Facebook

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Brzuze ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminu Brzuze w 2020 roku.
Zgłoszenia należy składać na formularzu znajdującym się w załączeniu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Brzuze, 87-517 Brzuze 62, Wydział promocji, Kultury i Sportu – pokój nr 8. Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia zgłoszenia do urzędu.
Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób: „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizacje zadań publicznych Gminy Brzuze w 2020 r”. Termin składania dokumentów – do 20 lutego 2020 roku do godziny 15.30.

- zarządzenie BIP

Start > Strona główna > Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości