Facebook

Wsparcie społeczne dla mieszkańców gminy Brzuze

Celem projektu pn. GMINA BRZUZE - AKTYWNIE jest zwiększenie aktywności społecznej 16 pełnoletnich osób mieszkających w gminie Brzuze, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności ze względu na niesamodzielność.

Rekrutacja do projektu realizowanego przez Gminę Brzuze i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przeprowadzona zostanie w dniach 1.08.2020 r. - 10.08.2020 r.

Przewidziane w projekcie wieloaspektowe wsparcie rozwoju społecznego obejmuje działania edukacyjne, artystyczne i integracyjne, m.in. warsztaty komputerowe, rękodzielnicze, teatralne, zdrowotne, profilaktyki ruchowej, kosmetologiczne, wizerunkowe, zajęcia rekreacyjne oraz pomoc psychologiczną.

O zakwalifikowaniu do udziału decyduje spełnienie wszystkich poniższych kryteriów obligatoryjnych, których weryfikacji formalnej dokona Komisja Rekrutacyjna:
- osoba pełnoletnia,
- zamieszkiwanie, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie gminy Brzuze,
- kryterium osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- uczestnictwo tylko w jednym projekcie dofinansowanym w ramach projektu grantowego LGD Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ.
Decydująca jest kolejność wpływu zgłoszeń do Biura Projektu. W pierwszej kolejności będą przyjmowane  osoby spełniające przesłankę osób niesamodzielnych (ze względu na wiek/stan zdrowia).

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie internetowej www.brzuze.pl w  zakładce Gmina Brzuze – Aktywnie oraz w wersji  papierowej w Biurze Projektu (87-517 Brzuze 62, pokój nr 8). Uzupełnioną dokumentację można składać w Biurze Projektu  (pokój nr 8) w Urzędzie Gminy Brzuze w godzinach 8.00-15.00 (poza dniami wolnymi ustawowo od pracy) lub elektronicznie na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dodatkowych informacji udziela osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz realizację projektu (koordynator): Agnieszka Krauza tel. 797 395 008 lub 54/270 11 23, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- regulamin rekrutacji
- formularz zgłoszeniowy
- deklaracja uczestnictwa
- oświadczenie – potwierdzenie statusu
- oświadczenie uczestnika
- umowa z uczestnikiem
- plakat informacyjny

Start > Strona główna > Wsparcie społeczne dla mieszkańców gminy Brzuze
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości