Facebook

Szlakiem Świętego Jakuba – majowy projekt Stowarzyszenia Dobrzyniacy

W piątek 18 maja 2018 r. Stowarzyszenie Dobrzyniacy zorganizowało dla uczniów szkół gminy Brzuze Rajd Szlakiem Świętego Jakuba Płonne-Studzianka. Popularyzacja istniejącego szlaku turystycznego, zdobycie doświadczeń związanych z tradycją pielgrzymowania oraz poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji regionalnej, historii i ochrony przyrody były głównymi celami zrealizowanego projektu. Młodzież szkolna, przemierzając szlak, zwiedziła m.in. zabytkowy kościół parafialny pw. Jakuba Apostoła w Płonnem i Górę Modrzewiową z pomnikowymi modrzewiami polskimi, a także odpoczęła u brzegu Drwęcy.
Odnoga Szlaku świętego Jakuba Płonne-Studzianka została wyznaczona w 2014 r. z inicjatywy wójta Jana Koprowskiego. Od tej pory Gmina Brzuze oraz miejscowe stowarzyszenia podejmują działania zmierzające do promocji  odcinka szlaku prowadzącego przez naszą gminę. Projekt Stowarzyszenia Dobrzyniacy dofinansowany grantem uzyskanym w otwartym konkursie ofert Urzędu Marszałkowskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa przeprowadzony został przy współpracy Gminy Brzuze oraz szkół podstawowych z Ostrowitego, Radzynka, Trąbina i Ugoszcza. Kolejnym działaniem, kontynuującym promocję szlaku i sanktuarium w Studziance jest Przegląd Pieśni i Piosenki Pielgrzymkowej Pielgrzym Song zaplanowany na 19 maja 2018 r. Przegląd odbywa się tradycyjnie w przeddzień Zielonych Świątek, kiedy w Studziance odbywa się odwieczny odpust.

image

Nowy skwer w Ostrowitem

W maju rozpoczęto prace na nowopowstającym skwerze w Ostrowitem pomiędzy drogą wojewódzką a jeziorem. Zadanie zostało podzielone na etapy. Kilka lat wcześniej uporządkowany został teren. Przed kilkoma dniami zdemontowano dotychczasowy obiekt handlowy przy przystanku, który wcześniej już przestał pełnić swoje funkcje i obecnie negatywnie wpływał na estetykę wsi. Tegoroczne działania będą polegały na dalszym wyrównaniu powierzchni, zagospodarowaniu terenu i wprowadzaniu zieleni. Nad jeziorem w czerwcu pobudowany zostanie drewniany pomost rekreacyjny. Niektóre prace przewidziane są na lata następne. Zanim zostanie rozbudowana infrastruktura, 27 maja br. przeprowadzona zostanie impreza Lokalnej Grupy Działania pn. "Patrol historyczny", w której organizacji uczestniczy również Gmina Brzuze. Serdecznie zapraszamy!

image

Informacja KRUS

Informacja Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy dotycząca zmiany wysokości jednorazowego odszkodowania.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENERGA-OPERATOR SA dotycząca wyłączenia prądu na terenie gminy Brzuze:

w dniu 21.05.2018

- w godz. 08.00-12.30 stacja: Ostrowite 1 obwód 300 kierunek Trąbin

Rozbudowa infrastruktury drogowej rozpoczęta

Budową chodnika przy drodze gminnej Ostrowite-Studzianka samorząd gminy Brzuze rozpoczął rozbudowę infrastruktury drogowej w 2018 r. Do realizacji przygotowane są również kolejne odcinki chodników i ścieżek przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz parkingi, wewnętrzne alejki i drogi dojazdowe na terenie całej gminy o łącznej powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych. Powstaną m.in. chodniki przy drogach wojewódzkich w Ugoszczu i Ostrowitem. Do najważniejszych celów tych prac należy poprawa bezpieczeństwa użytkowników i standardu dróg oraz poprawa estetyki miejscowości.

image

Inwestycja w czyste środowisko

Gmina Brzuze otrzymała promesę dotacji na przedsięwzięcie dotyczące demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze. Złożony w marcu wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu wspierający działania ekologiczne mieszkańców gminy, umożliwi likwidację ponad 80 ton uciążliwego dla środowiska azbestu z 23 posesji.

Nowy projekt Brodnickiego Centrum Caritas

We wtorek 15 maja wójt Jan Koprowski wziął udział w uroczystym rozpoczęciu budowy nowego obiektu Brodnickiego Centrum Caritas, zwiększającego dostęp do usług społecznych. Ośrodek działa bardzo aktywnie już ponad 15 lat. Obejmuje wsparciem potrzebujących, głównie osoby niepełnosprawne, bezdomne i młodzież szkolną. Do celów działalności należy pomoc w wyjściu z bezdomności i reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Gmina Brzuze znajduje się w zasięgu jego działania.

image

Przetarg na budowę drogi ogłoszony

Wójt Jan Koprowski ogłosił przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn-Małe Pole. Remont obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej, podbudowy oraz zjazdów na posesje. Tegoroczne prace na 870-metrowym odcinku drogi na terenie Kleszczyna wykonane zostaną dzięki dotacji uzyskanej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego oraz z udziałem środków własnych gminy. Termin składania ofert mija 30 maja 2018 r. o godz. 9.00.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości