Facebook

Walne zebrania w jednostkach OSP

OSP Giżynek, OSP Ostrowite i OSP Trąbin to jednostki, w których odbyły się dotychczas tegoroczne walne zebrania sprawozdawcze. Podczas spotkań druhowie omawiali działalność swoich jednostek w roku ubiegłym oraz przedstawiali plany na bieżący. W OSP Giżynek, należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, obecny na spotkaniu zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie bryg. Andrzej Górecki wręczył odznaczenia wyróżnionym strażaków. W zebraniu, na którym udzielono absolutorium zarządowi z prezesem Ryszardem Kaźmierkiewiczem uczestniczyli: komendant gminny OSP Mieczysław Wardencki, wójt Jan Koprowski, sołtys Maciej Kalinowski oraz przewodnicząca miejscowego koła gospodyń wiejskich Waleria Pucińska.
Na walnym spotkaniu w OSP Ostrowite, którym kieruje prezes Grzegorz Seroka, członkowie jednostki jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium. W szeregi strażackiej braci wstąpiło tego dnia sześciu ochotników, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Wśród zaproszonych gości był również prezes gminnego zarządu OSP Ryszard Kaźmierkiewicz oraz wójt Jan Koprowski.
7 marca w remizie w Trąbinie spotkali się na walnym strażacy z najstarszej jednostki OSP w gminie Brzuze. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności w roku 2019 druhowie przeszli do omawiania planów na rok obecny oraz głosowania w sprawie absolutorium. Zarząd, którego prezesem jest Roman Górecki uzyskał pozytywną ocenę komisji rewizyjnej, a następnie walne zebranie członków udzieliło poparcia. Grono OSP Trąbin powiększyło się o czterech nowych członków, którzy złożyli ślubowanie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: bryg. Andrzej Górecki – zastępca komendanta powiatowego PSP, prezes gminnego zarządu OSP Ryszard Kaźmierkiewicz, wójt gminy Jan Koprowski, ksiądz proboszcz Andrzej Bytner oraz sołtysi: Teresa Sieklicka i Mieczysław Gęsicki.

image
Start > Strona główna > Walne zebrania w jednostkach OSP
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości