Facebook

Spotkanie nowych kół gospodyń wiejskich

W świetlicy wiejskiej w Brzuzem spotkały się członkinie zarządów nowopowstałych kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Brzuze. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom związanym z zachowaniem higieny podczas przyrządzania potraw na imprezach środowiskowych. Uczestniczki dyskutowały też na temat planów dalszej działalności, w tym udziału w tegorocznym gminnym konkursie palm wielkanocnych. Wśród gości byli dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie Beata Grabowska oraz wójt Jan Koprowski.
W związku z nowymi możliwościami finansowania działalności mieszkańców wsi samorząd gminy Brzuze wspiera organizacyjnie wszystkie nowe i przekształcone koła gospodyń wiejskich. Chcemy dobrze wykorzystać uruchomiony w końcu 2018 r. instrument finansowy aktywizujący kobiety. Zarejestrowanych zostało 12 kół, które już od trzech miesięcy realizują cele przyjęte w statutach. Nasze panie są szczególnie kreatywne. Uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, organizują spotkania integracyjne, a także przygotowują się do gminnego konkursu palm wielkanocnych na zajęciach rękodzielniczych. Na spotkaniu wszystkich kół 7 marca omówione zostały zagadnienia bezpiecznego żywienia na imprezach środowiskowych, a także możliwość utworzenia kolejnych kół i powołania gminnej rady nowych kół. Dziękuję pani Beacie Grabowskiej, powiatowemu inspektorowi sanitarnemu i wszystkim członkiniom kół za aktywne uczestnictwo i życzę pomyślności w realizacji wyznaczonych sobie ambitnych celów – powiedział wójt Jan Koprowski.

image
Start > Strona główna > Spotkanie nowych kół gospodyń wiejskich
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 140 gości