Facebook

Godziny pracy biblioteki

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna czynna jest w następujących godzinach:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowitem (dom kultury)

Wtorek: 14:00 – 16:00
Piątek: 14:00 – 16:00

Filia Biblioteczna Ugoszcz

Wtorek: 9:00 – 15:00
Czwartek: 11:00 – 15:00

Pozostałe dni i godziny nie ulegają zmianie.

Przypomnienie o opłacie alkoholowej

Urząd Gminy Brzuze przypomina, że dnia 31 maja 2012 roku tj. czwartek, upływa ustawowy termin do wniesienia II raty opłaty za dalsze korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w bieżącym roku.
Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Brzuze w godzinach od 7:30 do 11:00 lub na konto BS Skępe O/Ostrowite nr 96 9546 0004 2003 0010 2990 0002. Niedokonanie opłaty II raty w terminie do 31 maja br. spowoduje wygaśnięcie posiadanych zezwoleń.

Trwają prace przy budowie kanalizacji

Aktualnie, w ramach budowy sieci kanalizacyjnej, wykonywane są przewierty sterowane pod drogami wojewódzkimi i powiatowymi.

image

Modernizacja oświetlenia w gminie

Trwa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brzuze, polegająca na wymianie starych opraw na energooszczędne. Łącznie wymienionych zostanie 28 sztuk opraw.

image

Postępują prace przy budowie kanalizacji

Rozpoczęła się budowa odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsiach: Brzuze, Ostrowite i Ugoszcz.

image

Podpisana umowa na budowę pomostu w Trąbinie

15 maja 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, wójt gminy Brzuze Jan Koprowski podpisał umowę zawartą pomiędzy Gminą Brzuze, a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Budowa pomostu rekreacyjno-spacerowego wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Trąbin”. Celem zadania jest tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju rekreacji i turystyki na naszym obszarze. Operacja dotyczy zakresu małych projektów, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Komunikat o zagrożeniu upraw pszenicy ozimej

Przekazujemy informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział Rypin, o zagrożeniu upraw pszenicy ozimej spowodowanym przez agrofag rdzy brunatnej pszenicy.

Realizacja projektu w gminie trwa

10 maja 2012 roku odwiedziła gminę Brzuze grupa członków kapituły konkursu „Rodzynki z Pozarządówki”. Wizyta związana była z tym, iż Stowarzyszenie Dobrzyniacy realizujące projekt „Tradycja chowu i hodowli gęsi rypińskiej wraca na ziemię dobrzyńską”, zakwalifikowało się do II etapu konkursu. Członkowie kapituły odwiedzili niektóre gospodarstwa na terenie gminy, w których prowadzony jest chów gęsi w oparciu o zasady konkursu.

image

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Azbest 2018
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości