Facebook

Otwarcie oferty z zakresu upowszechniania sportu

20 kwietnia 2012 roku komisja konkursowa dokonała otwarcia oferty na realizację zadań z zakresu rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Brzuze w 2012 roku. Termin składania ofert upłynął 11 kwietnia br. Wpłynęła jedna oferta złożona przez Gminny Klub Sportowy Pojezierze Brzuze.

Komunikat o zagrożeniu upraw rzepaku ozimego

Przekazujemy informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział Rypin, o zagrożeniu upraw rzepaku ozimego spowodowanym przez agrofag słodyszka rzepakowego.

Ogólnopolskie Wybory Chłopa Roku

Na prośbę organizatorów, zamieszczamy materiały informacyjne, dotyczące Ogólnopolskich Wyborów Chłopa Roku 2012, które odbędą się 29 kwietnia 2012 roku w Racławicach.

- informacje ogólne
- regulamin wyborów
- karta zgłoszeniowa
- plakat informacyjny

Komunikat o zagrożeniu upraw

Przekazujemy informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział Rypin, o zagrożeniu upraw rzepaku ozimego spowodowanym przez agrofag suchej zgnilizny kapustnych.

Trwa budowa kanalizacji

Trwają dalsze prace związane z budową kanalizacji w gminie Brzuze - wykonano już ponad połowę kolektora tłocznego. Jest to jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w gminie Brzuze.

image

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzuze

Wójt Gminy Brzuze informuje, że osoby, których uprawy ucierpiały w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – ujemne skutki przezimowania w 2012 roku, winny niezwłocznie złożyć wniosek do Urzędu Gminy Brzuze bądź do sołtysów w celu umożliwienia oszacowania strat przez komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 165/2012, pod kątem ubiegania się o kredyt preferencyjny. Wnioski należy składać do dnia 30 kwietnia 2012r. Druk wniosku można pobrać >> TUTAJ << oraz w pok. nr 1 w Urzędzie Gminy Brzuze.

Usuwamy azbest

Gmina Brzuze uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2012”.

Remont dachu wraz z dociepleniem Domu Kultury w Ostrowitem

Informujemy, że wniosek o dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Remont dachu wraz z dociepleniem Domu Kultury w Ostrowitem” złożony w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi„ został pozytywnie rozpatrzony pod względem formalnym i przekazany do oceny merytorycznej.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości