Facebook

Harmonogram odbioru odpadów - 2020 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jak prawidłowo segregować odpady komunalne

 

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne oraz miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzuze

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) informujemy:

 

- podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Brzuze jest: Zakład Usługowo – Handlowy „KARO” Józef Karczewski, ul. Szpakowa 12/A, 85-432 Bydgoszcz
- miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN" Sp. z o.o., Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin

 

Informacja dla właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Informujemy, iż odpady komunalne gromadzone w sposób zmieszany lub selektywny będą odbierane z Państwa posesji raz w miesiącu, zgodnie z dostępnym poniżej szczegółowym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miejscowościach.
W przypadku nie posiadania nr budynku prosimy o wywieszenie w miejscu widocznym nr ew. działki celem ułatwienia firmie odbierającej odpady trafienia do przedmiotowej posesji.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w ustalonych terminach na podany poniżej numer rachunku bankowego: BS Skępe o/Ostrowite: 84 9546 0004 2003 0010 2990 0024.


Informacja o PSZOK

Teren przeznaczony pod PSZOK zlokalizowany jest na działce po byłym kółku rolniczym w miejscowości Ostrowite.
Główny Punkt selektywnego zbierania odpadów jest czynny raz w miesiącu tj. w każdy pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca w godzinach od 14.00 do 18.00 w okresie od 01 marca do 31 października oraz w godzinach od 14.00 do 16.00 w okresie od 01 listopada do 28/29 lutego. Nie wyklucza się, że w pewnych okresach częstotliwość działania Głównego Punktu zostanie zwiększona do dwóch dni w miesiącu.

 

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

 

Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzuze

Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Skępe O/Ostrowite
84 9546 0004 2003 0010 2990 0024

 

Rejestr Działalności Regulowanej

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu

Ogłoszenie w sprawie opłat za odpady śmieciowe

 

Start > Odpady komunalne
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości