Facebook

II etap drogi z Łączonka do Ostrowitego

„Przebudowa drogi gminnej Łączonek-Ostrowite od km 0+865 do km 1+695” to nazwa zadania, które uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na początku grudnia br. wójt gminy Jan Koprowski podpisał umowę na modernizację tego odcinka z wyłonionym w przetargu wykonawcą - Andrzejem Kurdą, prezesem Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z Lipna. Zakres prac budowlanych obejmuje zmianę szerokości i rodzaju nawierzchni jezdni, przebudowę skrzyżowań, wykonanie zjazdów oraz oznakowania pionowego i poziomego. Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień 2020 roku.

Informacja o godzinach pracy urzędu

W Wigilię 24 grudnia oraz 31 grudnia 2019 r. Urząd Gminy Brzuze czynny będzie do godz. 13:00.

Umowa z wykonawcą drogi Trąbin-Radomin

W grudniu br. Gmina Brzuze zawarła z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna umowę na przebudowę drogi gminnej Trąbin-Trąbin Rumunki-Radomin. Na odcinku o długości 2363 metrów wykonane zostaną prace przygotowawcze i ziemne, bitumiczna nawierzchnia jezdni, zjazdy oraz oznakowanie drogowe. Umowę na realizację inwestycji, która rozpocznie się wiosną 2020 roku, podpisał na początku miesiąca wójt Jan Koprowski oraz Andrzej Kurda – prezes PRD Lipno. Gmina Brzuze uzyskała wsparcie finansowe na budowę drogi z Funduszu Dróg Samorządowych.

image

Wigilijnie w Giżynku

Panie z koła gospodyń z Giżynka przygotowały spotkanie opłatkowe, które odbyło się 17 grudnia 2019 r. w wiejskiej świetlicy. W świąteczną atmosferę świąt wprowadzili zebranych uczniowie z Ugoszcza, przedstawiając bożonarodzeniowe jasełka. Życzenia zebranym mieszkańcom złożyła przewodnicząca Waleria Pucińska oraz zaproszeni goście: sołtys Maciej Kalinowski, radny Przemysław Nalazek, prezes miejscowej OSP Ryszard Kaźmierkiewicz i wójt Jan Koprowski. Organizatorem spotkania było Koło Gospodyń Wiejskich w Giżynku we współpracy z samorządem gminy.

image

Sołeckie inwestycje

W Ostrowitem zakończono budowę drogi osiedlowej, której potrzebę modernizacji zgłosili mieszkańcy w trakcie ubiegłorocznego zebrania. W ramach inwestycji w grudniu br. wykonana została podbudowa oraz nawierzchnia z kostki brukowej. Zakup 160 m2 kostki sfinansowano z funduszu sołeckiego.
W związku z wnioskami mieszkańców rozbudowane zostało również oświetlenie drogowe w Ostrowitem, Radzynku i Giżynku. Powstało łącznie kilka punktów świetlnych. Jedna z lamp w technologii hybrydowej oświetla nowe skrzyżowanie przy drodze Radzynek-Somsiory.

image

Budowa garażu w OSP Giżynek

Trwa budowa garażu przy remizie OSP Giżynek. W 2019 r. prace zakończone zostaną na stanie surowym otwartym. Kontynuacja prac przewidziana jest w roku następnym. Część środków na realizację zadania pochodzi z dotacji Komendanta Głównego PSP oraz z budżetu gminy. Samorząd przystąpił do inwestycji z uwagi na rozwój straży i związane z tym potrzeby lokalowe. Dotychczasowy garaż i pomieszczenia towarzyszące nie były wystarczające do sprawnej działalności tej jedynej w gminie jednostki znajdującej się w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

image

Święty Mikołaj w KGW Radzynek

Na początku grudnia br. w kole gospodyń wiejskich w Radzynku gościł Święty Mikołaj, który przybył na spotkanie w asyście dwóch pomocniczek i z upominkiem dla każdego uczestnika. Uroczystość podsumowująca działalność koła była jednocześnie okazją do rozmów z przedstawicielami samorządu gminnego i sołeckiego o wykonanych i planowanych inwestycjach. Na zaproszenie przewodniczącej Reginy Piechockiej przybyli m.in.: wójt Jan Koprowski, sołtys Jerzy Tekliński i radny Sławomir Tomaszewski.

image

Minisiatkówka na Mikołajki

6 grudnia br. w Radzynku odbył się Mikołajkowy turniej w minisiatkówkę o puchar Wójta Gminy Brzuze. Szkoła podstawowa już po raz piąty gościła młodych sportowców ze szkół gminy Brzuze na międzyszkolnych rozgrywkach. W kategorii chłopców pierwsze miejsce zdobyli uczniowie z Radzynka, na kolejnych miejscach uplasowali się chłopcy z Trąbina, Ostrowitego i Ugoszcza. Wśród dziewcząt najlepsze okazały się zawodniczki z Radzynka, drugie miejsce wywalczyły uczennice z Ostrowitego, trzecie z Trąbina, a czwarte z Ugoszcza. Wójt Jan Koprowski pogratulował wszystkim zawodnikom oraz podziękował za wspaniałą atmosferę podczas turnieju i rywalizację fair-play.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości