Facebook


Prosimy Mieszkańców o korzystanie ze sprawdzonych źródeł wiedzy oraz czerpanie informacji zamieszczonych na oficjalnych stronach internetowych: www.gis.gov.pl, www.gov.pl, www.psserypin.pl oraz pod numerem bezpłatnej infolinii NFZ: 800 190 590.

Polecamy korzystanie z informacji na stronie rządowej:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Strona cały czas jest uzupełniana i są na niej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, np. osób powracających do Polski z zagranicy. W przypadku pytań lokalnych polecamy kierowanie pytań na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przypominamy jednocześnie, że w profilaktyce zakażeń wirusem SARS-CoV-2 istotne jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny oraz stosowanie poniższych zaleceń.

  1. Pozostanie w domach, a w koniecznych przypadkach unikanie dużych skupisk ludzkich oraz wizyt w sklepach wielkopowierzchniowych i innych miejscach publicznych
  2. Mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekowanie ich płynami i żelami na bazie alkoholu (min. 60%)
  3. Unikanie dotykania oczu, nosa i ust
  4. Dbanie o czystość powierzchni dotykowych w domu i pracy poprzez przecieranie wodą z detergentem lub płynem dezynfekującym (m.in. biurka, stoły, klamki, poręcze)
  5. Regularne dezynfekowanie swojego telefonu i niekorzystanie z niego podczas spożywania posiłków
  6. Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (przynajmniej 1-1,5 m z osobą, która wykazuje symptomy choroby)
  7. Stosowanie zasad ochrony podczas kichania i kaszlu (zakrycie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką – chusteczkę należy wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu - min. 60%)
  8. Regularne nawadnianie organizmu (ok. 2 l płynów – najlepiej wody) oraz zdrowe odżywianie (urozmaicona w owoce i warzywa dieta)


Szczególnie powinny o siebie dbać osoby po 60. roku życia, o obniżonej odporności oraz osoby z grupy ryzyka cierpiące na inne schorzenia takie jak cukrzyca czy niewydolność sercowo-naczyniowa.

Komunikat Wójta Gminy Brzuze z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia korzystania z placów zabaw przez dzieci.

Komunikat Wójta Gminy Brzuze z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia obiektów gminnych.

Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Brzuze i jednostek organizacyjnych gminy.

Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zawieszeniu organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych od 12 marca br. do odwołania.

Informacje dla osób objętych kwarantanną.

Jak skutecznie myć ręce?

Odczyty wodomierzy w okresie epidemii

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem informuje o możliwości zdalnego podawania odczytu wodomierza pod nr tel. 54 270 1123, 793 699 809, 504 239 454 lub na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W przypadku braku przekazania informacji, GZGK obliczy ilość dostarczonej wody i wystawi fakturę na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich trzech miesiącach. Faktury dostarczone zostaną odbiorcom drogą elektroniczną lub w formie papierowej. Rozliczenie za faktycznie zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpi po odczytaniu wodomierza.

Aby uniknąć nadmiernego spiętrzenia nadsyłanych informacji,  zamieszczamy poniżej  terminarz dla poszczególnych miejscowości na kwiecień 2020 r.:

Ostrowite  8 - 15 kwietnia
Giżynek, Okonin  15 – 20 kwietnia
Ugoszcz (Dąbrówka - Julianowo)  20 – 25 kwietnia
Brzuze 25 – 30 kwietnia

Azbest 2020 – trwa nabór wniosków

Przypominamy, że trwa nabór wniosków o przyznanie w 2020 r. dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych lub elewacji z terenu gminy Brzuze. Wnioski składać można do 30 kwietnia 2020 r. W sprawach dotyczących dofinansowania prosimy o kontakt pod nr. tel. 54/270 11 23 lub 664 730 091. Druki do pobrania tutaj.

Informacje KRUS

Urząd Gminy Brzuze przekazuje informacje Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczące przedłużenia wypłaty rent rolniczych i innych świadczeń.

- Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS
- Wniosek o zasiłek opiekuńczy
- Przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń

Komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Urząd Gminy Brzuze przekazuje informacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla małych firm, które dotyczą wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

- informacje dodatkowe

Konkurs na zadania sportowe rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzuze w 2020 roku. 2 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Brzuze i Gminnym Klubem Sportowym Pojezierze Brzuze na wykonanie zadania pn. „Rozwój sportu w Gminie Brzuze”.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu

Wójt Gminy Brzuze informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzuze został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu. Szczegółowe informacje na BIP.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości