Facebook

Podpisana umowa na remont dachu domu kultury

18 czerwca 2012 roku, wójt gminy Brzuze Jan Koprowski, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Anny Szabat, podpisał umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pod nazwą „Remont dachu wraz z dociepleniem Domu Kultury w Ostrowitem”. Zadanie realizowane jest w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Start > Strona główna > Podpisana umowa na remont dachu domu kultury
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości