Facebook

Zebranie Zarządu Gminnego OSP

W środę 16 stycznia 2019 roku w Brzuzem obradował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP. Tematem zebrania było między innymi sprawozdanie z działalności OSP w 2018 roku oraz sprawozdanie finansowe. Ponadto strażacy przyjęli plan działalności i plan finansowy na rok 2019. Dokonali również wyboru sekretarza zarządu gminnego, którym został Grzegorz Seroka z OSP Ostrowite. Gośćmi zebrania byli; wójt gminy Jan Koprowski oraz przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński.

image

Konkurs „Wybieram wybory”

Urząd Gminy Brzuze przekazuje informację Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego o organizowanym Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory", przeznaczonym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na stronie wybieramwybory.pl

Święto Babci i Dziadka w Radzynku

W czwartek 10 stycznia br. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radzynku zaprosiły swoje babcie oraz dziadków na uroczyste obchody tego szczególnego święta. Wzruszonym gościom zaprezentowały program słowno-muzyczny oraz m.in. fragmenty „Opowieści Wigilijnej”. Każda babcia i dziadek otrzymali od swoich wnuków własnoręcznie przygotowany upominek, a następnie przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców dzieci, wspólnie świętowano ten szczególny dzień.
W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie szkoły i ich rodzice, nauczyciele, radni, sołtysi oraz wójt gminy.

image

Zaproszenie na szkolenie

Urząd Gminy Brzuze przekazuje zaproszenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na szkolenie pn. Produkcja rolna na terenach objętych programem działań OSN. Obowiązki i wymogi dla rolników.
Szkolenie odbędzie się 15 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Brzuze.

Zaproszenie na konsultacje KSRR

Urząd Gminy Brzuze przekazuje zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Departamentu Rozwoju Regionalnego, na konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

- informacja dotycząca konsultacji KSRR
- zaproszenie
- program spotkania
- mapa

Informacje na temat dokumentu, spotkania konsultacyjnego oraz formularze do zgłaszania uwag oraz swojego uczestnictwa w spotkaniu dostępne są pod adresem: www.miir.gov.pl/ksrr

Ostrzeżenie meteorologiczne

Urząd Gminy Brzuze przekazuje ostrzeżenie meteorologiczne z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o marznących opadach.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości