Facebook

Święto folkloru w Ugoszczu

14 lipca br. Ugoszcz gościł uczestników XX Przeglądu Zespołów Ludowych Ziemi Dobrzyńskiej. Skrwilenianki (Skrwilno), Złoty Kłos i Chalinianki (Dobrzyń n. Wisłą), Jarzębinki (Chrostkowo), Jesienny Liść i Chłopaki do Wzięcia (Kikół), Osiecka Kapela Ludowa im. Kamińskich (Osiek n. Wisłą), Srebrny Włos i Walentynki (Rypin), Jutrzenka i Radość (Czernikowo), Wrzosy (miasto Rypin), Wichowiaki (Lipno), Kawęczynianki (Kawęczyn), a także zespół z gminy Brzuze - Familianki zaprezentowali kilkadziesiąt utworów związanych z historią, kulturą i obyczajami ziemi dobrzyńskiej. Z okazji jubileuszowej edycji każdy z uczestniczących zespołów otrzymał pamiątkową statuetkę oraz drobny upominek od organizatorów: Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i Wójta Gminy Brzuze. Wysoki poziom artystyczny, bogaty repertuar oraz sprawne prowadzenie przez Dariusza Chrobaka sprawia, że ta popularna impreza od wielu lat cieszy się niegasnącym zainteresowaniem wśród mieszkańców i gości. Szczególne podziękowania za kultywowanie tradycji i budowanie więzi lokalnych skierowano na ręce prezesa stowarzyszenia Ryszarda Bartoszewskiego i wójta gminy Jana Koprowskiego.
- Z zadowoleniem przyjąłem możliwość współorganizacji przeglądu przez Gminę Brzuze, który początkowo odbywał się w Ostrowitem, w amfiteatrze nad jeziorem ze sceną na składzie kolejki wąskotorowej. W związku z niemożliwością dalszego wykorzystania tego obiektu i brakiem zaplecza, imprezę przenieśliśmy do Ugoszcza, gdzie od 2005 r. na terenie przy świetlicy i szkole organizowane są różne wydarzenia sołeckie, gminne i regionalne. Dziękuję wszystkim uczestnikom i współorganizatorom za współpracę, dzięki której przegląd cieszy się wielkim uznaniem miłośników folkloru. Liczę na to, że udany XX jubileuszowy przegląd będzie impulsem do dalszych działań i rozwoju folkloru ziemi dobrzyńskiej, a nasza gmina jednym z ważnych miejsc krzewienia kultury ludowej w regionie - mówił wójt Jan Koprowski.
Uroczystość zaszczycili również swoją obecnością: Aneta Jędrzejewska – członkini zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, dr Andrzej Potoczek - prezes Stowarzyszenia Salutaris, Tomasz Kinicki - burmistrz miasta i gminy Górzno, Janusz Tyburski - wójt gminy Rypin, Mariusz Lorenc - wójt gminy Chrostkowo oraz przedstawiciele rady i zarządu SGZD - Agnieszka Matyjasik, Bożena Mazur, dr hab. Andrzej Mielczarek i dr Adam Wróbel.
Organizacyjny sukces i opiekę nad licznie zgromadzonymi zespołami i gośćmi zapewnili również radni, sołtysi, reprezentanci gminnych instytucji i stowarzyszeń, szkół podstawowych z Ostrowitego i Ugoszcza oraz pracownicy urzędu gminy w Brzuzem.

image

Piłka nożna – trening i zabawa

Na kompleksie boisk orlik w Ostrowitem trwają zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży pn. Wakacje z Piłką – Brzuze 2019. Od 10 lipca br. trenerzy brodnickiej Sparty prowadzą profesjonalne treningi dla młodych zawodników z roczników 2005-2014 w podziale na pięć kategorii wiekowych. Propagowanie piłki nożnej jako atrakcyjnej oraz aktywnej formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież cieszy ich rodziców, a  fachowo prowadzone zajęcia zyskały wśród uczestników ogromną popularność. Na zakończenie trwających trzy tygodnie zmagań z piłką nożną każdy młody piłkarz otrzyma certyfikat udziału w treningach. Organizatorem piłkarskich warsztatów jest Gminny Klub Sportowy Pojezierze Brzuze, a patronat nad imprezą sprawują: wójt gminy oraz Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

image

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Wójt Jan Koprowski oraz skarbnik Anna Szabat podpisali z Pawłem Chmielewskim reprezentującym Przedsiębiorstwo Budowlane z Rypina umowę na rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią zbiorczą. W ramach podpisanej 9 lipca br. umowy wykonanych zostanie 13 indywidualnych przepompowni przydomowych. Rozpoczęcie prac nastąpi w lipcu, a zakończenie inwestycji zaplanowane jest na rok 2020. Inwestycja realizowana głównie w Ostrowitem, ale także w Mościskach i Ugoszczu dofinansowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

image

Świece z domieszką lata i słońca

Ziołami oraz  pachnącymi słońcem kwiatami, seniorzy z naszej gminy ozdabiali wykonane własnoręcznie oryginalne świece. Inwencja twórcza i doskonały humor dopisywały uczestnikom warsztatów świeczkarskich, które odbyły się 9 i 10 lipca w świetlicy w Brzuzem. Projekt realizowany jest dzięki dotacji uzyskanej w ramach otwartego konkursu ofert urzędu marszałkowskiego  przez Stowarzyszenie Dobrzyniacy.

image

Umowa na remont drogi

9 lipca b. Gmina Brzuze zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna - wykonawcą przebudowy drogi gminnej, zakwalifikowanej do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Na odcinku 0,999 km z Radzynka do Somsior ułożona będzie masa bitumiczna, zainstalowane zostanie oświetlenie, a także powstanie przejście dla pieszych, chodnik i skrzyżowania. Inwestycja rozpocznie się na przełomie lipca i sierpnia, a zakończenie prac przewidziane jest na październik tego roku.
Jest to kolejna droga, na której modernizację Gmina Brzuze otrzymała wsparcie finansowe w ramach tego rządowego funduszu. W ubiegłym roku województwo dofinansowało budowę drogi Ostrowite-Mościska, a w przyszłym roku modernizowana będzie następna droga Trąbin-Trąbin Rumunki.

image

O bezpieczeństwie nad wodą w Gulbinach

Niedzielne popołudnie nad jeziorem Długie w Gulbinach upłynęło pod znakiem pikniku zorganizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Po raz kolejny ratownicy z lipnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Rypinie przedstawili uczestnikom zasady bezpiecznego korzystania z  letnich kąpieli. Ratownicy WOPR przypomnieli zgromadzonym zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a dzieci chętnie uczestniczyły w ćwiczeniach z przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Organizatorami pikniku były sołectwa: Gulbiny i Marianowo.

image

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Brzuze informuje, że od 01 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Prosimy uprawnionych rolników o składanie wniosków w urzędzie gminy, w pokoju nr 18.

Warsztaty mydlarskie

Przez dwa dni uczestnicy projektu pn. Z seniorami za ziołami poznawali tajniki wyrobu pachnących ziołami mydełek. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Dobrzyniacy, które na ten cel pozyskało środki z urzędu marszałkowskiego w Toruniu.

 

image

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości