Facebook

Nowi dyrektorzy szkół

W środę 14 marca 2018 r. odbyła się XL Sesja Rady Gminy Brzuze, podczas której nastąpiło wręczenie aktów powierzenia stanowisk dyrektora w dwóch szkołach podstawowych. Aktu powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ugoszczu pani Ewie Cyrankowskiej oraz Aktu powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzynku pani Dorocie Cieciurskiej dokonał wójt Jan Koprowski. Na zaproszenie przewodniczącego Krzysztofa Budzińskiego, w imieniu Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, ze sprawozdaniem za 2017 rok wystąpił bryg. mgr inż. Grzegorz Łydkowski. W porządku obrad znalazły się również sprawozdania: wójta, przewodniczących poszczególnych komisji rady oraz sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

image
Start > Strona główna > Nowi dyrektorzy szkół
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości