Facebook

Absolutorium dla wójta gminy Brzuze

Podczas XIV sesji Rady Gminy Brzuze, radni pozytywnie ocenili pracę wójta oraz jednogłośnie przyjęli uchwałę o udzieleniu Janowi Koprowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. Podjęcie uchwały poprzedziło sprawozdanie wójta z realizacji ubiegłorocznego budżetu oraz przedstawienie przez radę pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Włocławku i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
Wójt podziękował radnym za pozytywną ocenę pracy i podkreślił, iż jest ona m.in. wynikiem odpowiedzialnego planowania i zgodnej współpracy z radą gminy. Docenił inicjatywy radnych, sołtysów i rad sołeckich – jako przedstawicieli mieszkańców, przy tworzeniu budżetu i realizacji podjętych działań. Słowa podziękowań za zaangażowanie wójt skierował również do pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy, dzięki którym mógł realizować zaplanowane zadania inwestycyjne.

image

Start > Strona główna > Absolutorium dla wójta gminy Brzuze
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości