Facebook

Przeżyjmy przegląd jeszcze raz!

Niedziela 10 lipca br. była dniem XIII Przeglądu Zespołów Ludowych Ziemi Dobrzyńskiej, który odbył się w Ugoszczu. Jak już wcześniej pisaliśmy, zaprezentowało się dwanaście zespołów ludowych z terenu Ziemi Dobrzyńskiej.

Gęś rypińska w naszej gminie

Stowarzyszenie Dobrzyniacy w ramach realizowanego projektu „Tradycja chowu i hodowli gęsi rypińskiej wraca na ziemię dobrzyńską” zakupiło 300 sztuk gęsi rasy rypińskiej. Projekt został dofinansowany dotacją Fundacji Wspomagania Wsi. 9 czerwca br. gęsi trafiły do 20 gospodarstw w naszej gminie. Pierwsze lustracje przeprowadzone były w gospodarstwach po dziesięciu dniach od nabycia, tj 19 czerwca. Wówczas to gąsięta ważyły około 0,5 kg.

Ułatwienia dla przedsiębiorców i osób ubiegających się...

Od dnia 1 lipca 2011 roku podatnicy będą mogli składać oświadczenia zamiast obecnego obowiązku przedstawiania zaświadczeń w postępowaniach przed organami administracyjnymi. Zmiany powyższe zostały wprowadzone ustawą z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców - (treść pisma).

XIII Przegląd Zespołów Ludowych

W niedzielę 10 lipca 2011 roku przy wiejskim domu kultury w Ugoszczu odbył się XIII Przegląd Zespołów Ludowych Ziemi Dobrzyńskiej. W przeglądzie, którego organizatorami byli: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i Gmina Brzuze, uczestniczyło dwanaście zespołów ludowych.

Prace na drogach

Na drogach: Ugoszcz – Piórkowo i Piskorczyn – Żałe, zakończone zostały prace polegające na utrwaleniu nawierzchni grysami.

VI sesja Rady Gminy Brzuze – absolutoryjna

28 czerwca 2011 roku w Brzuzem odbyła się VI sesja Rady Gminy Brzuze. W porządku obrad znalazły się, między innymi: sprawozdanie finansowe i opisowe z wykonania budżetu gminy Brzuze za 2010 rok, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu, oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzuze.

Turystyczne działania Szkolnego Centrum Turystyki

Grupa gimnazjalistów działająca w kierunku rozwoju turystyki, zorganizowała wyjazd krajoznawczo-turystyczny. Celem wyjazdu było zwiedzanie znanych miejsc turystycznych naszego i zachodniopomorskiego województwa. Podczas pierwszego dnia eskapady (28 czerwca) byliśmy w Tucholi, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Borów Tucholskich, Rezerwat Cisów Staropolskich im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie, muzeum w Woziwodzie i Akwedukt Fojutowo. Przewodnikiem po Tucholi była Maria Ollick – Prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultury. Drugiego dnia zwiedzaliśmy Mielno i Koszalin. Ostatni dzień pobytu rozpoczęliśmy od zwiedzania IHAR-u w Boninie.

V Letni Piknik

21 czerwca 2011 roku Państwo Ewa i Ryszard Kruzińscy z Okonina zorganizowali V Letni Piknik pod hasłem: „Naszą nadzieją być zawsze razem”. Impreza odbyła się w gospodarstwie organizatorów, a jej uczestnikami były osoby niepełnosprawne, w tym także mieszkańcy naszej gminy, uczestniczący w zajęciach specjalistycznych.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości