Facebook

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Brzuze

20 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza, w kadencji samorządu 2018-2023, sesja Rady Gminy Brzuze. Obrady otworzył radny senior Tomasz Maklakiewicz. Następnie 15 radnych Gminy Brzuze złożyło ślubowanie zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym.

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

Po odczytaniu roty ślubowania, kolejno wywołani radni wypowiedzieli słowa:

„Ślubuję”. „Tak mi dopomóż Bóg”.

Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski, zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym, przed objęciem obowiązków złożył wobec Rady Gminy Brzuze ślubowanie:

"Obejmując urząd Wójta Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy. Tak mi dopomóż Bóg."

W trakcie obrad wybrano przewodniczącego rady gminy, którym został Krzysztof Budziński oraz jego zastępcę – Tomasza Maklakiewicza. W dalszej części sesji ukonstytuowały się składy osobowe komisji stałych oraz podjęto uchwały związane z bieżącą działalnością samorządu.

image
Start > Strona główna > Inauguracyjna sesja Rady Gminy Brzuze
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości