Facebook

Prowadzone są prace ewidencyjne na zlecenie starostwa

Informujemy, że na zlecenie Starostwa Powiatowego w Rypinie, Pracownia Geodezyjna Żak A. Oczkowski, prowadzi na terenie gminy Brzuze prace związane z założeniem ewidencji budynków i lokali. W ich zakresie znajduje się także uzupełnienie baz opisowych operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali w odniesieniu do adresów nieruchomości.

Podpisana umowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej

11 stycznia 2012 roku wójt gminy dr Jan Koprowski wraz ze skarbnikiem Anną Szabat podpisali umowę z Zakładem Ogólnobudowlanym „IZOSAN” z Brodnicy, w imieniu którego wystąpił pełnomocnik Leszek Rupiński, na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Przyrowa i Mościska oraz głównych przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rypin i miasta Rypin”.

Szkolenie z zakresu ochrony roślin

11 i 12 stycznia 2012 roku w wiejskim domu kultury w Brzuzem odbywa się szkolenie na temat stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Organizatorem szkolenia jest Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rypinie. Kolejne szkolenia z tego cyklu odbędą się 8 i 9 lutego (rozpoczęcie godz. 9:00).

image

Informacja w sprawie akcyzy

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, od 2012 roku ulegnie zmianie termin składania wniosków do wójta gminy przez producentów rolnych.

- pierwszy termin - od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku
- drugi termin - od 1 sierpnia do 30 sierpnia danego roku

Zakończenie projektu z zakresu pływania i racjonalnego odżywania

Zakończony został i rozliczony projekt pod nazwą „Zdrowie zdobędziemy pływaniem i racjonalnym odżywianiem”. Przedsięwzięcie realizowane było przez Stowarzyszenie Dobrzyniacy, przy współpracy wszystkich placówek oświatowych gminy Brzuze. W działaniach projektu udział wzięło 315 dzieci.

Budżet na 2012 rok uchwalony

30 grudnia 2011 roku Rada Gminy Brzuze uchwaliła budżet na 2012 rok. Uchwała została przyjęta bez głosów sprzeciwu.
Do ważniejszych zadań zaplanowanych do realizacji należy: budowa kanalizacji ściekowej na terenie gminy, budowa i modernizacja dróg w tym, dokończenie budowy drogi Giżynek – Ruże, modernizacja i remonty obiektów kultury oraz szkół. Wśród nowych zadań przewidziane jest przygotowanie programu usuwania azbestu z terenu gminy.

Przetarg na kanalizację rozstrzygnięty

3 stycznia 2012 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Przyrowa i Mościska oraz głównych przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rypin i miasta Rypin”. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany „IZOSAN”, Moczadła 1b, 87-300 Brodnica.

Unieważniony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lecznicy i budynku po byłej poczcie

Informujemy, iż przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z dwóch działek oznaczonych nr ew. 175/3 i 175/4 położonych w miejscowości Brzuze został unieważniony. Na nieruchomości tej usytuowany jest budynek lecznicy oraz budynek po byłej poczcie.

Treść ogłoszenia...

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości