Facebook

Zakończono budowę kanalizacji

W dniu 10.07.2020 r. komisyjnie dokonano odbioru robót budowlanych dla zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze”. Rozbudowa sieci kanalizacji obejmowała miejscowości Mościska, Ostrowite oraz Ugoszcz. Gmina Brzuze na realizację zadania pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach PROW 2014-2020

Start > Strona główna > Zakończono budowę kanalizacji
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości