Facebook

Inwentaryzacja azbestu

Wójt gminy Brzuze informuje, że rozpoczyna się inwentaryzacja wyrobów azbestowych występujących na terenie gminy w związku z inicjatywą opracowania „programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy Brzuze”. Inwentaryzacja wyrobów azbestowych obejmuje wszystkie zasoby na terenie gminy i pomocna będzie w opracowaniu programu, który jest niezbędny do złożenia wniosku o pokrycie kosztów usunięcia azbestu (demontaż i odbiór).

Promocja książki o sanktuariach

W Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie odbyła się 26 stycznia 2012 roku promocja publikacji pod tytułem „U Maryi stóp. Sanktuaria Kujaw i ziemi dobrzyńskiej” autorstwa Krystyny Pawłowskiej i Michała Kwiatkowskiego. W programie spotkania znalazła się prezentacja publikacji, której dokonała współautorka Krystyna Pawłowska. W książce znalazły się informacje o sanktuariach: w Oborach, Osieku, Skępem i Studziance.

Obradowało Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej obradowało 25 stycznia br. w Szafarni. Przyjęto plan pracy Stowarzyszenia na 2012 rok. Znalazł się w nim XIV Przegląd Zespołów Ludowych Ziemi Dobrzyńskiej, który odbędzie się w gminie Brzuze. Gmina Brzuze jest członkiem Stowarzyszenia. W obradach uczestniczył wójt gminy dr inż. Jan Koprowski.

Uroczyste otwarcie świetlicy w Żałem

We czwartek 26 stycznia 2011 roku, odbyło się uroczyste otwarcie oraz poświęcenie wyremontowanej i odnowionej świetlicy wiejskiej w Żałem.

Dwunasty Bal Radości

24 stycznia 2012 roku w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, odbył się Dwunasty Bal Radości. Organizatorem balu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a współorganizatorami ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu rypińskiego – w tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem. We wspólnej zabawie uczestniczyły, między innymi, dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z rodzicami z terenu gminy Brzuze.

image

Dzień Babci w KGW

We wtorek 24 stycznia 2011 roku, w wiejskim domu kultury w Brzuzem, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci. Organizatorem spotkania była Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich, a udział w nim wzięły przewodniczące i działaczki KGW z terenu gminy Brzuze. Serdeczne życzenia z tej okazji przekazał babciom wójt gminy oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Brzuze.

image

Ogłoszenie wójta gminy Brzuze

Wójt gminy Brzuze informuje, że rozpoczyna się inwentaryzacja wyrobów azbestowych występujących na terenie gminy w związku z inicjatywą opracowania „programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy Brzuze”. Inwentaryzacja wyrobów azbestowych obejmuje wszystkie zasoby na terenie gminy i pomocna będzie w opracowaniu programu, który jest niezbędny do złożenia wniosku o pokrycie kosztów usunięcia azbestu (demontaż i odbiór).

Badania mammograficzne w Brzuzem

W czwartek 19 stycznia 2011 roku (przy Urzędzie Gminy Brzuze), NZOZ MAMMO-MED Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych z Gdańska prowadził badania mammograficzne. Bezpłatnymi badaniami objęte zostały chętne Panie w wieku od 50 do 69 roku życia.

image

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości