Facebook

Dzień Kobiet

Z okazji obchodzonego 8 marca Święta Kobiet, panie z Gminnej Rady KGW Brzuze, KGW Ostrowite Wieś oraz KGW Giżynek zorganizowały uroczyste spotkania. Wzięli w nich udział przedstawiciele samorządu gminnego, m.in. wójt gminy Jan Koprowski, przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński i jego zastępca Tomasz Maklakiewicz oraz radni, sołtysi i pracownicy samorządowi. Do składanych życzeń i gromkiego „Sto Lat” dołączyły się panie przewodniczące: Elżbieta Rybińska, Daniela Trędewicz i Waleria Pucińska. Uroczystości zostały przygotowane dzięki współpracy z Gminą Brzuze.

image
Start > Strona główna > Dzień Kobiet
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości