumowanie Gminnego Konkursu Ekologicznego

W wiejskim domu kultury w Brzuzem odbyło się podsumowanie VIII Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej. Organizatorem konkursu jest wójt gminy Brzuze. Finał gminny konkursu odbywał się w dniach od 10 do 12 maja 2011 roku i obejmował kategorie: dzieci przedszkolnych, uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz klas IV-VI i gimnazjalistów.

Mamy mistrza!

5 czerwca 2011 roku na boisku w Ugoszczu rozegrany został ostatni w bieżącym sezonie mecz, decydujący o zdobyciu tytułu Mistrza „B” klasy seniorów, a tym samym awansie do „A” klasy. Pojedynek toczył się pomiędzy GKS Pojezierze Brzuze, a LZS Iskra Ciechocin.

Ku czci Błogosławionego

W niedzielę 5 czerwca 2011 roku, w wiejskim domu kultury w Brzuzem odbył się program poetycko-muzyczny poświęcony Błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Program nosił tytuł „On ku niebu ulata”.

Nowa figurka w Kleszczynie

28 maja br. (sobota) w Kleszczynie odbyło się poświęcenie figurki. Jest to figurka fundacji rodziny Pana Bogusława Sikory i przedstawia wizerunek Chrystusa Frasobliwego. Poświęcenia dokonał ksiądz Grzegorz Mazurkiewicz.

Projekt „Szkoła Równych Szans” zakończony

Zakończyła się realizacja projektu pod nazwą „Szkoła Równych Szans - II edycja”, w której uczestniczyły szkoły podstawowe i gimnazjum z terenu naszej gminy. Celem projektu było wzbogacanie wiedzy i umiejętności uczniów, między innymi, w zakresie informatyki, języka obcego, umiejętności czytania, sportu. Odbywały się też zajęcia z logopedii.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 370 gości