Facebook

Wojewódzki wyścig kolarski w Radzynku

Serdecznie zapraszamy na Wyścig Kolarski Szlakiem Ligi UKS, dla zawodników szkółek kolarskich z naszego województwa. W najbliższą sobotę, 16 września 2017 r. o godz. 11.00 rozpocznie się w Radzynku Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Brzuze. Młodzi zawodnicy ścigając się na dystansie 18 i 26 km po drogach Radzynka, Żałego, Kleszczyna i Piskorczyna powalczą o punkty do klasyfikacji kolarskiej ligi UKS. Turniej szosowy ujęty w kalendarzu wyścigów wojewódzkich przeprowadzony zostanie zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Kolarskiego. Sportowcy z naszej gminnej szkółki, trenujący pod okiem trenera Michała Czachorskiego również wezmą udział w tym wojewódzkim etapie.

Program minutowy zawodów przewiduje:
9.00-10.30 – weryfikacja dokumentów w biurze zawodów
10.30 - odprawa techniczna zespołów
11.00 – start kategorii żakini
11.45 – start kategorii żak + młodziczka
12.30 – start kategorii młodzik
14.00 – zakończenie wyścigu, podsumowanie

Zawody przeprowadzone zostaną przez Gminny Klub Sportowy i Gminę Brzuze przy wsparciu organizacyjnym szkoły podstawowej w Radzynku. Współorganizatorami wyścigu jest Kujawsko-Pomorski Związek Kolarski, TKK Pacific Toruń i Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS.

Zaproszenie na Bieg Po Zdrowie

Wójt Gminy Brzuze oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze zapraszają na Bieg Po Zdrowie, który przeprowadzony zostanie w ramach XX Maratonu Trzeźwości. Impreza sportowa organizowana dla dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej odbędzie się 21 września 2017 r. w malowniczych plenerach Radzynka i Okonina.
Organizatorzy zapewniają zawodnikom dobrą zabawę, medale, nagrody i posiłek regeneracyjny, a kibiców zachęcają do aktywnego dopingowania. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENERGA-OPERATOR SA dotycząca wyłączenia prądu na terenie gminy Brzuze:

w dniu 19.09.2017
- w godz. 08.00-13.30 stacja: Giżynek 7     

w dniu 21.09.2017

- w godz. 08.00-13.30 stacja: Trąbin Rumunki 4      

w dniu 22.09.2017
- w godz. 08.00-12.00 stacje: Marianowo 1, 2

Informacja KRUS

Informacja Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy dotycząca e-składek.

Konsultacje programu rewitalizacji

Pierwsze spotkanie konsultacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Programem Rewitalizacji dla Gminy Brzuze odbyło się 18 sierpnia 2017 r. w świetlicy w Brzuzem. Podczas warsztatów zaprezentowano informacje wprowadzające do programu rewitalizacji, omówiono specyfikę gminy, jej najważniejsze problemy i dokonano analizy zasobów dla obszarów proponowanych do przeprowadzenia odnowy. Spotkanie, w którym aktywnie uczestniczyli mieszkańcy, radni, sołtysi, przedsiębiorcy oraz pracownicy samorządowi stanowiło pierwszy krok, który rozpoczął proces rewitalizacji w miejscowościach naszej gminy.
Kolejne spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad programem miało miejsce we wtorek, 12 września 2017 r. i odbyło się w urzędzie gminy. Omówiono propozycje granic obszarów, na którym występują zagrożenia oraz proponowanego obszaru rewitalizacji, przedstawiono analizę SWOT oraz wyniki przeprowadzonej ankiety.  Ważnym punktem spotkania było także omówienie zgłoszonych propozycji działań na rewitalizowanych obszarach.
Wypracowany w wyniku konsultacji projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzuze zostanie przedstawiony zainteresowanym stronom w celu zgłoszenia uwag, opinii oraz propozycji dotyczących założeń do proponowanego projektu.

Zaproszenie na warsztaty LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zaprasza, za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, mieszkańców oraz przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego zainteresowanych tematem pozyskiwania funduszy unijnych do udziału w Warsztatach Współpracy Trójsektorowej.

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zwraca się za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze z informacją o organizowanym konkursie plastycznym pn. Z funduszami unijnymi za pan brat. Zachęcamy do udziału!

- plakat informacyjny
- deklaracja uczestnictwa
- regulamin konkursu

Rywalizacja samorządów na wesoło – w klimacie Barei

W sobotę, 9 września 2017 r., zespół samorządu Gminy Brzuze wziął udział w rywalizacji samorządów na wesoło 2017. Scenariusz zawodów, odbywających się podczas Targów Agra, zakładał stworzenie klimatu na wzór byłego PRL-u.  Organizatorzy dosłownie zrealizowali ówczesną zasadę jedynej słusznej drogi i przewodniej roli partii. Drużyna reprezentująca Gminę Brzuze przedstawiając specjalnie na tę okazję napisaną piosenkę oraz tańcząc polkę podbiła serca widzów. Pozostałe konkurencje polegały m.in. na przeciąganiu ciągnika, rzucie ziemniakiem do kosza, rzucie gumofilcem na odległość, rozpoznawaniu ziaren zbóż i nasion. W trakcie sobotniej zabawy dobre humory dopisywały nie tylko zawodnikom, ale również zgromadzonej widowni. Dziękujemy publiczności za wspaniałą wspólną zabawę, brawa oraz uznanie.

image
Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 73 gości