Facebook

Informacja GOPS

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że w ramach projektu systemowego „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, został utworzony Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej (RJPS). Rejestr działający pod adresem: http://rjps.mpips.gov.pl składa się z kilku komponentów, z których podstawowy to baza danych jednostek działających w obszarze pomocy społecznej.

Start > Strona główna > Informacja GOPS
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości