Facebook

Zakładanie i prowadzenie sadów przydomowych

12 kwietnia 2012 roku w wiejskim domu kultury w Brzuzem odbyło się szkolenie na temat „Zakładanie i prowadzenie sadów przydomowych”. Organizatorem szkolenia był Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rypinie. Wykładowca: Małgorzata Kołacz - specjalista do spraw sadownictwa (Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie). Koordynator: Paweł Osiński - pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Rypinie. Szkoleniu towarzyszyła sprzedaż drzewek owocowych i krzewów ozdobnych.

image

Opinia wójta gminy w sprawie Obszarów Szczególnie Narażonych

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku przeprowadził krótkie konsultacje dotyczące zmian w „Programie działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” w związku z przygotowaniem projektu rozporządzenia w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu.

Stowarzyszenie Dobrzyniacy w sprawie konsultacji OSN

W konsultacjach Obszarów Szczególnie Narażonych zorganizowanych przez RZGW Gdańsk wzięło udział Stowarzyszenie Dobrzyniacy. Wyrażono opinię, że dotychczasowe konsultacje potraktowane są przez RZGW czysto formalnie, ale nawet z punktu widzenia formalnego są niepoprawne.

Byliśmy na Jarmarku Wielkanocnym

W sobotę 31 marca 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbył się Dobrzyński Jarmark Wielkanocny. Naszą gminę reprezentowało Koło Miłośniczek Rękodzieła Artystycznego „Kleszczynki”, które osiągnęły niemały sukces w dwóch kategoriach konkursu na wyroby artystyczne. Pierwsze miejsce za piękne jajka wielkanocne (w kategorii „pisanka”) zdobyła Marianna Przybylska z Kleszczyna, drugie natomiast Mariola Siatkowska z Kleszczyna. W kategorii palm wielkanocnych, drugie miejsce zajęła Elżbieta Rybińska z Przyrowy. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

image

Odbyło się szkolenie z rękodzieła

28 marca 2012 roku w wiejskim domu kultury w Brzuzem odbyło się, szkolenie na temat „Wykonywanie stroików i ozdób Wielkanocnych” zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rypinie. Szklenie przeprowadziła Laura Maciejewska - specjalista ds. rękodzieła, agroturystyki i dziedzictwa kulturowego z KPODR w Minikowie. W trakcie odbył się kiermasz ozdób i palm wielkanocnych wykonanych przez koło „Kleszczynki”.

image

Konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Brzuze ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzuze w 2012 roku.

Przypomnienie dla rolników!

Na prośbę OT ARR w Bydgoszczy zamieszczamy informację o możliwości ubiegania się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania.

Rusza budowa kanalizacji sanitarnej

W miejscowości Brzuze rozpoczęły się kolejne prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Wykonawcą robót jest Zakład Ogólnobudowlany „Izosan” z Brodnicy.

image

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości