Facebook

Umowy na nowe projekty

17 czerwca 2020 r. wójt Jan Koprowski, przy kontrasygnacie skarbnika Anny Szabat, podpisał umowy z Zarządem Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jedna z umów dotyczy przedsięwzięcia realizowanego przez Szkołę Podstawową w Radzynku. W projekcie uczestniczyć będzie 15-osobowa grupa dzieci i młodzieży w wieku 16-18 lat. W ramach realizacji odbywać się będą między innymi zajęcia dydaktyczne, wycieczka do młyna wiedzy w Toruniu, zajęcia sportowo taneczne, językowe oraz zakupiony zostanie sprzęt sportowy i taneczny. Druga umowa dotyczy projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Trąbinie. W działaniach uczestniczyć będzie również 15-osobowa grupa dzieci i młodzieży. Przedmiotem podpisanej umowy będą między innymi zajęcia artystyczne, usprawniające naukę czytania, zajęcia taneczne, wycieczki. Zakupione zostaną, podobnie jak w SP w Radzynku sprzęty niezbędne do realizacji między innymi przenośny sprzęt nagłaśniający, piłki, programy komputerowe i inne urządzenia niezbędne do realizacji projektu.

Start > Strona główna > Umowy na nowe projekty
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości