Facebook

Jubileusz u seniorów

Klub Seniora „Przystań” obchodził 3. rocznicę swojej działalności. Z tej okazji członkowie zorganizowali uroczyste spotkanie, które odbyło się 10 kwietnia w wiejskiej świetlicy w Brzuzem.
Dzięki pomysłom oraz niegasnącemu zapałowi przewodniczącej klubu Teresy Sieklickiej, 43 seniorów z naszej gminy chętnie angażuje się w życie społeczno-kulturalne gminy Brzuze oraz aktywnie spędza wolny czas. W podziękowaniu za zaangażowanie, koleżanki i koledzy z klubu obdarowali swoją przewodniczącą małą niespodzianką. W uroczystości wziął również udział wójt Jan Koprowski oraz pracownicy samorządowi: Agnieszka Krauza i Danuta Wiśniewska, którzy podziękowali wszystkim za współpracę i życzyli zdrowia, pogody ducha i pomyślności na przyszłość.
- Od wielu lat samorząd gminy Brzuze nie tylko podejmuje działania na rzecz osób starszych, ale stwarza również warunki do aktywności seniorów. Do działalności, którą prowadzą Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, włączyły się organizacje pozarządowe mające siedzibę w Brzuzem, głównie Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze, Stowarzyszenie Dobrzyniacy i Gminny Klub Sportowy Pojezierze Brzuze. Podejmowane inicjatywy ujawniły potencjał i wolę działania najaktywniejszych osób. Konieczne stało się poszukiwanie zorganizowanych form działalności, dlatego wiosną 2015 r. powstał Klub Seniora Przystań. Od tamtego czasu klub uczestniczył w  kilkunastu unikalnych projektach z zakresu kultury, rekreacji, turystyki, a nawet ochrony przyrody. Gratuluję, dziękuję wszystkim za owocną współpracę i życzę zadowolenia z dalszych działań – mówił wójt Jan Koprowski.
Corocznie realizowanych jest w gminie Brzuze kilka autorskich projektów dofinansowanych przez różne instytucje, głównie przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski. Projektem, który na stałe wszedł do kalendarza wydarzeń i cieszy się ogromnym uznaniem wśród osób starszych jest "Piknik Seniora", odbywający się w krajobrazie Studzianki, skupiający zawsze ponad 200 osób. Bieżący rok zapowiada się równie aktywny. Spośród sześciu projektów stowarzyszeń z Brzuzego, które uzyskały wsparcie samorządu województwa, dwa będą przeprowadzone z udziałem osób starszych. Realizacja jednego z nich, projektu pn. „Pasja w Aniołach ukryta”, odbędzie się w sierpniu.

image
Start > Strona główna > Jubileusz u seniorów
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości