Facebook

II etap drogi z Łączonka do Ostrowitego

„Przebudowa drogi gminnej Łączonek-Ostrowite od km 0+865 do km 1+695” to nazwa zadania, które uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na początku grudnia br. wójt gminy Jan Koprowski podpisał umowę na modernizację tego odcinka z wyłonionym w przetargu wykonawcą - Andrzejem Kurdą, prezesem Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z Lipna. Zakres prac budowlanych obejmuje zmianę szerokości i rodzaju nawierzchni jezdni, przebudowę skrzyżowań, wykonanie zjazdów oraz oznakowania pionowego i poziomego. Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień 2020 roku.

Start > Strona główna > II etap drogi z Łączonka do Ostrowitego
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości